Rola wybranych tygodników opinii w kształtowaniu poglądów Polaków na temat wojny w Ukrainie w pierwszym miesiącu trwania konfliktu

master
dc.abstract.enThe intention of this study was to examine whether the narrative on the 2022 war in Ukraine differs, in the coverage of selected, Polish opinion-forming weeklies, depending on their ideological and political profile. Covers, tables of contents, editorial commentaries and special sections (i.e. dedicated to war news) included in the editions of the weeklies „Newsweek”, „Polityka” and „Sieci” were analysed. The research period covered the first four weeks of the war, so the study involved twelve issues of the magazines. The analysis showed that the assumption of the hypothesis is partly true, especially with regard to the presentation in the magazines of the phenomena, i.e. the problem of mass refugees to Poland, the humanitarian aid given to refugees by Poles, as well as in the context of identifying the sides of the conflict (aggressor/victim). The greatest differences in the discourse of individual weeklies were noted with regard to their use of war-related messages in the context of creating the audience's opinion on the events and figures of Polish domestic politics.The work consists of four chapters. The first two are theoretical and treat the phenomenon of mediatisation of war, as well as the genesis of the Russian-Ukrainian conflict. The third chapter presents the methodology and design of the empirical study, the results of which are presented in the last part of the thesis. Qualitative and quantitative analysis was used during the study. When analysing press texts published in special sections, the assumptions of a previously prepared categorisation key were applied. The MAXQDA programme was used during the study. The results of the quantitative analysis are included as an appendix to this paper.pl
dc.abstract.plZamierzeniem niniejszej pracy było zbadanie, czy narracja na temat wojny w Ukrainie z 2022 r. różni się w przekazach wybranych, polskich tygodników opinii zależnie od ich profilu ideowo-politycznego. Analizie poddano okładki, spisy treści, komentarze redakcyjne oraz rubryki specjalne (tj. poświęcone przekazom wojennym), wchodzące w skład wydań tygodników „Newsweek”, „Polityka” i „Sieci”. Okres badawczy obejmował cztery pierwsze tygodnie wojny, a zatem badanie dotyczyło dwunastu numerów czasopism. Analiza wykazała, iż założenie hipotezy jest częściowo prawdziwe, zwłaszcza w zakresie prezentowania na łamach czasopism zjawisk, takich jak problem masowego uchodźctwa do Polski, pomoc humanitarna udzielana uchodźcom przez Polaków, a także w kontekście identyfikacji stron konfliktu (agresor/ofiara). Największe różnice w dyskursie poszczególnych tygodników odnotowano w odniesieniu do wykorzystywania przez nie przekazów dotyczących wojny, w kontekście kreowania opinii odbiorców na temat wydarzeń i postaci polskiej polityki wewnętrznej.Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwsze dwa mają charakter teoretyczny i traktują o zjawisku mediatyzacji wojny, a także o genezie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. W rozdziale trzecim zaprezentowano metodologię oraz plan badania empirycznego, którego wyniki przedstawiono w ostatniej części pracy. Podczas badania zastosowano analizę jakościową oraz ilościową. Analizując teksty prasowe, opublikowane w rubrykach specjalnych, stosowano założenia uwzględnione we wcześniej przygotowanym kluczu kategoryzacyjnym. Podczas pracy korzystano z programu MAXQDA. Wyniki analizy ilościowej załączono do niniejszej pracy w postaci aneksu.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFrankowski, Pawełpl
dc.contributor.authorKocoń, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerFrankowski, Pawełpl
dc.contributor.reviewerGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.date.accessioned2023-11-03T22:44:00Z
dc.date.available2023-11-03T22:44:00Z
dc.date.submitted2023-09-26pl
dc.fieldofstudystosunki międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-170601-258659pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322916
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe mediatisation of war, Ukraine, Russia, War in Ukraine, opinion-forming weekliespl
dc.subject.plMediatyzacja wojny, Ukraina, Rosja, wojna w Ukrainie, tygodniki opiniipl
dc.titleRola wybranych tygodników opinii w kształtowaniu poglądów Polaków na temat wojny w Ukrainie w pierwszym miesiącu trwania konfliktupl
