Zarządzanie kolekcją sztuki nieprofesjonalnej w muzeum na przykładzie Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju

master
dc.abstract.enThe subject of this study is the management of a collection of self-taught art in a museum. The issues focused on the management of a public cultural institution and a museum's collections are often addressed in the literature on the subject, however, the aspect of management of self-taught art seems to have been discussed to a small extent so far. This study aims to explore how a collection of self-taught art is managed in a selected cultural institution. On the basis of this study, I try to find out what the employees of such an institution are aiming for in this respect are and what activities they are pursuing to implement their objectives. I also try to illustrate the opinion of the museum's patrons about the activities carried out. In order to solve a research problem focusing on the role that the Nikifor Museum plays in managing the artist's legacy, I conducted mixed studies, using the case study method, as well as research techniques in the form of an interview and a survey involving 93 respondents.pl
dc.abstract.plPrzedmiot niniejszych rozważań stanowi zarządzanie kolekcją sztuki nieprofesjonalnej w muzeum. Problematyka skoncentrowana wokół zarządzania publiczną instytucją kultury oraz zarządzania zbiorami muzeum jest często podejmowana w literaturze przedmiotu, jednak aspekt zarządzania sztuką nieprofesjonalną wydaje się być, jak dotąd, omówiony w niewielkim stopniu. Niniejsze opracowanie ma na celu zbadanie w jaki sposób zarządza się kolekcją sztuki nieprofesjonalnej w wybranej instytucji kultury. Na kanwie pracy staram się dociec, jakimi dążeniami kierują się pracownicy placówki w tym zakresie oraz jakie działania prowadzą, aby wdrażać je w życie. Podejmuję również próbę zilustrowania opinii odbiorców muzeum na temat realizowanych działań. W celu rozwiązania problemu badawczego koncentrującego się na roli, jaką Muzeum Nikifora pełni w zarządzaniu dziedzictwem artysty, przeprowadziłam badania o charakterze mieszanym, w ramach których zastosowałam metodę studium przypadku, a także techniki badawcze w postaci wywiadu oraz ankiety, w której udział wzięło 93 respondentów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPluszyńska, Annapl
dc.contributor.authorWnęk, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.reviewerPluszyńska, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:57:49Z
dc.date.available2020-07-28T05:57:49Z
dc.date.submitted2020-07-06pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-140127-211286pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240530
dc.languagepolpl
dc.subject.encollection, museum, self-taught art, managementpl
dc.subject.plkolekcja, muzeum, sztuka nieprofesjonalna, zarządzaniepl
dc.titleZarządzanie kolekcją sztuki nieprofesjonalnej w muzeum na przykładzie Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdrojupl
dc.title.alternativeManagement of a collection of self-taught art in a museum, based on the example of the Nikifor Museum in Krynica-Zdrójpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this study is the management of a collection of self-taught art in a museum. The issues focused on the management of a public cultural institution and a museum's collections are often addressed in the literature on the subject, however, the aspect of management of self-taught art seems to have been discussed to a small extent so far. This study aims to explore how a collection of self-taught art is managed in a selected cultural institution. On the basis of this study, I try to find out what the employees of such an institution are aiming for in this respect are and what activities they are pursuing to implement their objectives. I also try to illustrate the opinion of the museum's patrons about the activities carried out. In order to solve a research problem focusing on the role that the Nikifor Museum plays in managing the artist's legacy, I conducted mixed studies, using the case study method, as well as research techniques in the form of an interview and a survey involving 93 respondents.
dc.abstract.plpl
Przedmiot niniejszych rozważań stanowi zarządzanie kolekcją sztuki nieprofesjonalnej w muzeum. Problematyka skoncentrowana wokół zarządzania publiczną instytucją kultury oraz zarządzania zbiorami muzeum jest często podejmowana w literaturze przedmiotu, jednak aspekt zarządzania sztuką nieprofesjonalną wydaje się być, jak dotąd, omówiony w niewielkim stopniu. Niniejsze opracowanie ma na celu zbadanie w jaki sposób zarządza się kolekcją sztuki nieprofesjonalnej w wybranej instytucji kultury. Na kanwie pracy staram się dociec, jakimi dążeniami kierują się pracownicy placówki w tym zakresie oraz jakie działania prowadzą, aby wdrażać je w życie. Podejmuję również próbę zilustrowania opinii odbiorców muzeum na temat realizowanych działań. W celu rozwiązania problemu badawczego koncentrującego się na roli, jaką Muzeum Nikifora pełni w zarządzaniu dziedzictwem artysty, przeprowadziłam badania o charakterze mieszanym, w ramach których zastosowałam metodę studium przypadku, a także techniki badawcze w postaci wywiadu oraz ankiety, w której udział wzięło 93 respondentów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pluszyńska, Anna
dc.contributor.authorpl
Wnęk, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.reviewerpl
Pluszyńska, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:57:49Z
dc.date.available
2020-07-28T05:57:49Z
dc.date.submittedpl
2020-07-06
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-140127-211286
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240530
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
collection, museum, self-taught art, management
dc.subject.plpl
kolekcja, muzeum, sztuka nieprofesjonalna, zarządzanie
dc.titlepl
Zarządzanie kolekcją sztuki nieprofesjonalnej w muzeum na przykładzie Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdroju
dc.title.alternativepl
Management of a collection of self-taught art in a museum, based on the example of the Nikifor Museum in Krynica-Zdrój
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Stary Sacz
1

No access

No Thumbnail Available