Employer Branding

master
dc.abstract.enToday's economic and economic realities shape and create a number of modern methods of enterprise management. This process is related to the great and constantly progressing globalization process and the increase in competition. Thus, modern management instruments are intended to enable and facilitate rational business operation. One of such instruments is employer branding, constituting one of the most important factors affecting the company's ability to succeed. Thanks to this, organizations that have a very positive image of the employer can employ the most talented employees, often incurring lower costs.Employer branding is a process of creating value for stakeholders that arise as a result of the organization's strong branding of the employer. Therefore, the subject of this study is the presence of employer branding in human resource management and building the enterprise brand. The general conclusion from this fact is the claim that the use of employer branding in internal and external communication is certainly an important factor in building the brand and image of the company.pl
dc.abstract.plDzisiejsze realia ekonomiczno - gospodarcze kształtują i tworzą szereg nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwami. Proces taki ma związek z wielkim i stale postępującym procesem globalizacji oraz wzrostem konkurencji. Tak więc nowoczesne instrumenty zarządzania mają w zamierzeniu umożliwić, oraz ułatwić racjonalne prowadzenie przedsiębiorstwa. Jednym z takich instrumentów jest employer branding stanowiąc jeden z najistotniejszych czynników wpływających na możliwość odniesienia sukcesu przez firmę. Dzięki temu organizacje, które posiadają bardzo pozytywny wizerunek pracodawcy mogą zatrudniać najbardziej utalentowanych pracowników często ponosząc niższe koszty.Employer branding to proces kreowania wartości dla interesariuszy, które powstają na skutek legitymowania się przez organizację silną marką pracodawcy. Zatem przedmiotem niniejszego badania jest obecność employer brandingu w zarządzaniu zasobami ludzkim i budowie marki przedsiębiorstwa. Wnioskiem generalnym z tego faktu jest twierdzenie, że stosowanie techniki employer brandingu w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jest z cała pewnością czynnikiem istotnym w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.authorMagierska, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerStuss, Magdalena - 132134 pl
dc.contributor.reviewerStańczyk, Izabela - 186012 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:41:00Z
dc.date.available2020-07-27T22:41:00Z
dc.date.submitted2019-12-18pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymarketing i logistykapl
dc.identifier.apddiploma-130993-195693pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233907
dc.languagepolpl
dc.subject.enemployer branding, brand, company, employerpl
dc.subject.plemployer branding, marka, przedsiębiorstwo, pracodawcapl
dc.titleEmployer Brandingpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Today's economic and economic realities shape and create a number of modern methods of enterprise management. This process is related to the great and constantly progressing globalization process and the increase in competition. Thus, modern management instruments are intended to enable and facilitate rational business operation. One of such instruments is employer branding, constituting one of the most important factors affecting the company's ability to succeed. Thanks to this, organizations that have a very positive image of the employer can employ the most talented employees, often incurring lower costs.Employer branding is a process of creating value for stakeholders that arise as a result of the organization's strong branding of the employer. Therefore, the subject of this study is the presence of employer branding in human resource management and building the enterprise brand. The general conclusion from this fact is the claim that the use of employer branding in internal and external communication is certainly an important factor in building the brand and image of the company.
dc.abstract.plpl
Dzisiejsze realia ekonomiczno - gospodarcze kształtują i tworzą szereg nowoczesnych metod zarządzania przedsiębiorstwami. Proces taki ma związek z wielkim i stale postępującym procesem globalizacji oraz wzrostem konkurencji. Tak więc nowoczesne instrumenty zarządzania mają w zamierzeniu umożliwić, oraz ułatwić racjonalne prowadzenie przedsiębiorstwa. Jednym z takich instrumentów jest employer branding stanowiąc jeden z najistotniejszych czynników wpływających na możliwość odniesienia sukcesu przez firmę. Dzięki temu organizacje, które posiadają bardzo pozytywny wizerunek pracodawcy mogą zatrudniać najbardziej utalentowanych pracowników często ponosząc niższe koszty.Employer branding to proces kreowania wartości dla interesariuszy, które powstają na skutek legitymowania się przez organizację silną marką pracodawcy. Zatem przedmiotem niniejszego badania jest obecność employer brandingu w zarządzaniu zasobami ludzkim i budowie marki przedsiębiorstwa. Wnioskiem generalnym z tego faktu jest twierdzenie, że stosowanie techniki employer brandingu w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jest z cała pewnością czynnikiem istotnym w budowaniu marki i wizerunku przedsiębiorstwa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.authorpl
Magierska, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Stuss, Magdalena - 132134
dc.contributor.reviewerpl
Stańczyk, Izabela - 186012
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:41:00Z
dc.date.available
2020-07-27T22:41:00Z
dc.date.submittedpl
2019-12-18
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
marketing i logistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-130993-195693
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233907
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
employer branding, brand, company, employer
dc.subject.plpl
employer branding, marka, przedsiębiorstwo, pracodawca
dc.titlepl
Employer Branding
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
64
Views per month
Views per city
Warsaw
15
Wroclaw
10
Krakow
6
Lodz
3
Tuliszków
3
Gdynia
2
Katowice
2
Szczecin
2
Andrychów
1
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available