dc.title.alternativeThe role of selected opinion-forming weeklies in shaping Poles' views on the war in Ukraine during the first month of the conflictpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The intention of this study was to examine whether the narrative on the 2022 war in Ukraine differs, in the coverage of selected, Polish opinion-forming weeklies, depending on their ideological and political profile. Covers, tables of contents, editorial commentaries and special sections (i.e. dedicated to war news) included in the editions of the weeklies „Newsweek”, „Polityka” and „Sieci” were analysed. The research period covered the first four weeks of the war, so the study involved twelve issues of the magazines. The analysis showed that the assumption of the hypothesis is partly true, especially with regard to the presentation in the magazines of the phenomena, i.e. the problem of mass refugees to Poland, the humanitarian aid given to refugees by Poles, as well as in the context of identifying the sides of the conflict (aggressor/victim). The greatest differences in the discourse of individual weeklies were noted with regard to their use of war-related messages in the context of creating the audience's opinion on the events and figures of Polish domestic politics.The work consists of four chapters. The first two are theoretical and treat the phenomenon of mediatisation of war, as well as the genesis of the Russian-Ukrainian conflict. The third chapter presents the methodology and design of the empirical study, the results of which are presented in the last part of the thesis. Qualitative and quantitative analysis was used during the study. When analysing press texts published in special sections, the assumptions of a previously prepared categorisation key were applied. The MAXQDA programme was used during the study. The results of the quantitative analysis are included as an appendix to this paper.
dc.abstract.plpl
Zamierzeniem niniejszej pracy było zbadanie, czy narracja na temat wojny w Ukrainie z 2022 r. różni się w przekazach wybranych, polskich tygodników opinii zależnie od ich profilu ideowo-politycznego. Analizie poddano okładki, spisy treści, komentarze redakcyjne oraz rubryki specjalne (tj. poświęcone przekazom wojennym), wchodzące w skład wydań tygodników „Newsweek”, „Polityka” i „Sieci”. Okres badawczy obejmował cztery pierwsze tygodnie wojny, a zatem badanie dotyczyło dwunastu numerów czasopism. Analiza wykazała, iż założenie hipotezy jest częściowo prawdziwe, zwłaszcza w zakresie prezentowania na łamach czasopism zjawisk, takich jak problem masowego uchodźctwa do Polski, pomoc humanitarna udzielana uchodźcom przez Polaków, a także w kontekście identyfikacji stron konfliktu (agresor/ofiara). Największe różnice w dyskursie poszczególnych tygodników odnotowano w odniesieniu do wykorzystywania przez nie przekazów dotyczących wojny, w kontekście kreowania opinii odbiorców na temat wydarzeń i postaci polskiej polityki wewnętrznej.Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwsze dwa mają charakter teoretyczny i traktują o zjawisku mediatyzacji wojny, a także o genezie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. W rozdziale trzecim zaprezentowano metodologię oraz plan badania empirycznego, którego wyniki przedstawiono w ostatniej części pracy. Podczas badania zastosowano analizę jakościową oraz ilościową. Analizując teksty prasowe, opublikowane w rubrykach specjalnych, stosowano założenia uwzględnione we wcześniej przygotowanym kluczu kategoryzacyjnym. Podczas pracy korzystano z programu MAXQDA. Wyniki analizy ilościowej załączono do niniejszej pracy w postaci aneksu.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Frankowski, Paweł
dc.contributor.authorpl
Kocoń, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Frankowski, Paweł
dc.contributor.reviewerpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.date.accessioned
2023-11-03T22:44:00Z
dc.date.available
2023-11-03T22:44:00Z
dc.date.submittedpl
2023-09-26
dc.fieldofstudypl
stosunki międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-170601-258659
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322916
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The mediatisation of war, Ukraine, Russia, War in Ukraine, opinion-forming weeklies
dc.subject.plpl
Mediatyzacja wojny, Ukraina, Rosja, wojna w Ukrainie, tygodniki opinii
dc.titlepl
Rola wybranych tygodników opinii w kształtowaniu poglądów Polaków na temat wojny w Ukrainie w pierwszym miesiącu trwania konfliktu
dc.title.alternativepl
The role of selected opinion-forming weeklies in shaping Poles' views on the war in Ukraine during the first month of the conflict
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Las Vegas
3
Gorzyce
2
Krakow
2
Rydzyna
2
Katowice
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available
Collections