Muzealne przestrzenie interpretacji : obiekt : doświadczenie : narracja

2019
book section
article
dc.abstract.enThe article titled "Museum spaces of interpretation. Object. Exeperience. Narration" presents a list of problems concerning art of (over) interpretation in the museum space. The reflection showned the need for examinining the current function of the museum in social dialogue and the status of the museum exhibit. The range of selected issues showed how important it was to indicate the relationship between museology and Polish studies didactics in terms of the interpretation of cultural texts, experience of the exhibit by the recipient and building a personal narrative. For contemporary museologists, educators, museum educators and cultural animators, teachers and future teachers of the Polish language, the issue of education focused on skills in the art of interpretation and interpretative courage is an inseparable reflection regardless of the area explored. After all, it is a field of shared experience and cooperation. It also sheds light on the issues that today's museology is grappling with in the educational context, including the issue of understanding the role of the museum and the search for innovative ways to make the collections available.pl
dc.abstract.plArtykuł przedstawia zestawienie problemów, dotyczących sztuki (nad)interpretacji w przestrzeni muzeum. Refleksja nad tym tematem wykazała konieczność zbadania obecnej funkcji muzeum w dialogu społecznym oraz statusu muzealnego eksponatu. Zakres wyłonionych zagadnień pokazał, jak istotne jest wskazanie zależności między muzealnictwem a dydaktyką polonistyczną w zakresie interpretacji tekstów kultury, doświadczania eksponatu przez odbiorcę i budowania osobistej narracji. Dla współczesnych muzealników, dydaktyków, edukatorów muzealnych i animatorów kultury, nauczycieli i przyszłych nauczycieli polonistów kwestia edukacji skupionej na umiejętności w zakresie sztuki interpretacji i odwadze interpretacyjnej jest przedmiotem nieodłącznej refleksji bez względu na obszar eksplorowanych dziedzin. Stanowi ona przecież pole wspólnych doświadczeń i współpracy. Rzuca także światło na zagadnienia, z jakimi zmaga się dzisiejsze muzealnictwo w kontekście edukacyjnym, w tym także na kwestię rozumienia roli muzeum oraz poszukiwania innowacyjnych sposobów udostępniania zbiorówpl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiejpl
dc.contributor.authorWłodarczyk, Anna - 144110 pl
dc.contributor.editorPilch, Anna - 131398 pl
dc.contributor.editorRusek, Marta - 131725 pl
dc.date.accessioned2020-01-20T10:19:21Z
dc.date.available2020-01-20T10:19:21Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalStrona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.physical49-64pl
dc.description.publication1,1pl
dc.description.seriesNarracje w Edukacji
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbn978-83-233-9953-7pl
dc.identifier.isbn978-83-233-4601-2pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146757
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.sourceinfoliczba autorów 19; liczba stron 316; liczba arkuszy wydawniczych 21;pl
dc.subject.enmuseum spacepl
dc.subject.enobjectpl
dc.subject.enthe art of interpretationpl
dc.subject.enexperiencepl
dc.subject.ennarrationpl
dc.subject.plprzestrzeń muzeumpl
dc.subject.plobiektpl
dc.subject.plsztuka interpretacjipl
dc.subject.pldoświadczeniepl
dc.subject.plnarracjapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleMuzealne przestrzenie interpretacji : obiekt : doświadczenie : narracjapl
dc.title.alternativeMuseum spaces of interpretation : object : experience : narrationpl
dc.title.containerWspółczesny museion : edukacja kulturowa z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkołypl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article titled "Museum spaces of interpretation. Object. Exeperience. Narration" presents a list of problems concerning art of (over) interpretation in the museum space. The reflection showned the need for examinining the current function of the museum in social dialogue and the status of the museum exhibit. The range of selected issues showed how important it was to indicate the relationship between museology and Polish studies didactics in terms of the interpretation of cultural texts, experience of the exhibit by the recipient and building a personal narrative. For contemporary museologists, educators, museum educators and cultural animators, teachers and future teachers of the Polish language, the issue of education focused on skills in the art of interpretation and interpretative courage is an inseparable reflection regardless of the area explored. After all, it is a field of shared experience and cooperation. It also sheds light on the issues that today's museology is grappling with in the educational context, including the issue of understanding the role of the museum and the search for innovative ways to make the collections available.
dc.abstract.plpl
Artykuł przedstawia zestawienie problemów, dotyczących sztuki (nad)interpretacji w przestrzeni muzeum. Refleksja nad tym tematem wykazała konieczność zbadania obecnej funkcji muzeum w dialogu społecznym oraz statusu muzealnego eksponatu. Zakres wyłonionych zagadnień pokazał, jak istotne jest wskazanie zależności między muzealnictwem a dydaktyką polonistyczną w zakresie interpretacji tekstów kultury, doświadczania eksponatu przez odbiorcę i budowania osobistej narracji. Dla współczesnych muzealników, dydaktyków, edukatorów muzealnych i animatorów kultury, nauczycieli i przyszłych nauczycieli polonistów kwestia edukacji skupionej na umiejętności w zakresie sztuki interpretacji i odwadze interpretacyjnej jest przedmiotem nieodłącznej refleksji bez względu na obszar eksplorowanych dziedzin. Stanowi ona przecież pole wspólnych doświadczeń i współpracy. Rzuca także światło na zagadnienia, z jakimi zmaga się dzisiejsze muzealnictwo w kontekście edukacyjnym, w tym także na kwestię rozumienia roli muzeum oraz poszukiwania innowacyjnych sposobów udostępniania zbiorów
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Polonistycznej Edukacji Nauczycielskiej
dc.contributor.authorpl
Włodarczyk, Anna - 144110
dc.contributor.editorpl
Pilch, Anna - 131398
dc.contributor.editorpl
Rusek, Marta - 131725
dc.date.accessioned
2020-01-20T10:19:21Z
dc.date.available
2020-01-20T10:19:21Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.physicalpl
49-64
dc.description.publicationpl
1,1
dc.description.series
Narracje w Edukacji
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbnpl
978-83-233-9953-7
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-4601-2
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146757
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.sourceinfopl
liczba autorów 19; liczba stron 316; liczba arkuszy wydawniczych 21;
dc.subject.enpl
museum space
dc.subject.enpl
object
dc.subject.enpl
the art of interpretation
dc.subject.enpl
experience
dc.subject.enpl
narration
dc.subject.plpl
przestrzeń muzeum
dc.subject.plpl
obiekt
dc.subject.plpl
sztuka interpretacji
dc.subject.plpl
doświadczenie
dc.subject.plpl
narracja
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Muzealne przestrzenie interpretacji : obiekt : doświadczenie : narracja
dc.title.alternativepl
Museum spaces of interpretation : object : experience : narration
dc.title.containerpl
Współczesny museion : edukacja kulturowa z perspektywy uniwersytetu, muzeum, szkoły
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Ashburn
7
Krakow
3
Lodz
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Borzecin
1
Bytom
1
Des Moines
1
Dublin
1
Downloads
wlodarczyk_muzealne_przestrzenie_interpretacji_2019.pdf
18
wlodarczyk_muzealne_przestrzenie_interpretacji_2019.odt
4