Życie i działalność Macieja Arnulfa Miskiewicza w kolegium rorantystów katedry krakowskiej. Studium źródłoznawczo-analityczne.

master
dc.abstract.enThe study is devoted to the life and work of Maciej Arnulf Miskiewicz, who was a prefect and scribe of Rorantists' College in the Cracow Cathedral in 2nd part of 17th century. The first part of the study deals history and organization of college, discusses the production and contents of the Rorantists' manuscripts and analyses the college's indigenous music. This part also contains the biography of Maciej Miskiewicz and analyses his handwriting. The second part contains the list of sources used in the study, the transcript of Adam Janecki's Testament, the list of all compositions copied by Miskiewicz and transcriptions of music from the Rorantists' partbooks.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem pracy jest życie i działalność Macieja Arnulfa Miskiewicza – prepozyta kapeli rorantystów aktywnego w II połowie XVII wieku, które przedstawiono na tle kultury muzycznej w katedrze krakowskiej. W literaturze muzykologicznej Miskiewicz znany jest głównie jako skryptor utworów a cappella Bartłomieja Pękiela. Szczegółowej analizie poddano manuskrypty muzyczne przechowywane w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, w których zaobserwowano dukt pisma Miskiewicza. Praca ma na celu przede wszystkim dokumentację źródeł muzycznych, ewidencję i charakterystykę zawartości źródeł historycznych przekazujących informacje dotyczące historii kapeli rorantystów w okresie działalności Macieja A. Miskiewicza, które obecnie przechowywane są w krakowskich archiwach, a także analizę repertuaru skopiowanego przez niego na użytek kolegium. Drugą część pracy stanowią aneksy, zawierające wykaz źródeł, transkrypcję testamentu Adama Janeckiego (poprzednika Miskiewicza na stanowisku prepozyta), zawartość zespołów rękopiśmiennych Kk. I. 10 i Kk. I. 11, spis wszystkich kompozycji skopiowanych przez Miskiewicza oraz wydanie źródłowo-krytyczne niektórych kompozycji z repertuaru rorantystów.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorFabiańska, Zofia - 127877 pl
dc.contributor.authorBebak, Marekpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKubieniec, Jakub - 129616 pl
dc.contributor.reviewerFabiańska, Zofia - 127877 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:58:27Z
dc.date.available2020-07-15T17:58:27Z
dc.date.submitted2011-07-18pl
dc.fieldofstudymuzykologiapl
dc.identifier.apddiploma-58666-64917pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172626
dc.subject.enscribe, Rorantists' College, Cracow, the Wawel Cathedral, 17th centurypl
dc.subject.otherskryptor, rorantyści, Kraków, katedra wawelska, XVII wiekpl
dc.titleŻycie i działalność Macieja Arnulfa Miskiewicza w kolegium rorantystów katedry krakowskiej. Studium źródłoznawczo-analityczne.pl
dc.title.alternativeThe life and work of Maciej Arnulf Miskiewicz in the Rorantists' College of the Cracow Cathedral. A source and analysis study.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The study is devoted to the life and work of Maciej Arnulf Miskiewicz, who was a prefect and scribe of Rorantists' College in the Cracow Cathedral in 2nd part of 17th century. The first part of the study deals history and organization of college, discusses the production and contents of the Rorantists' manuscripts and analyses the college's indigenous music. This part also contains the biography of Maciej Miskiewicz and analyses his handwriting. The second part contains the list of sources used in the study, the transcript of Adam Janecki's Testament, the list of all compositions copied by Miskiewicz and transcriptions of music from the Rorantists' partbooks.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem pracy jest życie i działalność Macieja Arnulfa Miskiewicza – prepozyta kapeli rorantystów aktywnego w II połowie XVII wieku, które przedstawiono na tle kultury muzycznej w katedrze krakowskiej. W literaturze muzykologicznej Miskiewicz znany jest głównie jako skryptor utworów a cappella Bartłomieja Pękiela. Szczegółowej analizie poddano manuskrypty muzyczne przechowywane w Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, w których zaobserwowano dukt pisma Miskiewicza. Praca ma na celu przede wszystkim dokumentację źródeł muzycznych, ewidencję i charakterystykę zawartości źródeł historycznych przekazujących informacje dotyczące historii kapeli rorantystów w okresie działalności Macieja A. Miskiewicza, które obecnie przechowywane są w krakowskich archiwach, a także analizę repertuaru skopiowanego przez niego na użytek kolegium. Drugą część pracy stanowią aneksy, zawierające wykaz źródeł, transkrypcję testamentu Adama Janeckiego (poprzednika Miskiewicza na stanowisku prepozyta), zawartość zespołów rękopiśmiennych Kk. I. 10 i Kk. I. 11, spis wszystkich kompozycji skopiowanych przez Miskiewicza oraz wydanie źródłowo-krytyczne niektórych kompozycji z repertuaru rorantystów.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Fabiańska, Zofia - 127877
dc.contributor.authorpl
Bebak, Marek
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Kubieniec, Jakub - 129616
dc.contributor.reviewerpl
Fabiańska, Zofia - 127877
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:58:27Z
dc.date.available
2020-07-15T17:58:27Z
dc.date.submittedpl
2011-07-18
dc.fieldofstudypl
muzykologia
dc.identifier.apdpl
diploma-58666-64917
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172626
dc.subject.enpl
scribe, Rorantists' College, Cracow, the Wawel Cathedral, 17th century
dc.subject.otherpl
skryptor, rorantyści, Kraków, katedra wawelska, XVII wiek
dc.titlepl
Życie i działalność Macieja Arnulfa Miskiewicza w kolegium rorantystów katedry krakowskiej. Studium źródłoznawczo-analityczne.
dc.title.alternativepl
The life and work of Maciej Arnulf Miskiewicz in the Rorantists' College of the Cracow Cathedral. A source and analysis study.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available