Wizerunek Rosji na łamach tygodników "Wprost" i "Polityka" w latach 2004-2012. Między "niedźwiedziem w barłogu" a "przyjacielem Moskalem"

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis was to analyze the image of Russia in polish weekly reviews “Wprost” and “Polityka” in the period 2004-2012. Analysis contained: headlines, covers, that refered to Russia and focused on different fields of activity: policy, culture, society, and polish-russian relations. Analysis exhibited the influence of Russian policy on the image of Russia. “Wprost” weekly completely was dominated by policy at the expense of the theme of society, culture and others. The image of Russia is quite aggressive. In the columns of “Wprost” this country is unpredictable and cannot forget about the imperial times articles are mostly based on predjudices and history. “Polityka” weekly has another perspective on this country. The balance between policy and another aspects of relations can be seen.pl
dc.abstract.plPraca ta miała na celu przedstawienie wizerunku Rosji oraz relacji polsko-rosyjskich na łamach polskich tygodników opinii „Wprost” i „Polityka” na podstawie artykułów w latach 2004-2012. Analizę podjęto na wielu polach: konstrukcji nagłówków artykułów dotyczących Federacji Rosyjskiej, okładek dotyczących Rosji. Zbadano przedstawienie polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, wizerunek społeczeństwa rosyjskiego, kultury, a także relacji polsko-rosyjskich prezentowanych na łamach obu tygodników w aspekcie polityki, ekonomii, stereotypów, czy historii. Analiza pokazała, jak bardzo polityka Federacji Rosyjskiej i prezydenta Putina wpływa na postrzeganie Rosji przez dziennikarzy obu tygodników. W tygodniku „Wprost”, zdominowała ona całkowicie wizerunek Rosji, to ona jest częścią składowa całego obrazu, choć ukazują się także artykuły dotyczące społeczeństwa czy kultury zostają one przesłonięte przez politykę, która pokazuje, że Rosja jest krajem nieprzewidywalnym, trudnym. Tygodnik „Polityka” stara się bardziej równoważyć ten wizerunek polityczny, obszernymi i ciekawymi reportażami.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSasińska-Klas, Teresa - 131806 pl
dc.contributor.authorCzerwińska, Barbarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSasińska-Klas, Teresa - 131806 pl
dc.contributor.reviewerKajtoch, Wojciech - 128593 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T14:12:31Z
dc.date.available2020-07-24T14:12:31Z
dc.date.submitted2013-05-07pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-72891-80545pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185799
dc.languagepolpl
dc.subject.enthe image of Russia in presspl
dc.subject.plwizerunek Rosji w polskich tygodnikachpl
dc.titleWizerunek Rosji na łamach tygodników "Wprost" i "Polityka" w latach 2004-2012. Między "niedźwiedziem w barłogu" a "przyjacielem Moskalem"pl
dc.title.alternativeThe image of Russia in Polish weekly reviews: "Wprost" and "Polityka" in the period of 2004-2012. Between the "wild bear" and "Moscow friend".pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis was to analyze the image of Russia in polish weekly reviews “Wprost” and “Polityka” in the period 2004-2012. Analysis contained: headlines, covers, that refered to Russia and focused on different fields of activity: policy, culture, society, and polish-russian relations. Analysis exhibited the influence of Russian policy on the image of Russia. “Wprost” weekly completely was dominated by policy at the expense of the theme of society, culture and others. The image of Russia is quite aggressive. In the columns of “Wprost” this country is unpredictable and cannot forget about the imperial times articles are mostly based on predjudices and history. “Polityka” weekly has another perspective on this country. The balance between policy and another aspects of relations can be seen.
dc.abstract.plpl
Praca ta miała na celu przedstawienie wizerunku Rosji oraz relacji polsko-rosyjskich na łamach polskich tygodników opinii „Wprost” i „Polityka” na podstawie artykułów w latach 2004-2012. Analizę podjęto na wielu polach: konstrukcji nagłówków artykułów dotyczących Federacji Rosyjskiej, okładek dotyczących Rosji. Zbadano przedstawienie polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, wizerunek społeczeństwa rosyjskiego, kultury, a także relacji polsko-rosyjskich prezentowanych na łamach obu tygodników w aspekcie polityki, ekonomii, stereotypów, czy historii. Analiza pokazała, jak bardzo polityka Federacji Rosyjskiej i prezydenta Putina wpływa na postrzeganie Rosji przez dziennikarzy obu tygodników. W tygodniku „Wprost”, zdominowała ona całkowicie wizerunek Rosji, to ona jest częścią składowa całego obrazu, choć ukazują się także artykuły dotyczące społeczeństwa czy kultury zostają one przesłonięte przez politykę, która pokazuje, że Rosja jest krajem nieprzewidywalnym, trudnym. Tygodnik „Polityka” stara się bardziej równoważyć ten wizerunek polityczny, obszernymi i ciekawymi reportażami.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sasińska-Klas, Teresa - 131806
dc.contributor.authorpl
Czerwińska, Barbara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sasińska-Klas, Teresa - 131806
dc.contributor.reviewerpl
Kajtoch, Wojciech - 128593
dc.date.accessioned
2020-07-24T14:12:31Z
dc.date.available
2020-07-24T14:12:31Z
dc.date.submittedpl
2013-05-07
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-72891-80545
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/185799
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
the image of Russia in press
dc.subject.plpl
wizerunek Rosji w polskich tygodnikach
dc.titlepl
Wizerunek Rosji na łamach tygodników "Wprost" i "Polityka" w latach 2004-2012. Między "niedźwiedziem w barłogu" a "przyjacielem Moskalem"
dc.title.alternativepl
The image of Russia in Polish weekly reviews: "Wprost" and "Polityka" in the period of 2004-2012. Between the "wild bear" and "Moscow friend".
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
4
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available