Znaczenie relacji japońsko-amerykańskich w polityce zagranicznej Japonii w latach 1952-2000

licenciate
dc.abstract.enThe subject of this paper is to present the importance of Japanese-American relations in Japanese foreign policy. The period included in the text covers the years between the end of the Cold War and the beginning of the new century. Three chapters were written, showing successively the contemporary approach to foreign policy, the evolution of this concept on the basis of the actions of the Land of the Rising Sun in the II. mid-20th century and an analysis of the economic situation based on relations with the United States of America. The observation of the formation of the concept of the so-called foreign policy is the main theme of the paper, where the author focuses on the impact of actions related to the USA on the shaping of the views of Japanese society. In the first chapter, an attempt was made to present the definition of foreign policy, which is undoubtedly a non-unified concept that is presented in various ways by persons representing different trends and opinions. Then, the most important determinants of the concept are briefly characterized, and in the final fragment the above-mentioned phrases are confronted with the case of the Land of the Rising Sun. The second chapter attempts to explain Japan's post-Cold War policy in the context of its relations with other countries. The subject of the Yoshina Doctrine, which is the foundation of future foreign policy, and the issue of the country's legislative and executive power, are discussed, among others. The third chapter analyzes the economic situation against the background of Japan-US relations. After the analysis, it can be seen that both due to its liberal democratic values ​​and defense capabilities, Japan was extremely lucky to rebuild its society under the aegis of the USA. Although relations between these nations have gradually deteriorated over time (this was caused by subsequent events in history, such as the unexpected economic boom of Japan or the presence of American troops on the islands), were it not for America's presence in the construction of Japan after the end of the Cold War, now, the country would not prosper so well, and it would not have had the chance to develop its economies that quickly.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest przedstawienie znaczenia relacji japońsko-amerykańskich w polityce zagranicznej Japonii. Okres, który zawarty został w tekście obejmuje lata pomiędzy zakończeniem zimnej wojny, a rozpoczęciem nowego stulecia. Zapisane pozostały trzy rozdziały, ukazujące kolejno współczesne ujęcie polityki zagranicznej, ewolucję owej koncepcji na podstawie poczynań Kraju Kwitnącej Wiśni w II. połowie XX wieku oraz analizę sytuacji gospodarczej, w oparciu o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. To właśnie obserwacja formowania pojęcia tak zwanej polityki zagranicznej jest głównym motywem pracy, gdzie autorka skupia się na tym, jak duży był wpływ działań dotyczących USA, na kształtowanie poglądów społeczeństwa japońskiego. W pierwszym rozdziale została podjęta próba przedstawienia definicji polityki zagranicznej, będącej niewątpliwie nieujednoliconą koncepcją, jaką w różny sposób przedstawiają persony reprezentujące wielorakie nurty oraz opinie. Następnie scharakteryzowano pokrótce najważniejsze determinanty pojęcia, a w końcowym fragmencie skonfrontowano wspomniane sformułowania z przypadkiem Kraju Kwitnącej Wiśni. W rozdziale drugim została podjęta próba wyjaśnienia pozimnowojennej polityki Japonii w kontekście jej relacji z innymi państwami. Poruszony jest między innymi temat Doktryny Yoshiny, będącej niejako podwaliną przyszłej polityki zagranicznej oraz problematyka władzy ustawodawczej i wykonawczej kraju. W trzecim rozdziale poddano analizie sytuację gospodarczą na tle relacji Japonia-USA. Po analizie można zauważyć, iż zarówno ze względu na swoje liberalne wartości demokratyczne, jak i zdolności obronne, Japonia miała ogromne szczęście, że odbudowała swoje społeczeństwo pod egidą USA. Wprawdzie relacje pomiędzy tymi narodami stopniowo pogorszały się z biegiem czasu (spowodowane było to przez kolejne wydarzenia w historii, takie jak chociażby niespodziewany boom gospodarczy Japonii, czy obecność wojsk amerykańskich na wyspach), to gdyby nie obecność Ameryki w budowaniu Japonii po zakończeniu zimnej wojny, obecnie kraj nie prosperowałby tak dobrze i nie miał szans tak szybko rozwinąć gospodarki.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŚwistak, Marek - 200166 pl
dc.contributor.authorZajega, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerHańderek, Marekpl
dc.contributor.reviewerŚwistak, Marek - 200166 pl
dc.date.accessioned2021-10-20T21:47:27Z
dc.date.available2021-10-20T21:47:27Z
dc.date.submitted2021-10-04pl
dc.fieldofstudystudia dalekowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-154369-247431pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281212
dc.languagepolpl
dc.subject.enforeign policy, Japan, the United States, the post-cold war periodpl
dc.subject.plpolityka zagraniczna, Japonia, Stany Zjednoczone, okres pozimnowojennypl
dc.titleZnaczenie relacji japońsko-amerykańskich w polityce zagranicznej Japonii w latach 1952-2000pl
