Przedstawienia św. Jerzego na późnośredniowiecznych kaflach z terenu ziem polskich.

master
dc.abstract.enTile stoves appeard on Polish territories at the turn of the 13th and 14th century. The influx of Westerners, colonizing and establishing new cities under German law, carried a new type of heating device for residential interiors. From the beginning of the 15th century, examples of plate tiles are known, decoration of which was created by an impression in a negative stamp. The richness of themes and ornaments of reliefs on tiles faces is an excellent source for studying late medieval culture. One of the most common religious motifs on tiles are the representations of Saint George slaying the dragon. The cult of the holy martyr was initiated at the turn of the 9th and 10th century. He gained new importance in the 12th century due to miracula and martyrdom of Saint George and Legenda Aurea by Jacobus de Voragine, who refreshed the version of the biography. This motif, commonly found on tiles in the 15th and 16th century, is closely related to knightly culture. As the main patron of chivarly Saint George personifies knightly virtues and ethos. The relationships of St. George with courtly culture are represented in numerous inspirations and alterations of the story of brave knights rescuing defenseless princesses from certain death in the mouth of the monster in medieval literary works, romances and chansons de geste poetry. The collection of patterns of compositions with St. George, appearing on the tiles in the Polish lands, presents a great diversity in types, forms and styles. Combined with a comparative analysis of materials from neighbouring areas (Germany, Czech Republic, Hungary, Romania, Moldavia, Ukraine, Lithuania, Estonia), this review illustrates regional environments with areas of influence and inspiration shaping late-medieval tile shows. An important issue raised in the work is also the problem of using workshop graphics as a medium of transfer to a tiling matrix.pl
dc.abstract.plPiece kaflowe pojawiły się na ziemiach polskich na przełomie XIII i XIV wieku. Napływowa ludność z Zachodu, kolonizując i zakładając nowe miasta na prawie niemieckim, przenosiła ze sobą nowy typ urządzenia ogrzewającego wnętrza mieszkalne. Od początku XV wieku znane są przykłady kafli płytowych, których dekoracja powstawała przez wycisk w negatywowej matrycy. Bogactwo tematów i ornamentów reliefów na licach jest doskonałym źródłem do badań późnośredniowiecznej kultury. Jednym z najczęstszych motywów religijnych na kaflach są przedstawienia św. Jerzego pokonującego smoka. Kult świętego męczennika zapoczątkowany został na przełomie IX i X wieku. Zyskał on nową jakość w XII stuleciu za sprawą Legenda Aurea Jacobusa de Voragine, który odświeżył wersję życiorysu, miraculi i męczeńskiej śmierci św. Jerzego. Motyw ten, powszechnie występujący na kaflach w XV i XVI wieku, ściśle związany jest z kulturą rycerską. Jako główny patron rycerzy, św. Jerzy, reprezentował wzory cnót i etyki rycerskiej, spełniając wymagania etosu rycerskiego. O związkach św. Jerzego z kulturą dworską, świadczą liczne inspiracje i przeróbki historii o mężnych rycerzach, ratujących bezbronne królewny z pewnej śmierci w paszczy potwora w średniowiecznych utworach literackich, romansach i poezji chansons de geste. Zgromadzony w katalogu zbiór wzorów kompozycji św. Jerzego, występujących na kaflach na ziemiach polskich, prezentuje duże zróżnicowanie w obrębie typów, form i stylu. Przegląd ten, połączony z analizą porównawczą materiałów z terenów sąsiednich (Niemcy, Czechy, Węgry, Rumunia, Ukraina, Litwa, Estonia), obrazuje regionalne środowiska oraz strefy oddziaływań, wpływów i inspiracji, kształtujących późnośredniowieczne przedstawienia na kaflach. Ważnym zagadnieniem poruszanym w pracy jest również kwestia wykorzystywania grafiki warsztatowej jako medium transferu na matrycę kaflarską.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPoleski, Jacek - 131497 pl
dc.contributor.authorMakowiecki, Bartłomiejpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerNocuń, Przemysław - 130989 pl
dc.contributor.reviewerPoleski, Jacek - 131497 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T04:02:10Z
dc.date.available2020-07-28T04:02:10Z
dc.date.submitted2019-10-09pl
dc.fieldofstudyarcheologiapl
dc.identifier.apddiploma-136886-177125pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238745
dc.languagepolpl
dc.subject.enmedieval stove tiles, Saint George, chivalric culture, court culture, iconographypl
dc.subject.plkafle średniowieczne, św. Jerzy, kultura rycerska, kultura dworska, ikonografiapl
dc.titlePrzedstawienia św. Jerzego na późnośredniowiecznych kaflach z terenu ziem polskich.pl
