Dowody cyfrowe jako narzędzie wykorzystywane w pracy organów ścigania

licenciate
dc.abstract.enThe bachelor's thesis examines the role of social media in the modern world. The author analyzes the impact of these platforms on our lives. Users leave traces of their activity there, which can serve as evidence in court. The thesis explains terms related to digital evidence and their significance in criminal cases. The author describes the complex conditions for the acceptance of such evidence by the court, emphasizing the need for precise expert examinations and computer verification of their credibility. The chapters of the thesis encompass the history of social media, definitions of digital evidence, and the development of their use in courts. The author also analyzes the characteristics that evidence must meet to be accepted by the court in various types of civil proceedings. The thesis also focuses on the threats arising from content published on the internet and its exploitation by criminals. The empirical chapter presents specific examples of the use of digital evidence in criminal cases, such as the Brittney Gargol murder case or the activities of Tinder fraudster Simon Leviev. The author also describes how law enforcement agencies managed to obtain information from a mother's computer search history in the Magdalena Waśniewska murder case and how this evidence was used in the court proceedings against the accused. The thesis illustrates the importance of social media and digital evidence in today's world and their growing role in legal processes, especially in criminal cases.pl
dc.abstract.plPraca licencjacka analizuje rolę mediów społecznościowych we współczesnym świecie. Autorka analizuje wpływ tych platform na nasze życie. Użytkownicy zostawiają tam ślady swojej aktywności, które mogą stanowić dowody w sądzie. W pracy wyjaśnione są terminy związane z dowodami cyfrowymi i ich znaczenie w sprawach karnych. Autorka opisuje skomplikowane warunki akceptacji tych dowodów przez sąd, podkreślając potrzebę precyzyjnych badań ekspertów i komputerowej weryfikacji ich wiarygodności. Rozdziały pracy obejmują historię mediów społecznościowych, definicje dowodów cyfrowych oraz rozwinięcie tematu ich wykorzystania w sądach. Autorka analizuje także, jakie cechy muszą spełniać dowody, by zostały zaakceptowane przez sąd w różnych rodzajach postępowań cywilnych. W pracy poświęcono uwagę również zagrożeniom wynikającym z treści publikowanych w internecie i ich wykorzystaniu przez przestępców. Rozdział empiryczny prezentuje konkretne przykłady użycia dowodów cyfrowych w sprawach kryminalnych, takie jak sprawa zabójstwa Brittney Gargol czy działalność oszusta z Tindera, Simona Levieva. Autorka opisuje także, jak organom ścigania udało się pozyskać informacje z historii wyszukiwania na komputerze matki dziecka w sprawie morderstwa Magdaleny Waśniewskiej i jak te dowody zostały wykorzystane podczas rozprawy sądowej przeciwko oskarżonej. Praca ukazuje znaczenie mediów społecznościowych i dowodów cyfrowych w dzisiejszym świecie oraz ich rosnącą rolę w procesach prawnych, szczególnie w sprawach karnych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorHodalska, Magdalena - 199974 pl
dc.contributor.authorSiwińska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerHodalska, Magdalena - 199974 pl
dc.contributor.reviewerCałek, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2023-10-25T21:46:54Z
dc.date.available2023-10-25T21:46:54Z
dc.date.submitted2023-10-24pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-166090-294580pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322117
dc.languagepolpl
dc.subject.enDigital evidence, criminal cases, civil cases, evidence, social mediapl
dc.subject.plDowody cyfrowe, sprawy karne, sprawy cywilne, dowody, media społecznościowepl
dc.titleDowody cyfrowe jako narzędzie wykorzystywane w pracy organów ściganiapl
dc.title.alternativeDigital evidence as a tool used in the work of law enforcement agenciespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The bachelor's thesis examines the role of social media in the modern world. The author analyzes the impact of these platforms on our lives. Users leave traces of their activity there, which can serve as evidence in court. The thesis explains terms related to digital evidence and their significance in criminal cases. The author describes the complex conditions for the acceptance of such evidence by the court, emphasizing the need for precise expert examinations and computer verification of their credibility. The chapters of the thesis encompass the history of social media, definitions of digital evidence, and the development of their use in courts. The author also analyzes the characteristics that evidence must meet to be accepted by the court in various types of civil proceedings. The thesis also focuses on the threats arising from content published on the internet and its exploitation by criminals. The empirical chapter presents specific examples of the use of digital evidence in criminal cases, such as the Brittney Gargol murder case or the activities of Tinder fraudster Simon Leviev. The author also describes how law enforcement agencies managed to obtain information from a mother's computer search history in the Magdalena Waśniewska murder case and how this evidence was used in the court proceedings against the accused. The thesis illustrates the importance of social media and digital evidence in today's world and their growing role in legal processes, especially in criminal cases.
dc.abstract.plpl
Praca licencjacka analizuje rolę mediów społecznościowych we współczesnym świecie. Autorka analizuje wpływ tych platform na nasze życie. Użytkownicy zostawiają tam ślady swojej aktywności, które mogą stanowić dowody w sądzie. W pracy wyjaśnione są terminy związane z dowodami cyfrowymi i ich znaczenie w sprawach karnych. Autorka opisuje skomplikowane warunki akceptacji tych dowodów przez sąd, podkreślając potrzebę precyzyjnych badań ekspertów i komputerowej weryfikacji ich wiarygodności. Rozdziały pracy obejmują historię mediów społecznościowych, definicje dowodów cyfrowych oraz rozwinięcie tematu ich wykorzystania w sądach. Autorka analizuje także, jakie cechy muszą spełniać dowody, by zostały zaakceptowane przez sąd w różnych rodzajach postępowań cywilnych. W pracy poświęcono uwagę również zagrożeniom wynikającym z treści publikowanych w internecie i ich wykorzystaniu przez przestępców. Rozdział empiryczny prezentuje konkretne przykłady użycia dowodów cyfrowych w sprawach kryminalnych, takie jak sprawa zabójstwa Brittney Gargol czy działalność oszusta z Tindera, Simona Levieva. Autorka opisuje także, jak organom ścigania udało się pozyskać informacje z historii wyszukiwania na komputerze matki dziecka w sprawie morderstwa Magdaleny Waśniewskiej i jak te dowody zostały wykorzystane podczas rozprawy sądowej przeciwko oskarżonej. Praca ukazuje znaczenie mediów społecznościowych i dowodów cyfrowych w dzisiejszym świecie oraz ich rosnącą rolę w procesach prawnych, szczególnie w sprawach karnych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Hodalska, Magdalena - 199974
dc.contributor.authorpl
Siwińska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Hodalska, Magdalena - 199974
dc.contributor.reviewerpl
Całek, Agnieszka
dc.date.accessioned
2023-10-25T21:46:54Z
dc.date.available
2023-10-25T21:46:54Z
dc.date.submittedpl
2023-10-24
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-166090-294580
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322117
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Digital evidence, criminal cases, civil cases, evidence, social media
dc.subject.plpl
Dowody cyfrowe, sprawy karne, sprawy cywilne, dowody, media społecznościowe
dc.titlepl
Dowody cyfrowe jako narzędzie wykorzystywane w pracy organów ścigania
dc.title.alternativepl
Digital evidence as a tool used in the work of law enforcement agencies
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Rybnik
3
Iwiny
1
Krakow
1
Międzyrzec Podlaski
1
Pogwizdów
1
Rzeszów
1
Warsaw
1
Wroclaw
1
Świdnik
1

No access

No Thumbnail Available