Synteza potencjalnych modulatorów szlaku PD-1/PD-L1 zawierających izoindolinon.

licenciate
dc.abstract.enThe programmed cell death receptor, together with its ligand, is an important component of immune checkpoints. Expression of PD-L1 on the surface of cancer cells allows tumors to evade recognition by T cells, leading to disease progression. There are many immunotherapies that use monoclonal antibodies to the PD-1/PD-L1 pathway. However, these modulators have their drawbacks, so alternative active agents that are feasible need to be developed. In the future, small-molecule compounds acting as PD-L1 inhibitors may be potential drug candidates. The following work undertook the synthesis of a potential small-molecule PD-L1 inhibitor containing N-terphenylisoindolinone in its structure. The activity of the compound was evaluated in vitro.pl
dc.abstract.plBiałko programowanej śmierci komórki wraz ze swoim ligandem stanowi istotny element immunologicznych punktów kontroli. Ekspresja PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych pozwala nowotworom unikać rozpoznania przez limfocyty T, co prowadzi do rozwoju choroby. Istnieje wiele immunoterapii, które wykorzystują przeciwciała monoklonalne szlaku PD-1/PD-L1. Modulatory te jednak posiadają swoje wady, dlatego należy opracować alternatywne substancje czynne możliwe do zastosowania. W przyszłości potencjalnymi kandydatami na leki mogą być małocząsteczkowe związki działające jako inhibitory PD-L1. W poniższej pracy podjęto się syntezy potencjalnego małocząsteczkowego inhibitora PD-L1 zawierającego w swojej strukturze N-terfenyloizoindolinon. Aktywność związku została oceniona in vitro.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMuszak, Damianpl
dc.contributor.authorPalej, Urszulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerMuszak, Damianpl
dc.contributor.reviewerOstrowska, Katarzyna - 131207 pl
dc.date.accessioned2023-07-03T21:30:45Z
dc.date.available2023-07-03T21:30:45Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-155782-275550pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313451
dc.languagepolpl
dc.subject.enPD-1; PD-L1; Small-molecule inhibitors; Isoindolinonepl
dc.subject.plPD-1; PD-L1; Małocząsteczkowe inhibitory; Izoindolinonpl
dc.titleSynteza potencjalnych modulatorów szlaku PD-1/PD-L1 zawierających izoindolinon.pl
dc.title.alternativeSynthesis of potential PD-1/PD-L1 pathway modulators containing isoindolinone.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The programmed cell death receptor, together with its ligand, is an important component of immune checkpoints. Expression of PD-L1 on the surface of cancer cells allows tumors to evade recognition by T cells, leading to disease progression. There are many immunotherapies that use monoclonal antibodies to the PD-1/PD-L1 pathway. However, these modulators have their drawbacks, so alternative active agents that are feasible need to be developed. In the future, small-molecule compounds acting as PD-L1 inhibitors may be potential drug candidates. The following work undertook the synthesis of a potential small-molecule PD-L1 inhibitor containing N-terphenylisoindolinone in its structure. The activity of the compound was evaluated in vitro.
dc.abstract.plpl
Białko programowanej śmierci komórki wraz ze swoim ligandem stanowi istotny element immunologicznych punktów kontroli. Ekspresja PD-L1 na powierzchni komórek nowotworowych pozwala nowotworom unikać rozpoznania przez limfocyty T, co prowadzi do rozwoju choroby. Istnieje wiele immunoterapii, które wykorzystują przeciwciała monoklonalne szlaku PD-1/PD-L1. Modulatory te jednak posiadają swoje wady, dlatego należy opracować alternatywne substancje czynne możliwe do zastosowania. W przyszłości potencjalnymi kandydatami na leki mogą być małocząsteczkowe związki działające jako inhibitory PD-L1. W poniższej pracy podjęto się syntezy potencjalnego małocząsteczkowego inhibitora PD-L1 zawierającego w swojej strukturze N-terfenyloizoindolinon. Aktywność związku została oceniona in vitro.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Muszak, Damian
dc.contributor.authorpl
Palej, Urszula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Muszak, Damian
dc.contributor.reviewerpl
Ostrowska, Katarzyna - 131207
dc.date.accessioned
2023-07-03T21:30:45Z
dc.date.available
2023-07-03T21:30:45Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-155782-275550
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313451
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
PD-1; PD-L1; Small-molecule inhibitors; Isoindolinone
dc.subject.plpl
PD-1; PD-L1; Małocząsteczkowe inhibitory; Izoindolinon
dc.titlepl
Synteza potencjalnych modulatorów szlaku PD-1/PD-L1 zawierających izoindolinon.
dc.title.alternativepl
Synthesis of potential PD-1/PD-L1 pathway modulators containing isoindolinone.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Skawina
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available