Przestępstwo dzieciobójstwa w XX – wiecznych polskich kodeksach karnych

master
dc.abstract.enThis thesis deals with the crime of infanticide. Its aim is to show the process of shaping the crime of infanticide in the twentieth-century Polish penal codes, taking into account the evolution of this phenomenon in different cultural fields and historical periods. The paper discusses proposals and postulates of the representatives of doctrine in the scope of including the crime of infanticide in the individual 20th-century Polish criminal laws. It also presents questionable and unclear issues, raised by practitioners from the point of view of the construction elements of a forbidden act. The characteristics of the crime in question are analyzed in detail and the analysis of the construction of the provision, covering infanticide in each of the presented acts is complemented by a review of jurisprudence. The analysis of the features of a prohibited act, in each of the three codes, is preceded by an introduction presenting the circumstances in which the code was drafted and the characteristics of the penal act, taking into account the context, historical and social situation.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca podejmuje problematykę przestępstwa dzieciobójstwa. Jej celem jest ukazanie procesu kształtowania się przestępstwa dzieciobójstwa w XX – wiecznych polskich kodeksach karnych, z uwzględnieniem ewolucji tego zjawiska w różnych kręgach kulturowych i okresach historycznych. Praca omawia propozycje i postulaty przedstawicieli doktryny w zakresie ujęcia przestępstwa dzieciobójstwa w poszczególnych XX – wiecznych polskich ustawach karnych. Przedstawia również, podnoszone przez praktyków, kwestie wątpliwe i niejasne, z punktu widzenia elementów konstrukcyjnych czynu zabronionego. Szczegółowej analizie poddane są znamiona omawianego przestępstwa, zaś dopełnieniem rozważań dotyczących konstrukcji przepisu obejmującego dzieciobójstwo, w każdej z prezentowanych ustaw, jest przegląd orzecznictwa. Analiza znamion czynu zabronionego, w każdym z trzech kodeksów, jest poprzedzona wprowadzeniem, przedstawiającym okoliczności powstania kodeksu oraz charakterystykę ustawy karnej, z uwzględnieniem kontekstu, sytuacji historycznej oraz społecznej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLewandowska-Malec, Izabela - 129939 pl
dc.contributor.authorMakowska, Elżbietapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerOżóg, Michałpl
dc.contributor.reviewerLewandowska-Malec, Izabela - 129939 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:10:15Z
dc.date.available2020-07-28T05:10:15Z
dc.date.submitted2019-11-26pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-138254-130626pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239798
dc.languagepolpl
dc.subject.eninfanticide, mother, child, Poland, penal code, childbirth, infant, privilegepl
dc.subject.pldzieciobójstwo, matka, dziecko, Polska, kodeks karny, poród, noworodek, uprzywilejowaniepl
dc.titlePrzestępstwo dzieciobójstwa w XX – wiecznych polskich kodeksach karnychpl
dc.title.alternativeThe crime of infanticide in the 20th-century Polish penal codespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis deals with the crime of infanticide. Its aim is to show the process of shaping the crime of infanticide in the twentieth-century Polish penal codes, taking into account the evolution of this phenomenon in different cultural fields and historical periods. The paper discusses proposals and postulates of the representatives of doctrine in the scope of including the crime of infanticide in the individual 20th-century Polish criminal laws. It also presents questionable and unclear issues, raised by practitioners from the point of view of the construction elements of a forbidden act. The characteristics of the crime in question are analyzed in detail and the analysis of the construction of the provision, covering infanticide in each of the presented acts is complemented by a review of jurisprudence. The analysis of the features of a prohibited act, in each of the three codes, is preceded by an introduction presenting the circumstances in which the code was drafted and the characteristics of the penal act, taking into account the context, historical and social situation.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca podejmuje problematykę przestępstwa dzieciobójstwa. Jej celem jest ukazanie procesu kształtowania się przestępstwa dzieciobójstwa w XX – wiecznych polskich kodeksach karnych, z uwzględnieniem ewolucji tego zjawiska w różnych kręgach kulturowych i okresach historycznych. Praca omawia propozycje i postulaty przedstawicieli doktryny w zakresie ujęcia przestępstwa dzieciobójstwa w poszczególnych XX – wiecznych polskich ustawach karnych. Przedstawia również, podnoszone przez praktyków, kwestie wątpliwe i niejasne, z punktu widzenia elementów konstrukcyjnych czynu zabronionego. Szczegółowej analizie poddane są znamiona omawianego przestępstwa, zaś dopełnieniem rozważań dotyczących konstrukcji przepisu obejmującego dzieciobójstwo, w każdej z prezentowanych ustaw, jest przegląd orzecznictwa. Analiza znamion czynu zabronionego, w każdym z trzech kodeksów, jest poprzedzona wprowadzeniem, przedstawiającym okoliczności powstania kodeksu oraz charakterystykę ustawy karnej, z uwzględnieniem kontekstu, sytuacji historycznej oraz społecznej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lewandowska-Malec, Izabela - 129939
dc.contributor.authorpl
Makowska, Elżbieta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Ożóg, Michał
dc.contributor.reviewerpl
Lewandowska-Malec, Izabela - 129939
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:10:15Z
dc.date.available
2020-07-28T05:10:15Z
dc.date.submittedpl
2019-11-26
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-138254-130626
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/239798
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
infanticide, mother, child, Poland, penal code, childbirth, infant, privilege
dc.subject.plpl
dzieciobójstwo, matka, dziecko, Polska, kodeks karny, poród, noworodek, uprzywilejowanie
dc.titlepl
Przestępstwo dzieciobójstwa w XX – wiecznych polskich kodeksach karnych
dc.title.alternativepl
The crime of infanticide in the 20th-century Polish penal codes
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Warsaw
6
Wroclaw
2
Bochnia
1
Dublin
1
Gdansk
1
Karpacz
1
Odense
1
Wegierska Gorka
1

No access

No Thumbnail Available