Obraz picia i osób pijących alkohol utrwalony w polskiej i czeskiej frazeologii oraz leksyce

master
dc.abstract.enThis master thesis is devoted to the analysis of language image of phenomena associated with alcohol drinking in Polish and Czech language. The comparative perspective lead to the creation of a certain language image of this vocabulary area in both languages and this comparison revealed many historical and cultural similarities as well as differences in Polish and Czech language image. We discuss the issues of language image and also the issues of phraseology as a linguistic discipline in the theoretical section of the thesis. The analytical chapter contains an analysis of 500 vocabulary units associated with alcohol drinking considering Polish and Czech cultural background. As a result we were able to point out particular areas of an objective reality reflected in particular language.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest analizie językowo-kulturowego obrazu zjawisk związanych z alkoholem w perspektywie porównawczej języka polskiego i czeskiego, co umożłiwiło do pewnego stopnia stworzenie jezykowego obrazu świata badanego obszaru słownictwa w obu językach. Językoznawcza perspektywa porównawcza pokazuje podobieństwa i różnice historyczno-kulturowe polskiego i czeskiego świata językowego. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i analitycznej. W teoretycznej części omawiane są zagadnienia językowego obrazu świata oraz te związane z frazeologią jako dyscypliną językoznawczą, z aktualnym stanem badań nad określeniem jednostek frazeologicznych w polszczyźnie i czeszczyźnie, gdyż większą część badanego materiału językowego tworzą frazeologizmy. Część analityczna zawiera analizę pięciuset jednostek leksykalnych dotyczących zjawisk związanych z piciem alkoholu na tle kultury polskiej i czeskiej. Materiał ekscerpowano ze słowników frazeologicznych, jedno- i dwujęzycznych oraz etymologicznych języka polskiego i czeskiego. Analiza pokazała konkretne obszary świata rzeczywistego, które działają jako domeny żródłowe metafor opisujących zjawiska związane z spożywaniem alkoholu, np. porównania do zwierząt, rzeczy, zawodów czy etniczności. Niemniej ważną jest kategoria szybkiego lub nieskoordynowanego ruchu. Na podstawie analizy powstał również stereotyp pijaka w obu językach oraz zostały pokazane stereotypowe związki frazeologiczne dotyczące określeń napojów alkoholowych, ich miar i cech.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMycawka, Mirosława - 130834 pl
dc.contributor.authorLukášová, Jitkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerMycawka, Mirosława - 130834 pl
dc.contributor.reviewerBatko-Tokarz, Barbara - 160064 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:41:08Z
dc.date.available2020-07-27T03:41:08Z
dc.date.submitted2016-10-06pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-110899-203026pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216858
dc.languagepolpl
dc.subject.enlanguage image - Polish phraseology - Czech phraseology - comparative linguistics - analisys - alkohol drinkingpl
dc.subject.pljęzykowy obraz świata - frazeologia polska - frazeologia czeska - językoznawstwo porównawcze - picie alkoholu - analizapl
dc.titleObraz picia i osób pijących alkohol utrwalony w polskiej i czeskiej frazeologii oraz leksycepl
dc.title.alternativeThe language image of alcohol drinking based on Polish and Czech phraseology and vocabularypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master thesis is devoted to the analysis of language image of phenomena associated with alcohol drinking in Polish and Czech language. The comparative perspective lead to the creation of a certain language image of this vocabulary area in both languages and this comparison revealed many historical and cultural similarities as well as differences in Polish and Czech language image. We discuss the issues of language image and also the issues of phraseology as a linguistic discipline in the theoretical section of the thesis. The analytical chapter contains an analysis of 500 vocabulary units associated with alcohol drinking considering Polish and Czech cultural background. As a result we were able to point out particular areas of an objective reality reflected in particular language.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest analizie językowo-kulturowego obrazu zjawisk związanych z alkoholem w perspektywie porównawczej języka polskiego i czeskiego, co umożłiwiło do pewnego stopnia stworzenie jezykowego obrazu świata badanego obszaru słownictwa w obu językach. Językoznawcza perspektywa porównawcza pokazuje podobieństwa i różnice historyczno-kulturowe polskiego i czeskiego świata językowego. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej i analitycznej. W teoretycznej części omawiane są zagadnienia językowego obrazu świata oraz te związane z frazeologią jako dyscypliną językoznawczą, z aktualnym stanem badań nad określeniem jednostek frazeologicznych w polszczyźnie i czeszczyźnie, gdyż większą część badanego materiału językowego tworzą frazeologizmy. Część analityczna zawiera analizę pięciuset jednostek leksykalnych dotyczących zjawisk związanych z piciem alkoholu na tle kultury polskiej i czeskiej. Materiał ekscerpowano ze słowników frazeologicznych, jedno- i dwujęzycznych oraz etymologicznych języka polskiego i czeskiego. Analiza pokazała konkretne obszary świata rzeczywistego, które działają jako domeny żródłowe metafor opisujących zjawiska związane z spożywaniem alkoholu, np. porównania do zwierząt, rzeczy, zawodów czy etniczności. Niemniej ważną jest kategoria szybkiego lub nieskoordynowanego ruchu. Na podstawie analizy powstał również stereotyp pijaka w obu językach oraz zostały pokazane stereotypowe związki frazeologiczne dotyczące określeń napojów alkoholowych, ich miar i cech.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mycawka, Mirosława - 130834
dc.contributor.authorpl
Lukášová, Jitka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Mycawka, Mirosława - 130834
dc.contributor.reviewerpl
Batko-Tokarz, Barbara - 160064
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:41:08Z
dc.date.available
2020-07-27T03:41:08Z
dc.date.submittedpl
2016-10-06
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-110899-203026
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216858
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
language image - Polish phraseology - Czech phraseology - comparative linguistics - analisys - alkohol drinking
dc.subject.plpl
językowy obraz świata - frazeologia polska - frazeologia czeska - językoznawstwo porównawcze - picie alkoholu - analiza
dc.titlepl
Obraz picia i osób pijących alkohol utrwalony w polskiej i czeskiej frazeologii oraz leksyce
dc.title.alternativepl
The language image of alcohol drinking based on Polish and Czech phraseology and vocabulary
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
79
Views per month
Views per city
Świętochłowice
10
Warsaw
9
Wroclaw
6
Krakow
3
Poznan
3
Skierniewice
3
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Gliwice
2
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available