dc.title.alternativeSaint Geogre Images on Late Medieval Stove Tiles from the Present Polish Territoriespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Tile stoves appeard on Polish territories at the turn of the 13th and 14th century. The influx of Westerners, colonizing and establishing new cities under German law, carried a new type of heating device for residential interiors. From the beginning of the 15th century, examples of plate tiles are known, decoration of which was created by an impression in a negative stamp. The richness of themes and ornaments of reliefs on tiles faces is an excellent source for studying late medieval culture. One of the most common religious motifs on tiles are the representations of Saint George slaying the dragon. The cult of the holy martyr was initiated at the turn of the 9th and 10th century. He gained new importance in the 12th century due to miracula and martyrdom of Saint George and Legenda Aurea by Jacobus de Voragine, who refreshed the version of the biography. This motif, commonly found on tiles in the 15th and 16th century, is closely related to knightly culture. As the main patron of chivarly Saint George personifies knightly virtues and ethos. The relationships of St. George with courtly culture are represented in numerous inspirations and alterations of the story of brave knights rescuing defenseless princesses from certain death in the mouth of the monster in medieval literary works, romances and chansons de geste poetry. The collection of patterns of compositions with St. George, appearing on the tiles in the Polish lands, presents a great diversity in types, forms and styles. Combined with a comparative analysis of materials from neighbouring areas (Germany, Czech Republic, Hungary, Romania, Moldavia, Ukraine, Lithuania, Estonia), this review illustrates regional environments with areas of influence and inspiration shaping late-medieval tile shows. An important issue raised in the work is also the problem of using workshop graphics as a medium of transfer to a tiling matrix.
dc.abstract.plpl
Piece kaflowe pojawiły się na ziemiach polskich na przełomie XIII i XIV wieku. Napływowa ludność z Zachodu, kolonizując i zakładając nowe miasta na prawie niemieckim, przenosiła ze sobą nowy typ urządzenia ogrzewającego wnętrza mieszkalne. Od początku XV wieku znane są przykłady kafli płytowych, których dekoracja powstawała przez wycisk w negatywowej matrycy. Bogactwo tematów i ornamentów reliefów na licach jest doskonałym źródłem do badań późnośredniowiecznej kultury. Jednym z najczęstszych motywów religijnych na kaflach są przedstawienia św. Jerzego pokonującego smoka. Kult świętego męczennika zapoczątkowany został na przełomie IX i X wieku. Zyskał on nową jakość w XII stuleciu za sprawą Legenda Aurea Jacobusa de Voragine, który odświeżył wersję życiorysu, miraculi i męczeńskiej śmierci św. Jerzego. Motyw ten, powszechnie występujący na kaflach w XV i XVI wieku, ściśle związany jest z kulturą rycerską. Jako główny patron rycerzy, św. Jerzy, reprezentował wzory cnót i etyki rycerskiej, spełniając wymagania etosu rycerskiego. O związkach św. Jerzego z kulturą dworską, świadczą liczne inspiracje i przeróbki historii o mężnych rycerzach, ratujących bezbronne królewny z pewnej śmierci w paszczy potwora w średniowiecznych utworach literackich, romansach i poezji chansons de geste. Zgromadzony w katalogu zbiór wzorów kompozycji św. Jerzego, występujących na kaflach na ziemiach polskich, prezentuje duże zróżnicowanie w obrębie typów, form i stylu. Przegląd ten, połączony z analizą porównawczą materiałów z terenów sąsiednich (Niemcy, Czechy, Węgry, Rumunia, Ukraina, Litwa, Estonia), obrazuje regionalne środowiska oraz strefy oddziaływań, wpływów i inspiracji, kształtujących późnośredniowieczne przedstawienia na kaflach. Ważnym zagadnieniem poruszanym w pracy jest również kwestia wykorzystywania grafiki warsztatowej jako medium transferu na matrycę kaflarską.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Poleski, Jacek - 131497
dc.contributor.authorpl
Makowiecki, Bartłomiej
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Nocuń, Przemysław - 130989
dc.contributor.reviewerpl
Poleski, Jacek - 131497
dc.date.accessioned
2020-07-28T04:02:10Z
dc.date.available
2020-07-28T04:02:10Z
dc.date.submittedpl
2019-10-09
dc.fieldofstudypl
archeologia
dc.identifier.apdpl
diploma-136886-177125
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/238745
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
medieval stove tiles, Saint George, chivalric culture, court culture, iconography
dc.subject.plpl
kafle średniowieczne, św. Jerzy, kultura rycerska, kultura dworska, ikonografia
dc.titlepl
Przedstawienia św. Jerzego na późnośredniowiecznych kaflach z terenu ziem polskich.
dc.title.alternativepl
Saint Geogre Images on Late Medieval Stove Tiles from the Present Polish Territories
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Krakow
7
Wroclaw
3
Aschaffenburg
2
Kėdainiai
2
Lodz
2
Warsaw
2
Dublin
1
Gdynia
1
Milan
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available