Osobowość lidera w procesie zarządzania grupą a poczucie satysfakcji z pracy zawodowej.

master
dc.abstract.enThe purpose of the work is to find out the answer to the question: what is the impact on the group of employees and their satisfaction with the leader and also what affects employee satisfaction? This work consists of a theoretical and research part. The theoretical part consists of three chapters. Chapter One includes a group process and its characteristics. The second chapter presents the leadership role, while the third chapter describes the concept of job satisfaction and satisfaction. The study part consists of one chapter. The objectives and problems of research, the research hypothesis, the organization and the course of research, the characteristics of the chosen group, the analysis of job satisfaction, the preferences of being a good leader and the conclusions are discussed. The whole closes the ending and the bibliography.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest znalezienia odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na grupę pracowników i ich zadowolenie ma lider, a także co wpływa na satysfakcje pracownika. Praca ta składa się z części teoretycznej i badawczej. Część teoretyczna składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera proces grupowy i jego charakterystykę. Rozdział drugi przedstawia rolę lidera, zaś rozdział trzeci opisuje pojęcie satysfakcji i zadowolenia z pracy. Badawcza część pracy składa się z jednego rozdziału. Omawiane są kolejno: cel i problematyka badań, hipoteza badawcza, organizacja i przebieg badań, charakterystyka wybranej grupy, analiza satysfakcji z pracy, preferencje bycia dobrym liderem i wnioski. Całość zamyka zakończenie i bibliografia.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.authorTraczyk, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.date.accessioned2020-07-27T11:54:04Z
dc.date.available2020-07-27T11:54:04Z
dc.date.submitted2017-10-18pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-119348-217212pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224356
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe group process and its characteristics, the role of the leader, the characteristics of a good leader, the concept of satisfaction and satisfaction with work, own research, conclusions.pl
dc.subject.plProces grupowy i jego charakterystyka, rola lidera, cechy dobrego lidera, pojęcie satysfakcji i zadowolenia z pracy, badania własne, wnioski.pl
dc.titleOsobowość lidera w procesie zarządzania grupą a poczucie satysfakcji z pracy zawodowej.pl
dc.title.alternativePersonality of a leader in the process of managing a group and a sense of satisfaction from work.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the work is to find out the answer to the question: what is the impact on the group of employees and their satisfaction with the leader and also what affects employee satisfaction? This work consists of a theoretical and research part. The theoretical part consists of three chapters. Chapter One includes a group process and its characteristics. The second chapter presents the leadership role, while the third chapter describes the concept of job satisfaction and satisfaction. The study part consists of one chapter. The objectives and problems of research, the research hypothesis, the organization and the course of research, the characteristics of the chosen group, the analysis of job satisfaction, the preferences of being a good leader and the conclusions are discussed. The whole closes the ending and the bibliography.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest znalezienia odpowiedzi na pytanie: jaki wpływ na grupę pracowników i ich zadowolenie ma lider, a także co wpływa na satysfakcje pracownika. Praca ta składa się z części teoretycznej i badawczej. Część teoretyczna składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy zawiera proces grupowy i jego charakterystykę. Rozdział drugi przedstawia rolę lidera, zaś rozdział trzeci opisuje pojęcie satysfakcji i zadowolenia z pracy. Badawcza część pracy składa się z jednego rozdziału. Omawiane są kolejno: cel i problematyka badań, hipoteza badawcza, organizacja i przebieg badań, charakterystyka wybranej grupy, analiza satysfakcji z pracy, preferencje bycia dobrym liderem i wnioski. Całość zamyka zakończenie i bibliografia.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.authorpl
Traczyk, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.date.accessioned
2020-07-27T11:54:04Z
dc.date.available
2020-07-27T11:54:04Z
dc.date.submittedpl
2017-10-18
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-119348-217212
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/224356
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The group process and its characteristics, the role of the leader, the characteristics of a good leader, the concept of satisfaction and satisfaction with work, own research, conclusions.
dc.subject.plpl
Proces grupowy i jego charakterystyka, rola lidera, cechy dobrego lidera, pojęcie satysfakcji i zadowolenia z pracy, badania własne, wnioski.
dc.titlepl
Osobowość lidera w procesie zarządzania grupą a poczucie satysfakcji z pracy zawodowej.
dc.title.alternativepl
Personality of a leader in the process of managing a group and a sense of satisfaction from work.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
119
Views per month
Views per city
Warsaw
26
Gmina Dąbie
12
Wroclaw
11
Siewierz
10
Poznan
7
Kostrzyn
5
Lodz
4
Bialystok
3
Krakow
3
Gdynia
2

No access

No Thumbnail Available