Between Declaratory Consensus and Implementation Gap: Polish and Hungarian Gas Diversification Policy Dilemma

master
dc.abstract.enThe presented research is in the realm of energy studies, and it seeks to shed light on the diverging gas diversification implementation approaches of Poland and Hungary. In spite of the fact that these countries have much in common from a historical, economic, social, and geopolitical standpoint, a deepening gap has been observed between their energy policies, which the thesis strives to expose. The study aims at explaining the discrepancy between the formal alignment of the states with respect to the necessity to diversify gas routes/sources and the translation and execution of such objectives in practice via thorough assessment of official documents and secondary sources. Considering the increased energy security concerns and the ongoing need to diversify the gas market in light of geopolitical developments in the region, the core timeframe of the research is the period from 2014 to 2021. While the annexation of Crimea in 2014, as well as deteriorating relations with Russia and threats from its aggressive foreign policy, are seen as the main catalysts for reassessing energy policy, gas disruptions caused by the 2006/2009 crises are also addressed and deemed the foundation for amplification of gas diversification. The research compares the gas diversification strategies of Poland and Hungary, revealing the circumstances that have prompted each country to choose a different path. The thesis’ analysis and conclusions are meant to contribute significantly to the field of energy studies and encourage further research in the subject.pl
dc.abstract.plPrezentowane badania mieszczą się w obszarze studiów energetycznych i mają na celu rzucenie światła na rozbieżne podejścia do wdrażania dywersyfikacji gazu w Polsce i na Węgrzech. Pomimo tego, że kraje te mają ze sobą wiele wspólnego pod względem historycznym, gospodarczym, społecznym i geopolitycznym, obserwuje się pogłębiający się rozdźwięk między ich politykami energetycznymi, co stara się ukazać w pracy. Opracowanie ma na celu wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy formalnym układem państw w zakresie konieczności dywersyfikacji szlaków/źródeł gazu a przełożeniem i realizacją tych celów w praktyce poprzez wnikliwą ocenę dokumentów urzędowych i źródeł wtórnych. Biorąc pod uwagę rosnące obawy związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz ciągłą potrzebę dywersyfikacji rynku gazu w świetle rozwoju sytuacji geopolitycznej w regionie, podstawowym horyzontem czasowym badań jest okres od 2014 do 2021 roku. O ile aneksja Krymu w 2014 roku, a także pogarszające się stosunki z Rosją i zagrożenia ze strony jej agresywnej polityki zagranicznej, postrzegane są jako główne katalizatory ponownej oceny polityki energetycznej, a także rozważane i uznawane za fundament dla wzmocnienia dywersyfikacji gazu. Badanie porównuje strategie dywersyfikacji gazu Polski i Węgier, ujawniając okoliczności, które skłoniły każdy kraj do wyboru innejścieżka. Analiza i wnioski zawarte w pracy mają w zamierzeniu wnieść istotny wkład w dziedzinę energetyki i zachęcić do dalszych badań w tym temacie.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.authorGhazaryan, Mkhitarpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPożarlik, Grzegorz - 131537 pl
dc.contributor.reviewerAliyev, Huseynpl
dc.contributor.reviewerPääbo, Heikopl
dc.date.accessioned2023-03-08T22:31:29Z
dc.date.available2023-03-08T22:31:29Z
dc.date.submitted2023-02-20pl
dc.fieldofstudyEuropean Studiespl
dc.identifier.apddiploma-163232-298701pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/308841
dc.languageengpl
dc.subject.enGas (energy) diversification, energy security, energy (inter)dependence, Ukraine crisis, Russia’s role in geopolitical developmentspl
dc.subject.plDywersyfikacja gazowa (energetyczna), bezpieczeństwo energetyczne, (współ)zależność energetyczna, kryzys ukraiński, rola Rosji w wydarzeniach geopolitycznychpl
dc.titleBetween Declaratory Consensus and Implementation Gap: Polish and Hungarian Gas Diversification Policy Dilemmapl
dc.title.alternativeMiędzy konsensusem deklaratoryjnym a luką wdrożeniową: dylemat polskiej i węgierskiej polityki dywersyfikacji gazupl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The presented research is in the realm of energy studies, and it seeks to shed light on the diverging gas diversification implementation approaches of Poland and Hungary. In spite of the fact that these countries have much in common from a historical, economic, social, and geopolitical standpoint, a deepening gap has been observed between their energy policies, which the thesis strives to expose. The study aims at explaining the discrepancy between the formal alignment of the states with respect to the necessity to diversify gas routes/sources and the translation and execution of such objectives in practice via thorough assessment of official documents and secondary sources. Considering the increased energy security concerns and the ongoing need to diversify the gas market in light of geopolitical developments in the region, the core timeframe of the research is the period from 2014 to 2021. While the annexation of Crimea in 2014, as well as deteriorating relations with Russia and threats from its aggressive foreign policy, are seen as the main catalysts for reassessing energy policy, gas disruptions caused by the 2006/2009 crises are also addressed and deemed the foundation for amplification of gas diversification. The research compares the gas diversification strategies of Poland and Hungary, revealing the circumstances that have prompted each country to choose a different path. The thesis’ analysis and conclusions are meant to contribute significantly to the field of energy studies and encourage further research in the subject.
