Zmiana wizerunku muzułmanów w mediach amerykańskich po wydarzeniach z 11 września

licenciate
dc.abstract.enThis paper analyses the image of Muslims in the American mass media as it has changed over the years, beginning with the September 11, 2001 attack. The paper includes the press, social media, articles and books, analyzing how the American public shaped its attitude toward Muslims after 9/11. Political, social and media factors will be taken into account. The analysis shows that the image of Muslims in the multicultural American environment remains negative, and the group is treated stereotypically. It is difficult to demonstrate a major change in the perception of Islam, but it should be noted that there is an attempt in American society to understand the religion and to warm up the image of Muslims, for example, through the actions of some of the US presidents.pl
dc.abstract.plPraca dotyczy wizerunku muzułmanów w amerykańskich mediach masowego przekazu, który ulegał zmianie na przestrzeni lat, zaczynając od ataku z 11 września 2001 roku. Praca zawiera porównanie prasy, mediów społecznościowych, artykułów oraz książek, analizując w jaki sposób amerykańskie społeczeństwo kształtowało swoje nastawienie względem muzułmanów po 11 września. Pod uwagę zostały wzięte czynniki polityczne, społeczne oraz medialne. Analiza wykazała, że wizerunek muzułmanów w wielokulturowym środowisku amerykańskim pozostaje negatywny, a grupa traktowana jest stereotypowo. Trudnym jest dowieść większą zmianę w postrzeganiu islamu, jednak należy zauważyć, że w społeczeństwie amerykańskim panuje próba zrozumienia tej religii i ocieplenia wizerunku muzułmanów, na przykład poprzez działania niektórych z prezydentów Stanów Zjednoczonych.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLencznarowicz, Jan - 129905 pl
dc.contributor.authorCałka, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerLencznarowicz, Jan - 129905 pl
dc.contributor.reviewerKulpińska, Joannapl
dc.date.accessioned2022-10-06T21:47:25Z
dc.date.available2022-10-06T21:47:25Z
dc.date.submitted2022-10-05pl
dc.fieldofstudymigracje międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-162558-282240pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301041
dc.languagepolpl
dc.subject.enMuslims, Islam, Islamophobia, media, image, stereotype, politics, United States, 9/11pl
dc.subject.plmuzułmanie, islam, islamofobia, media, wizerunek, stereotyp, polityka, Stany Zjednoczone, 9/11pl
dc.titleZmiana wizerunku muzułmanów w mediach amerykańskich po wydarzeniach z 11 wrześniapl
dc.title.alternativeThe change of image of Muslims in the American media after 9/11pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This paper analyses the image of Muslims in the American mass media as it has changed over the years, beginning with the September 11, 2001 attack. The paper includes the press, social media, articles and books, analyzing how the American public shaped its attitude toward Muslims after 9/11. Political, social and media factors will be taken into account. The analysis shows that the image of Muslims in the multicultural American environment remains negative, and the group is treated stereotypically. It is difficult to demonstrate a major change in the perception of Islam, but it should be noted that there is an attempt in American society to understand the religion and to warm up the image of Muslims, for example, through the actions of some of the US presidents.
dc.abstract.plpl
Praca dotyczy wizerunku muzułmanów w amerykańskich mediach masowego przekazu, który ulegał zmianie na przestrzeni lat, zaczynając od ataku z 11 września 2001 roku. Praca zawiera porównanie prasy, mediów społecznościowych, artykułów oraz książek, analizując w jaki sposób amerykańskie społeczeństwo kształtowało swoje nastawienie względem muzułmanów po 11 września. Pod uwagę zostały wzięte czynniki polityczne, społeczne oraz medialne. Analiza wykazała, że wizerunek muzułmanów w wielokulturowym środowisku amerykańskim pozostaje negatywny, a grupa traktowana jest stereotypowo. Trudnym jest dowieść większą zmianę w postrzeganiu islamu, jednak należy zauważyć, że w społeczeństwie amerykańskim panuje próba zrozumienia tej religii i ocieplenia wizerunku muzułmanów, na przykład poprzez działania niektórych z prezydentów Stanów Zjednoczonych.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lencznarowicz, Jan - 129905
dc.contributor.authorpl
Całka, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Lencznarowicz, Jan - 129905
dc.contributor.reviewerpl
Kulpińska, Joanna
dc.date.accessioned
2022-10-06T21:47:25Z
dc.date.available
2022-10-06T21:47:25Z
dc.date.submittedpl
2022-10-05
dc.fieldofstudypl
migracje międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-162558-282240
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/301041
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Muslims, Islam, Islamophobia, media, image, stereotype, politics, United States, 9/11
dc.subject.plpl
muzułmanie, islam, islamofobia, media, wizerunek, stereotyp, polityka, Stany Zjednoczone, 9/11
dc.titlepl
Zmiana wizerunku muzułmanów w mediach amerykańskich po wydarzeniach z 11 września
dc.title.alternativepl
The change of image of Muslims in the American media after 9/11
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Bialystok
1
Rzeszów
1

No access

No Thumbnail Available