Monografia ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH w Radoczy

master
dc.abstract.enOrphanhood constitutes a serious social problem in our country nowadays. Despite the decreasing rate of births, the number of children deprived of their ours parent’s care is still increasing. Most of the orphaned go to children’s homes, which are the major form of total care in Poland.The issues of this work are concerned with the history, development, and functioning of the only children’s home in the Wadowice district. It has been transformed over the years into a multifunctional establishment and is currently named Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Radoczy. It provides 30 orphaned children with care and upbringing. This work presents the organizational structure of this institution over the years, its functions, principles of operation as well as its educational and therapeutic activities.pl
dc.abstract.plSieroctwo stanowi współcześnie poważny problem społeczny w naszym kraju. Mimo zmniejszającej się liczby urodzeń, wciąż wzrasta liczba dzieci pozbawionych opieki rodziny własnej. Większość osieroconych dzieci trafia do domów dziecka, które stanowią główną formę opieki całkowitej w Polsce.Problematyka niniejszej pracy dotyczy historii, rozwoju oraz funkcjonowania jedynego w powiecie wadowickim domu dziecka. Przekształcony na przestrzeni lat w placówkę wielofunkcyjną dom dziecka nosi obecnie nazwę Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Jaszczurowej z siedzibą w Radoczy i zapewnia opiekę i wychowanie 30 osieroconym dzieciom. W pracy tej przedstawiona została struktura organizacyjna tejże placówki na przestrzeni lat, funkcje i zasady jej działania, jak również prowadzona przez nią działalność wychowawczo – terapeutyczna.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorMichalik-Surówka, Jadwiga - 130521 pl
dc.contributor.authorNowak, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerDanilewska, Zofia - 127687 pl
dc.contributor.reviewerMichalik-Surówka, Jadwiga - 130521 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:03:46Z
dc.date.available2020-07-23T23:03:46Z
dc.date.submitted2012-06-28pl
dc.fieldofstudypedagogika społeczno-opiekuńczapl
dc.identifier.apddiploma-64791-125002pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178329
dc.languagepolpl
dc.subject.enchild, orphanhood, children’s home, care, upbringingpl
dc.subject.pldziecko, sieroctwo, dom dziecka, opieka, wychowanie,pl
dc.titleMonografia ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH w Radoczypl
dc.title.alternativeThe Monograph on Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Radoczy.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Orphanhood constitutes a serious social problem in our country nowadays. Despite the decreasing rate of births, the number of children deprived of their ours parent’s care is still increasing. Most of the orphaned go to children’s homes, which are the major form of total care in Poland.The issues of this work are concerned with the history, development, and functioning of the only children’s home in the Wadowice district. It has been transformed over the years into a multifunctional establishment and is currently named Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Radoczy. It provides 30 orphaned children with care and upbringing. This work presents the organizational structure of this institution over the years, its functions, principles of operation as well as its educational and therapeutic activities.
dc.abstract.plpl
Sieroctwo stanowi współcześnie poważny problem społeczny w naszym kraju. Mimo zmniejszającej się liczby urodzeń, wciąż wzrasta liczba dzieci pozbawionych opieki rodziny własnej. Większość osieroconych dzieci trafia do domów dziecka, które stanowią główną formę opieki całkowitej w Polsce.Problematyka niniejszej pracy dotyczy historii, rozwoju oraz funkcjonowania jedynego w powiecie wadowickim domu dziecka. Przekształcony na przestrzeni lat w placówkę wielofunkcyjną dom dziecka nosi obecnie nazwę Zespołu Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Jaszczurowej z siedzibą w Radoczy i zapewnia opiekę i wychowanie 30 osieroconym dzieciom. W pracy tej przedstawiona została struktura organizacyjna tejże placówki na przestrzeni lat, funkcje i zasady jej działania, jak również prowadzona przez nią działalność wychowawczo – terapeutyczna.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Michalik-Surówka, Jadwiga - 130521
dc.contributor.authorpl
Nowak, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Danilewska, Zofia - 127687
dc.contributor.reviewerpl
Michalik-Surówka, Jadwiga - 130521
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:03:46Z
dc.date.available
2020-07-23T23:03:46Z
dc.date.submittedpl
2012-06-28
dc.fieldofstudypl
pedagogika społeczno-opiekuńcza
dc.identifier.apdpl
diploma-64791-125002
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178329
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
child, orphanhood, children’s home, care, upbringing
dc.subject.plpl
dziecko, sieroctwo, dom dziecka, opieka, wychowanie,
dc.titlepl
Monografia ZESPOŁU PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH w Radoczy
dc.title.alternativepl
The Monograph on Zespół Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Radoczy.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
79
Views per month
Views per city
Poznan
11
Warsaw
9
Wroclaw
9
Bialystok
4
Krakow
4
Lodz
4
Opoczno
3
Radziszow
3
Katowice
2
Kielce
2

No access

No Thumbnail Available