Opieka nad pacjentką z diabulimią

licenciate
dc.abstract.enAbstract:Introduction: Bulimia belongs to the group of eating disorders, is characterised by excessiveconcentration on food, binge eating and the presence of the compensation mechanisms.Type 1 diabetes is a chronic disease belonging to metabolic disorders characterised by defectsin insulin secretion by pancreatic β cells. The treatment of type 1 diabetes is mainly based oninsulin by subcutaneous injections. The coexistence of these two diseases can lead to serioushealth consequences due to avoiding or modifying insulin dosage, occurence of binge eatingwith high-calorie food and purging - provoked vomiting.Purpose of work: This study investigates the patient’s functioning and their level of acceptanceof the disease.Materials and methods: In this study the individual case method was used. Interviews,observations and measurements of parameters had been performed. Patient has completed theAIS scale assessment, filled the KOOF-58 questionnaire and their medical records wereanalyzed.Results: During three visits information needed to determine the patient’s health and situationwas obtained. The patient systematically shared the results of the measurements, cooperated inthe care process. Support was provided to the patient. Results collected from the KOOF-58questionnaire and AIS scale have shown that during the course of care both the degree ofacceptance of the disease by the patient has increased and the severity of psychopathologicalsymptoms has decreased.Conclusions: The care provided to the patient had a positive impact on their health problemsresulting from the interaction between type 1 diabetes and bulimia. Glycaemia measurementshad been taken much more often than they were before and the patient consulted medicalspecialists regularly - they started to work on their health situation.pl
dc.abstract.plStreszczenie:Wstęp: Bulimia (żarłoczność psychiczna) należy do grupy zaburzeń odżywiania,charakteryzuje się nadmierną koncentracją na jedzeniu, napadami objadania się orazwystępowaniu mechanizmów kompensacyjnych. Cukrzyca typu 1 jest chorobą przewlekłązaliczaną do chorób metabolicznych charakteryzującą się defektem wydzielania insuliny zkomórek β trzustki. Leczenie cukrzycy typu 1 polega głównie na podawaniu insuliny drogąwstrzyknięć podskórnych. Współwystępowanie tych dwóch jednostek chorobowych możeprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, ze względu na pomijanie lubmodyfikowanie dawek insuliny, występowaniu napadów objadania się pokarmem wysokokalorycznym oraz prowokowaniem wymiotów.Cel pracy: Celem pracy jest ocena funkcjonowania oraz ocena poziomu akceptacji chorobyprzez pacjentkę.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku.Przeprowadzono wywiad, obserwację i wykonano pomiary parametrów. Pacjentka wypełniłaskalę AIS, kwestionariusz KOOF-58 oraz została przeanalizowana dokumentacja medyczna.Wyniki: W tracie trzech wizyt środowiskowych uzyskano informacje potrzebne do określeniastanu zdrowia i sytuacji chorej. Pacjentka systematycznie dzieliła się wynikami pomiarów,współpracowała w procesie opieki. Zapewniono wsparcie pacjentce. Wyniki zgromadzone zprzeprowadzonych kwestionariusza KOOF-58 oraz skali AIS wykazały, że podczas trwaniaopieki stopień akceptacji choroby przez pacjentkę zwiększył się oraz zmniejszył się stopieńnasilenia objawów psychopatologicznych.Wnioski: Opieka nad pacjentką pozytywnie wpłynęła na problemy zdrowotne pacjentkiwynikające z wzajemnego wpływania na siebie cukrzycy typu 1 i bulimii. Pomiary glikemiibyły wykonywane zdecydowanie częściej niż w momencie objęcia opieką pacjentki orazuczęszczała do specjalistów- chora podjęła pracę nad swoją sytuacją zdrowotną.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorZurzycka, Patrycja - 199873 pl
dc.contributor.authorKusztykiewicz, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerZurzycka, Patrycja - 199873 pl
dc.contributor.reviewerWojcieszek, Agatapl
dc.date.accessioned2023-07-05T21:34:19Z
dc.date.available2023-07-05T21:34:19Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-164063-289381pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314159
dc.languagepolpl
dc.subject.enEating disorders, bulimia, type 1 diabetespl
dc.subject.plzaburzenia odżywiania, bulimia, cukrzyca typu 1pl
dc.titleOpieka nad pacjentką z diabulimiąpl