dc.abstract.plpl
Prezentowane badania mieszczą się w obszarze studiów energetycznych i mają na celu rzucenie światła na rozbieżne podejścia do wdrażania dywersyfikacji gazu w Polsce i na Węgrzech. Pomimo tego, że kraje te mają ze sobą wiele wspólnego pod względem historycznym, gospodarczym, społecznym i geopolitycznym, obserwuje się pogłębiający się rozdźwięk między ich politykami energetycznymi, co stara się ukazać w pracy. Opracowanie ma na celu wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy formalnym układem państw w zakresie konieczności dywersyfikacji szlaków/źródeł gazu a przełożeniem i realizacją tych celów w praktyce poprzez wnikliwą ocenę dokumentów urzędowych i źródeł wtórnych. Biorąc pod uwagę rosnące obawy związane z bezpieczeństwem energetycznym oraz ciągłą potrzebę dywersyfikacji rynku gazu w świetle rozwoju sytuacji geopolitycznej w regionie, podstawowym horyzontem czasowym badań jest okres od 2014 do 2021 roku. O ile aneksja Krymu w 2014 roku, a także pogarszające się stosunki z Rosją i zagrożenia ze strony jej agresywnej polityki zagranicznej, postrzegane są jako główne katalizatory ponownej oceny polityki energetycznej, a także rozważane i uznawane za fundament dla wzmocnienia dywersyfikacji gazu. Badanie porównuje strategie dywersyfikacji gazu Polski i Węgier, ujawniając okoliczności, które skłoniły każdy kraj do wyboru innejścieżka. Analiza i wnioski zawarte w pracy mają w zamierzeniu wnieść istotny wkład w dziedzinę energetyki i zachęcić do dalszych badań w tym temacie.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.authorpl
Ghazaryan, Mkhitar
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Pożarlik, Grzegorz - 131537
dc.contributor.reviewerpl
Aliyev, Huseyn
dc.contributor.reviewerpl
Pääbo, Heiko
dc.date.accessioned
2023-03-08T22:31:29Z
dc.date.available
2023-03-08T22:31:29Z
dc.date.submittedpl
2023-02-20
dc.fieldofstudypl
European Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-163232-298701
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/308841
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Gas (energy) diversification, energy security, energy (inter)dependence, Ukraine crisis, Russia’s role in geopolitical developments
dc.subject.plpl
Dywersyfikacja gazowa (energetyczna), bezpieczeństwo energetyczne, (współ)zależność energetyczna, kryzys ukraiński, rola Rosji w wydarzeniach geopolitycznych
dc.titlepl
Between Declaratory Consensus and Implementation Gap: Polish and Hungarian Gas Diversification Policy Dilemma
dc.title.alternativepl
Między konsensusem deklaratoryjnym a luką wdrożeniową: dylemat polskiej i węgierskiej polityki dywersyfikacji gazu
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available
Collections