Wybrane problemy zdrowotne dziecka w wieku poniemowlęcym z zespołem nerczycowym – studium przypadku

licenciate
dc.abstract.enNephrotic syndrome is a condition that most commonly affects a younger group of pediatric patients, with its chronic nature, multidirectional complications and high-risk treatment-related side effects constitutes an important problem for both medicine and patients themselves.The aim of the work was to diagnose health problems of a post – infancy age child during the first episode of steroid – resistant nephrotic syndrome and to process appropriate care measures. In the theoretical part of the study, based on the analysis of the literature, has been presented the clinical characteristics of nephrotic syndrome and the impact of the chronic disease on the bio-psycho-social state of a 3-year-old child.The research methodology describes the way of their conduction and the methods used to collect necessary information about the post – infancy age child hospitalized in the Nephrology and Hypertension Unit at the University Children's Hospital in Cracow.The practical part of the study consists of an evaluation of the child's health condition in terms of biological, psychological, and social aspects, as well nursing diagnoses with planned interventions. The entire study was summarized and an assessment of the current results was also presented.pl
dc.abstract.plZespół nerczycowy jest schorzeniem, dotykającym najczęściej młodszej grupy pacjentów pediatrycznych, którego przewlekły charakter, wielokierunkowość powikłań oraz obarczone wysokim ryzykiem działań niepożądanych leczenie, stanowi ważny problem zarówno dla medycy, jak i dla samego pacjenta.Celem pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych dziecka w wieku poniemowlęcym, w trakcie pierwszego rzutu steroidoopornego zespołu nerczycowego oraz wdrożenie odpowiednich działań pielęgnacyjnych. W teoretycznej części pracy, na podstawie analizy piśmiennictwa, przedstawiono kliniczną charakterystykę zespołu nerczycowego oraz wpływ choroby przewlekłej na rozwój bio-psycho-społeczny dziecka w wieku 3 lat.Metodologia badań opisuje sposób ich przeprowadzenia oraz metody, które umożliwiły zebranie potrzebnych informacji na temat dziecka w wieku poniemowlęcym, hospitalizowanym na Oddziale Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.Praktyczną część pracy stanowią ocena stanu zdrowia dziecka pod katem biologicznym, psychicznym oraz społecznym, a także diagnozy pielęgniarskie wraz z zaplanowanymi interwencjami. Całość została podsumowana oceną bieżącą uzyskanych efektów.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorCepuch, Grażyna - 128978 pl
dc.contributor.authorDziubak, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCepuch, Grażyna - 128978 pl
dc.contributor.reviewerDziubak, Małgorzata - 129334 pl
dc.date.accessioned2023-07-05T21:33:26Z
dc.date.available2023-07-05T21:33:26Z
dc.date.submitted2023-07-03pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-163944-291650pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314125
dc.languagepolpl
dc.subject.ennephrotic syndrome, pediatric patient, case study, nursing carepl
dc.subject.plzespół nerczycowy, pacjent pediatryczny, studium przypadku, opieka pielęgniarskapl
dc.titleWybrane problemy zdrowotne dziecka w wieku poniemowlęcym z zespołem nerczycowym – studium przypadkupl
dc.title.alternativeSelected health problems of a post - infancy age child with nephrotic syndrome - a case studypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nephrotic syndrome is a condition that most commonly affects a younger group of pediatric patients, with its chronic nature, multidirectional complications and high-risk treatment-related side effects constitutes an important problem for both medicine and patients themselves.The aim of the work was to diagnose health problems of a post – infancy age child during the first episode of steroid – resistant nephrotic syndrome and to process appropriate care measures. In the theoretical part of the study, based on the analysis of the literature, has been presented the clinical characteristics of nephrotic syndrome and the impact of the chronic disease on the bio-psycho-social state of a 3-year-old child.The research methodology describes the way of their conduction and the methods used to collect necessary information about the post – infancy age child hospitalized in the Nephrology and Hypertension Unit at the University Children's Hospital in Cracow.The practical part of the study consists of an evaluation of the child's health condition in terms of biological, psychological, and social aspects, as well nursing diagnoses with planned interventions. The entire study was summarized and an assessment of the current results was also presented.
dc.abstract.plpl
Zespół nerczycowy jest schorzeniem, dotykającym najczęściej młodszej grupy pacjentów pediatrycznych, którego przewlekły charakter, wielokierunkowość powikłań oraz obarczone wysokim ryzykiem działań niepożądanych leczenie, stanowi ważny problem zarówno dla medycy, jak i dla samego pacjenta.Celem pracy było rozpoznanie problemów zdrowotnych dziecka w wieku poniemowlęcym, w trakcie pierwszego rzutu steroidoopornego zespołu nerczycowego oraz wdrożenie odpowiednich działań pielęgnacyjnych. W teoretycznej części pracy, na podstawie analizy piśmiennictwa, przedstawiono kliniczną charakterystykę zespołu nerczycowego oraz wpływ choroby przewlekłej na rozwój bio-psycho-społeczny dziecka w wieku 3 lat.Metodologia badań opisuje sposób ich przeprowadzenia oraz metody, które umożliwiły zebranie potrzebnych informacji na temat dziecka w wieku poniemowlęcym, hospitalizowanym na Oddziale Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.Praktyczną część pracy stanowią ocena stanu zdrowia dziecka pod katem biologicznym, psychicznym oraz społecznym, a także diagnozy pielęgniarskie wraz z zaplanowanymi interwencjami. Całość została podsumowana oceną bieżącą uzyskanych efektów.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Cepuch, Grażyna - 128978
dc.contributor.authorpl
Dziubak, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Cepuch, Grażyna - 128978
dc.contributor.reviewerpl
Dziubak, Małgorzata - 129334
dc.date.accessioned
2023-07-05T21:33:26Z
dc.date.available
2023-07-05T21:33:26Z
dc.date.submittedpl
2023-07-03
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-163944-291650
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/314125
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
nephrotic syndrome, pediatric patient, case study, nursing care
dc.subject.plpl
zespół nerczycowy, pacjent pediatryczny, studium przypadku, opieka pielęgniarska
dc.titlepl
Wybrane problemy zdrowotne dziecka w wieku poniemowlęcym z zespołem nerczycowym – studium przypadku
dc.title.alternativepl
Selected health problems of a post - infancy age child with nephrotic syndrome - a case study
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Katowice
1
Lodz
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available