ANALIZA PROCESÓW TRANSPORTOWCH I ICH EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis will be the diagnosis and critical analysis of the selected transport service and its impact on the functioning of the warehouse. Literary studies and empirical studies were carried out for this purpose. Empirical studies were conducted using case studies. Based on the analysis of the selected indicator, tools have been developed that make it easy and simple to carry out a daily assessment of loading. This assessment is aimed at improving the quality of work in warehouses and changing the image our company, obtained through high level logistic services. Information about the practical part has been obtained during several years of professional work.pl
dc.abstract.plCelem pracy będzie diagnoza oraz krytyczna analiza wybranej usługi transportowej i jej wpływu na funkcjonowanie magazynu. Dla realizacji poniższego celu przeprowadzone zostały studia literaturowe oraz badania empiryczne. Badania empiryczne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem studium przypadku. Na podstawie analizy wybranego wskaźnika sporządzono narzędzia, które w prosty i łatwy sposób umożliwiają wykonanie codziennej oceny realizacji załadunków. Działania te mają na celu poprawę jakości pracy na magazynach oraz zmianę postrzegania naszej Firmy przez Klientów, uzyskaną poprzez obsługę logistyczną na wysokim poziomie. Informacje dotyczące części praktycznej uzyskano w przeciągu kilkudziesięciu lat pracy zawodowej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.authorKaczor, Marekpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Monika - 128511 pl
dc.contributor.reviewerStępniewski, Jan - 132105 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:39:17Z
dc.date.available2020-07-27T09:39:17Z
dc.date.submitted2017-07-12pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-117091-221336pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222330
dc.languagepolpl
dc.subject.enwarehouse - logistics - transportpl
dc.subject.plmagazyn - logistyka - transportpl
dc.titleANALIZA PROCESÓW TRANSPORTOWCH I ICH EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGOpl
dc.title.alternativeANALYSIS OF TRANSPORT PROCESSES AND THEIR EFFICIENCY ON THE BASIS OF THE PRODUCTION PLANT.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis will be the diagnosis and critical analysis of the selected transport service and its impact on the functioning of the warehouse. Literary studies and empirical studies were carried out for this purpose. Empirical studies were conducted using case studies. Based on the analysis of the selected indicator, tools have been developed that make it easy and simple to carry out a daily assessment of loading. This assessment is aimed at improving the quality of work in warehouses and changing the image our company, obtained through high level logistic services. Information about the practical part has been obtained during several years of professional work.
dc.abstract.plpl
Celem pracy będzie diagnoza oraz krytyczna analiza wybranej usługi transportowej i jej wpływu na funkcjonowanie magazynu. Dla realizacji poniższego celu przeprowadzone zostały studia literaturowe oraz badania empiryczne. Badania empiryczne zostały przeprowadzone z wykorzystaniem studium przypadku. Na podstawie analizy wybranego wskaźnika sporządzono narzędzia, które w prosty i łatwy sposób umożliwiają wykonanie codziennej oceny realizacji załadunków. Działania te mają na celu poprawę jakości pracy na magazynach oraz zmianę postrzegania naszej Firmy przez Klientów, uzyskaną poprzez obsługę logistyczną na wysokim poziomie. Informacje dotyczące części praktycznej uzyskano w przeciągu kilkudziesięciu lat pracy zawodowej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.authorpl
Kaczor, Marek
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Monika - 128511
dc.contributor.reviewerpl
Stępniewski, Jan - 132105
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:39:17Z
dc.date.available
2020-07-27T09:39:17Z
dc.date.submittedpl
2017-07-12
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-117091-221336
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222330
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
warehouse - logistics - transport
dc.subject.plpl
magazyn - logistyka - transport
dc.titlepl
ANALIZA PROCESÓW TRANSPORTOWCH I ICH EFEKTYWNOŚCI NA PODSTAWIE ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO
dc.title.alternativepl
ANALYSIS OF TRANSPORT PROCESSES AND THEIR EFFICIENCY ON THE BASIS OF THE PRODUCTION PLANT.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Torun
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdansk
1
Gmina Chmielno
1
Krakow
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available