Ślady Wielkiej Wojny w Karpatach : badania i dokumentacja elementów umocnień w rejonie Jaślisk i Moszczańca w latach 2015-2016

2016
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T23:31:45Z
dc.abstract.enThe Polish-Slovakian borderlands in the Podkar- pacie region abound in numerous relics, visible in the landscape, remaining after fights that took place here in the years 1914-1915. In the vicinity of Jaśliska and Moszczaniec there are hundreds of deteriorating military objects which were elements of fortifications built by the Austro-Hungarian army. Until recently, their location and contents used to be an uncharted territory on the scientific and conservation map of the region. Since 2015, work has been conducted for the project entitled “Carpathian episodes of the Great War” the aim of which is documentation and research of dugouts, trenches, cemeteries, magazines and many other post-military constructions located within the region, as well as re- storing the memory of tragic and bloody events of the first stage of the Great War whose traces remain hidden in the woods of Podkarpacie. During the last several months it was possible not only to locate and document tens of objects, but also find first documents containing knowledge about their functions and historypl
dc.abstract.plPolsko - Słowackie pogranicze w rejonie Podkarpacia usiane jest licznymi i widocznymi w krajobrazie pozostałościami po walkach jakie miały tu miejsce w latach 1914-1915. W rejonie miejscowości Jaśliska i Moszczaniec znajdują sie setki niszczejących obiektów militarnych będących elementami umocnień zbudowanych przez armię austrowęgierską. Ich lokalizacja i zawartość do niedawna były białą kartą na naukowej i konserwatorskiej mapie regionu. Od 2015 roku trwają prace projektu "Karpackie epizody Wielkiej Wojny", którego celem jest do-kumentacja i badania bunkrów, okopów, cmentarzy, magazynów i wielu innych konstrukcji powojskowych zlokalizowanych w tym rejonie oraz przywrócenie pamięci o tragicznych i krwawych wydarzeniach pierwszego etapu Wielkiej Wojny, którego ślady skrywają podkar-packie lasy. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy udało się nie tylko zlokalizować i zadoku-mentować dziesiątki obiektów, ale także odnaleźć pierwsze dokumenty przekazujące wiedzę o ich funkcjach i historii.pl
dc.affiliationWydział Historyczny : Instytut Archeologiipl
dc.contributor.authorKołodziejczyk, Piotr - 102350 pl
dc.contributor.authorCzarnowicz, Marcin - 160354 pl
dc.contributor.authorOchał-Czarnowicz, Agnieszka - 159654 pl
dc.date.accession2017-01-12pl
dc.date.accessioned2017-01-12T12:50:37Z
dc.date.available2017-01-12T12:50:37Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalTekst równol. w j. pol. i ang.pl
dc.description.number46pl
dc.description.physical110-118pl
dc.description.publication0,4pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.17425/WK46CARPATHIApl
dc.identifier.eissn2544-8870pl
dc.identifier.issn0860-2395pl
dc.identifier.projectROD UJ / Ppl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35251
dc.identifier.weblinkhttp://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk_46.pdf#page=110pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enGreat Warpl
dc.subject.enbattle fieldspl
dc.subject.enWorld War Ipl
dc.subject.enarchaeologia militarispl
dc.subject.enJaśliskapl
dc.subject.plWielka Wojnapl
dc.subject.plpobojowiskapl
dc.subject.plI wojna światowapl
dc.subject.plarchaeologia militarispl
dc.subject.plJaśliskapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleŚlady Wielkiej Wojny w Karpatach : badania i dokumentacja elementów umocnień w rejonie Jaślisk i Moszczańca w latach 2015-2016pl
dc.title.alternativeTraces of the Great War in the Carpathian Mountains : research and documentation of elements of fortifications in the region of Jaśliska and Moszczaniec in the years 2015-2016pl
dc.title.journalWiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservationpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T23:31:45Z
dc.abstract.enpl
The Polish-Slovakian borderlands in the Podkar- pacie region abound in numerous relics, visible in the landscape, remaining after fights that took place here in the years 1914-1915. In the vicinity of Jaśliska and Moszczaniec there are hundreds of deteriorating military objects which were elements of fortifications built by the Austro-Hungarian army. Until recently, their location and contents used to be an uncharted territory on the scientific and conservation map of the region. Since 2015, work has been conducted for the project entitled “Carpathian episodes of the Great War” the aim of which is documentation and research of dugouts, trenches, cemeteries, magazines and many other post-military constructions located within the region, as well as re- storing the memory of tragic and bloody events of the first stage of the Great War whose traces remain hidden in the woods of Podkarpacie. During the last several months it was possible not only to locate and document tens of objects, but also find first documents containing knowledge about their functions and history
dc.abstract.plpl
Polsko - Słowackie pogranicze w rejonie Podkarpacia usiane jest licznymi i widocznymi w krajobrazie pozostałościami po walkach jakie miały tu miejsce w latach 1914-1915. W rejonie miejscowości Jaśliska i Moszczaniec znajdują sie setki niszczejących obiektów militarnych będących elementami umocnień zbudowanych przez armię austrowęgierską. Ich lokalizacja i zawartość do niedawna były białą kartą na naukowej i konserwatorskiej mapie regionu. Od 2015 roku trwają prace projektu "Karpackie epizody Wielkiej Wojny", którego celem jest do-kumentacja i badania bunkrów, okopów, cmentarzy, magazynów i wielu innych konstrukcji powojskowych zlokalizowanych w tym rejonie oraz przywrócenie pamięci o tragicznych i krwawych wydarzeniach pierwszego etapu Wielkiej Wojny, którego ślady skrywają podkar-packie lasy. W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy udało się nie tylko zlokalizować i zadoku-mentować dziesiątki obiektów, ale także odnaleźć pierwsze dokumenty przekazujące wiedzę o ich funkcjach i historii.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny : Instytut Archeologii
dc.contributor.authorpl
Kołodziejczyk, Piotr - 102350
dc.contributor.authorpl
Czarnowicz, Marcin - 160354
dc.contributor.authorpl
Ochał-Czarnowicz, Agnieszka - 159654
dc.date.accessionpl
2017-01-12
dc.date.accessioned
2017-01-12T12:50:37Z
dc.date.available
2017-01-12T12:50:37Z
dc.date.issuedpl
2016
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Tekst równol. w j. pol. i ang.
dc.description.numberpl
46
dc.description.physicalpl
110-118
dc.description.publicationpl
0,4
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.17425/WK46CARPATHIA
dc.identifier.eissnpl
2544-8870
dc.identifier.issnpl
0860-2395
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / P
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/35251
dc.identifier.weblinkpl
http://www.skz.pl/sites/default/files/wiadomosci_konserwatorskie/wk_46.pdf#page=110
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Great War
dc.subject.enpl
battle fields
dc.subject.enpl
World War I
dc.subject.enpl
archaeologia militaris
dc.subject.enpl
Jaśliska
dc.subject.plpl
Wielka Wojna
dc.subject.plpl
pobojowiska
dc.subject.plpl
I wojna światowa
dc.subject.plpl
archaeologia militaris
dc.subject.plpl
Jaśliska
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ślady Wielkiej Wojny w Karpatach : badania i dokumentacja elementów umocnień w rejonie Jaślisk i Moszczańca w latach 2015-2016
dc.title.alternativepl
Traces of the Great War in the Carpathian Mountains : research and documentation of elements of fortifications in the region of Jaśliska and Moszczaniec in the years 2015-2016
dc.title.journalpl
Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month
Downloads
kolodziejczyk_czarnowicz_ochal-czarnowicz_slady_wielkiej_wojny_w_karpatach_2016.pdf
2