dc.title.alternativeTaking care of a patient with diabulimiapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Abstract:Introduction: Bulimia belongs to the group of eating disorders, is characterised by excessiveconcentration on food, binge eating and the presence of the compensation mechanisms.Type 1 diabetes is a chronic disease belonging to metabolic disorders characterised by defectsin insulin secretion by pancreatic β cells. The treatment of type 1 diabetes is mainly based oninsulin by subcutaneous injections. The coexistence of these two diseases can lead to serioushealth consequences due to avoiding or modifying insulin dosage, occurence of binge eatingwith high-calorie food and purging - provoked vomiting.Purpose of work: This study investigates the patient’s functioning and their level of acceptanceof the disease.Materials and methods: In this study the individual case method was used. Interviews,observations and measurements of parameters had been performed. Patient has completed theAIS scale assessment, filled the KOOF-58 questionnaire and their medical records wereanalyzed.Results: During three visits information needed to determine the patient’s health and situationwas obtained. The patient systematically shared the results of the measurements, cooperated inthe care process. Support was provided to the patient. Results collected from the KOOF-58questionnaire and AIS scale have shown that during the course of care both the degree ofacceptance of the disease by the patient has increased and the severity of psychopathologicalsymptoms has decreased.Conclusions: The care provided to the patient had a positive impact on their health problemsresulting from the interaction between type 1 diabetes and bulimia. Glycaemia measurementshad been taken much more often than they were before and the patient consulted medicalspecialists regularly - they started to work on their health situation.
dc.abstract.plpl
Streszczenie:Wstęp: Bulimia (żarłoczność psychiczna) należy do grupy zaburzeń odżywiania,charakteryzuje się nadmierną koncentracją na jedzeniu, napadami objadania się orazwystępowaniu mechanizmów kompensacyjnych. Cukrzyca typu 1 jest chorobą przewlekłązaliczaną do chorób metabolicznych charakteryzującą się defektem wydzielania insuliny zkomórek β trzustki. Leczenie cukrzycy typu 1 polega głównie na podawaniu insuliny drogąwstrzyknięć podskórnych. Współwystępowanie tych dwóch jednostek chorobowych możeprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, ze względu na pomijanie lubmodyfikowanie dawek insuliny, występowaniu napadów objadania się pokarmem wysokokalorycznym oraz prowokowaniem wymiotów.Cel pracy: Celem pracy jest ocena funkcjonowania oraz ocena poziomu akceptacji chorobyprzez pacjentkę.Materiał i metody: W pracy wykorzystano metodę indywidualnego przypadku.Przeprowadzono wywiad, obserwację i wykonano pomiary parametrów. Pacjentka wypełniłaskalę AIS, kwestionariusz KOOF-58 oraz została przeanalizowana dokumentacja medyczna.Wyniki: W tracie trzech wizyt środowiskowych uzyskano informacje potrzebne do określeniastanu zdrowia i sytuacji chorej. Pacjentka systematycznie dzieliła się wynikami pomiarów,współpracowała w procesie opieki. Zapewniono wsparcie pacjentce. Wyniki zgromadzone zprzeprowadzonych kwestionariusza KOOF-58 oraz skali AIS wykazały, że podczas trwaniaopieki stopień akceptacji choroby przez pacjentkę zwiększył się oraz zmniejszył się stopieńnasilenia objawów psychopatologicznych.Wnioski: Opieka nad pacjentką pozytywnie wpłynęła na problemy zdrowotne pacjentkiwynikające z wzajemnego wpływania na siebie cukrzycy typu 1 i bulimii. Pomiary glikemiibyły wykonywane zdecydowanie częściej niż w momencie objęcia opieką pacjentki orazuczęszczała do specjalistów- chora podjęła pracę nad swoją sytuacją zdrowotną.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Zurzycka, Patrycja - 199873
dc.contributor.authorpl
Kusztykiewicz, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Zurzycka, Patrycja - 199873
dc.contributor.reviewerpl
Wojcieszek, Agata
dc.date.accessioned
2023-07-05T21:34:19Z
dc.date.available
2023-07-05T21:34:19Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-164063-289381
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314159
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Eating disorders, bulimia, type 1 diabetes
dc.subject.plpl
zaburzenia odżywiania, bulimia, cukrzyca typu 1
dc.titlepl
Opieka nad pacjentką z diabulimią
dc.title.alternativepl
Taking care of a patient with diabulimia
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
10
Views per month
Views per city
Poznan
3
Wroclaw
2
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Krakow
1
Lublin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available