Funkcjonowanie rodzin z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ujęciu systemowym

master
dc.abstract.enThe aim of the study was to identify in systematic aspect the way families with children with autism spectrum disorders (ASD) act. Considering unique family structure occurred a need to understand a way every family acts in a situation when the dysfunction of a child occurs, what made it possible to classify each family mentioned in the study to the following types – “dealing” and “overloaded - complex”. Every family was graphically presented using Maria Braun-Gałkowska’s family map.Study involves 12 families, 10 family systems with children suffering from ASD were analyzed. To answer main topic of the study, that is how the families with children affected by ASD act, in the process of gathering empiric material the following methods were used: Julia Tarnavska’s semi-structured interview, Braun-Gałkowska’s Schematic Drawing of the Family and Test of Family Drawing, David Olson’s Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales - FACES III, Olson’s Family Communication Scale and Eric Schopler’s Childhood Autism Rating Scale (CARS).The results enable to conclude that families with children with ASD in most cases are doing well in adaptation to a new situation caused by disorder of the child. Those families despite great difficulties in receiving a diagnosis, mainly the mothers of ill children, function well and fulfill the family roles. The most characteristic for those families is big complexity and effective communication among family members.pl
dc.abstract.plCelem pracy było poznanie funkcjonowania rodzin z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders, ASD) w ujęciu systemowym. Ze względu na niepowtarzalną strukturę rodziny, zaistniała potrzeba zrozumienia funkcjonowania każdej z rodzin w sytuacji wystąpienia zaburzenia u dziecka, co umożliwiło zakwalifikowanie badanych rodzin do dwóch typów – „radzących sobie” i „przeciążonych - spójnych”.W badaniach wzięło udział 12 rodzin, analizą objęto 10 systemów rodzinnych z dziećmi z ASD. W celu uzyskania odpowiedzi na główny problem pracy, czyli jak funkcjonują rodziny z dziećmi z ASD, w procesie zbierania materiału empirycznego zostały wykorzystane następujące metody: wywiad częściowo ustrukturalizowany autorstwa Julii Tarnavskiej, Schematyczny Rysunek Rodziny i Test Rysunku Rodziny Marii Braun- Gałkowskiej, Skala Oceny Adaptacyjności i Spójności Rodziny oraz Skala Komunikacji Rodzinnej Davida Olsona, a także Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego Erica Schoplera. Każdą z rodzin przedstawiono graficznie za pomocą mapy rodziny M. Braun-Gałkowskiej.Otrzymane rezultaty pozwalają stwierdzić, iż rodziny z dziećmi z ASD przeważnie dobrze radzą sobie w adaptacji do nowej sytuacji, jaką jest wystąpienie zaburzenia u dziecka. Rodziny te pomimo dużych trudności w przyjęciu diagnozy, głównie przez matki dzieci, dobrze funkcjonują i wypełniają role rodziny. Najbardziej charakterystyczna dla tych rodzin jest duża spoistość i skuteczna komunikacja pomiędzy jej członkami.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPilecka, Władysława - 131407 pl
dc.contributor.authorSordyl, Kingapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWrońska, Jadwiga - 132779 pl
dc.contributor.reviewerPilecka, Władysława - 131407 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:30:59Z
dc.date.available2020-07-24T18:30:59Z
dc.date.submitted2013-07-10pl
dc.fieldofstudypsychologiapl
dc.identifier.apddiploma-77292-99061pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189824
dc.languagepolpl
dc.subject.enautism system familypl
dc.subject.plautyzm rodzina systempl
dc.titleFunkcjonowanie rodzin z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ujęciu systemowympl
dc.title.alternativeFamily functioning with children with autism spectrum disorders (ASD) in systematic aspectpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the study was to identify in systematic aspect the way families with children with autism spectrum disorders (ASD) act. Considering unique family structure occurred a need to understand a way every family acts in a situation when the dysfunction of a child occurs, what made it possible to classify each family mentioned in the study to the following types – “dealing” and “overloaded - complex”. Every family was graphically presented using Maria Braun-Gałkowska’s family map.Study involves 12 families, 10 family systems with children suffering from ASD were analyzed. To answer main topic of the study, that is how the families with children affected by ASD act, in the process of gathering empiric material the following methods were used: Julia Tarnavska’s semi-structured interview, Braun-Gałkowska’s Schematic Drawing of the Family and Test of Family Drawing, David Olson’s Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales - FACES III, Olson’s Family Communication Scale and Eric Schopler’s Childhood Autism Rating Scale (CARS).The results enable to conclude that families with children with ASD in most cases are doing well in adaptation to a new situation caused by disorder of the child. Those families despite great difficulties in receiving a diagnosis, mainly the mothers of ill children, function well and fulfill the family roles. The most characteristic for those families is big complexity and effective communication among family members.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było poznanie funkcjonowania rodzin z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autism spectrum disorders, ASD) w ujęciu systemowym. Ze względu na niepowtarzalną strukturę rodziny, zaistniała potrzeba zrozumienia funkcjonowania każdej z rodzin w sytuacji wystąpienia zaburzenia u dziecka, co umożliwiło zakwalifikowanie badanych rodzin do dwóch typów – „radzących sobie” i „przeciążonych - spójnych”.W badaniach wzięło udział 12 rodzin, analizą objęto 10 systemów rodzinnych z dziećmi z ASD. W celu uzyskania odpowiedzi na główny problem pracy, czyli jak funkcjonują rodziny z dziećmi z ASD, w procesie zbierania materiału empirycznego zostały wykorzystane następujące metody: wywiad częściowo ustrukturalizowany autorstwa Julii Tarnavskiej, Schematyczny Rysunek Rodziny i Test Rysunku Rodziny Marii Braun- Gałkowskiej, Skala Oceny Adaptacyjności i Spójności Rodziny oraz Skala Komunikacji Rodzinnej Davida Olsona, a także Skala Oceny Autyzmu Dziecięcego Erica Schoplera. Każdą z rodzin przedstawiono graficznie za pomocą mapy rodziny M. Braun-Gałkowskiej.Otrzymane rezultaty pozwalają stwierdzić, iż rodziny z dziećmi z ASD przeważnie dobrze radzą sobie w adaptacji do nowej sytuacji, jaką jest wystąpienie zaburzenia u dziecka. Rodziny te pomimo dużych trudności w przyjęciu diagnozy, głównie przez matki dzieci, dobrze funkcjonują i wypełniają role rodziny. Najbardziej charakterystyczna dla tych rodzin jest duża spoistość i skuteczna komunikacja pomiędzy jej członkami.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pilecka, Władysława - 131407
dc.contributor.authorpl
Sordyl, Kinga
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wrońska, Jadwiga - 132779
dc.contributor.reviewerpl
Pilecka, Władysława - 131407
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:30:59Z
dc.date.available
2020-07-24T18:30:59Z
dc.date.submittedpl
2013-07-10
dc.fieldofstudypl
psychologia
dc.identifier.apdpl
diploma-77292-99061
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189824
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
autism system family
dc.subject.plpl
autyzm rodzina system
dc.titlepl
Funkcjonowanie rodzin z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w ujęciu systemowym
dc.title.alternativepl
Family functioning with children with autism spectrum disorders (ASD) in systematic aspect
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
88
Views per month
Views per city
Krakow
15
Warsaw
14
Wroclaw
9
Gdansk
3
Katowice
3
Krasnik
3
Poznan
3
Bobrowniki Male
2
Bydgoszcz
2
Gliwice
2

No access

No Thumbnail Available