dc.title.alternativeThe importance of Japanese-American relations in Japan's foreign Policy in 1952-2000pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this paper is to present the importance of Japanese-American relations in Japanese foreign policy. The period included in the text covers the years between the end of the Cold War and the beginning of the new century. Three chapters were written, showing successively the contemporary approach to foreign policy, the evolution of this concept on the basis of the actions of the Land of the Rising Sun in the II. mid-20th century and an analysis of the economic situation based on relations with the United States of America. The observation of the formation of the concept of the so-called foreign policy is the main theme of the paper, where the author focuses on the impact of actions related to the USA on the shaping of the views of Japanese society. In the first chapter, an attempt was made to present the definition of foreign policy, which is undoubtedly a non-unified concept that is presented in various ways by persons representing different trends and opinions. Then, the most important determinants of the concept are briefly characterized, and in the final fragment the above-mentioned phrases are confronted with the case of the Land of the Rising Sun. The second chapter attempts to explain Japan's post-Cold War policy in the context of its relations with other countries. The subject of the Yoshina Doctrine, which is the foundation of future foreign policy, and the issue of the country's legislative and executive power, are discussed, among others. The third chapter analyzes the economic situation against the background of Japan-US relations. After the analysis, it can be seen that both due to its liberal democratic values ​​and defense capabilities, Japan was extremely lucky to rebuild its society under the aegis of the USA. Although relations between these nations have gradually deteriorated over time (this was caused by subsequent events in history, such as the unexpected economic boom of Japan or the presence of American troops on the islands), were it not for America's presence in the construction of Japan after the end of the Cold War, now, the country would not prosper so well, and it would not have had the chance to develop its economies that quickly.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest przedstawienie znaczenia relacji japońsko-amerykańskich w polityce zagranicznej Japonii. Okres, który zawarty został w tekście obejmuje lata pomiędzy zakończeniem zimnej wojny, a rozpoczęciem nowego stulecia. Zapisane pozostały trzy rozdziały, ukazujące kolejno współczesne ujęcie polityki zagranicznej, ewolucję owej koncepcji na podstawie poczynań Kraju Kwitnącej Wiśni w II. połowie XX wieku oraz analizę sytuacji gospodarczej, w oparciu o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki. To właśnie obserwacja formowania pojęcia tak zwanej polityki zagranicznej jest głównym motywem pracy, gdzie autorka skupia się na tym, jak duży był wpływ działań dotyczących USA, na kształtowanie poglądów społeczeństwa japońskiego. W pierwszym rozdziale została podjęta próba przedstawienia definicji polityki zagranicznej, będącej niewątpliwie nieujednoliconą koncepcją, jaką w różny sposób przedstawiają persony reprezentujące wielorakie nurty oraz opinie. Następnie scharakteryzowano pokrótce najważniejsze determinanty pojęcia, a w końcowym fragmencie skonfrontowano wspomniane sformułowania z przypadkiem Kraju Kwitnącej Wiśni. W rozdziale drugim została podjęta próba wyjaśnienia pozimnowojennej polityki Japonii w kontekście jej relacji z innymi państwami. Poruszony jest między innymi temat Doktryny Yoshiny, będącej niejako podwaliną przyszłej polityki zagranicznej oraz problematyka władzy ustawodawczej i wykonawczej kraju. W trzecim rozdziale poddano analizie sytuację gospodarczą na tle relacji Japonia-USA. Po analizie można zauważyć, iż zarówno ze względu na swoje liberalne wartości demokratyczne, jak i zdolności obronne, Japonia miała ogromne szczęście, że odbudowała swoje społeczeństwo pod egidą USA. Wprawdzie relacje pomiędzy tymi narodami stopniowo pogorszały się z biegiem czasu (spowodowane było to przez kolejne wydarzenia w historii, takie jak chociażby niespodziewany boom gospodarczy Japonii, czy obecność wojsk amerykańskich na wyspach), to gdyby nie obecność Ameryki w budowaniu Japonii po zakończeniu zimnej wojny, obecnie kraj nie prosperowałby tak dobrze i nie miał szans tak szybko rozwinąć gospodarki.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Świstak, Marek - 200166
dc.contributor.authorpl
Zajega, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Hańderek, Marek
dc.contributor.reviewerpl
Świstak, Marek - 200166
dc.date.accessioned
2021-10-20T21:47:27Z
dc.date.available
2021-10-20T21:47:27Z
dc.date.submittedpl
2021-10-04
dc.fieldofstudypl
studia dalekowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-154369-247431
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281212
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
foreign policy, Japan, the United States, the post-cold war period
dc.subject.plpl
polityka zagraniczna, Japonia, Stany Zjednoczone, okres pozimnowojenny
dc.titlepl
Znaczenie relacji japońsko-amerykańskich w polityce zagranicznej Japonii w latach 1952-2000
dc.title.alternativepl
The importance of Japanese-American relations in Japan's foreign Policy in 1952-2000
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Krakow
16
Dublin
5
Lodz
5
Poznan
5
Krasne
4
Wroclaw
4
Bialystok
3
Kety
2
Siedlce
2
Warsaw
2

No access

No Thumbnail Available