Shock Therapy and Gradualism: A Study on the Effect of Institutional Development on Entrepreneurship in Poland and Hungary

master
dc.abstract.enWith the collapse of communism in Central and Eastern Europe (CEE), the subsequent democratization and marketization processes demanded the attention of domestic policymakers and international actors on the process by which these respective countries would transition. On the one hand, shock therapists advocated a rapid break from the past and implementation of reforms as quickly as possible, while on the contrary, gradualists advocated a more cautious approach to institutional building. The development of institutions was vital for the marketization process, and especially for perhaps the most important actors in the new market economy - entrepreneurs, who helped forward market processes by taking advantage of the opening up of the economy and contributed to the economic growth. In this thesis, the subsequent institutional changes in Poland and Hungary - ‘champions’ of each respective transition process, will be examined. The specific problem addressed pertains to the debate that one of the routes to transition was ‘better’ and more ‘successful’. In the following, this thesis challenges this notion by presenting a comprehensive analysis of institutional development through both transition processes and its effects on entrepreneurial growth. In doing so, the dissertation aims to reinforce the notion that institutional building benefits entrepreneurial growth, identifying key differences between the two modes of transitions regarding institutional change. First, through reviewing the literature on the modes of transition while exploring the role of the entrepreneur and institutions, we aim to build an understanding of the importance of each aspect. Second, we quantitatively test the assumption that institutional development fosters entrepreneurial growth. The results strongly suggest that institutional development does affect entrepreneurial growth, and demonstrates that the pace of reforms has significance in relation to entrepreneurial growth. Third, this dissertation conducts case study analysis to fundamentally examine the reforms and the speed at which they were enacted, before carrying out a comparative analysis. The novelty of this thesis is manifested in that it applies both a quantitative and qualitative analysis on the subject, and studies the formal and informal institutions to explain the entrepreneurial growth in Poland and Hungary. In sum, this thesis rejects the notion that the ‘pace’ of transition is significant in fostering entrepreneurial growth. Through the case study analysis, we identify that each country was justified in its approach for transition due to certain legacies pertaining from the communist era.pl
dc.abstract.plWraz z upadkiem komunizmu w centralnej i wschodniej Europie, zachodzące procesy demokratyzacji oraz wprowadzania wolnego rynku wymagały zaangażowania lokalnych ustawodawców, jak i współpracy międzynarodowych partnerów w procesach poprzez które dane państwa dokonywały przemian. Z jednej strony zwolennicy terapii szokowej sugerowali gwałtowne odcięcie się od przeszłości i wprowadzenie reform w trybie natychmiastowym, z drugiej zaś strony, promotorzy wprowadzania stopniowych zmian zalecali ostrożniejsze podejście do odbudowy instytucji. Rozwój instytucji był kluczowy w procesie wprowadzania wolnego rynku, w szczególności dla najważniejszych przedstawicieli w nowo powstającej ekonomii rynkowej- przedsiębiorców, którzy pomogli rozwijać zachodzące procesy urynkowienia, wykorzystując korzyści z nowo tworzonej gospodarki. W tej tezie, zostaną zbadane zmiany instytucjonalne następujące w Polsce i na Węgrzech - ”mistrzach” w poszczególnych procesach transformacji. W dalszej części, teza ta kwestionuje owe zagadnienia, poprzez przedstawienie kompleksowej analizy rozwoju instytucjonalnego przez oba procesy przemian i jego wpływ na wzrost przedsiębiorczości. W ten sposób teza ma na celu potwierdzić pogląd o pozytywnym wpływie budowania instytucji na wzrost przedsiębiorczości, identyfikując główne różnice pomiędzy dwoma rodzajami transformacji w kontekście zmian instytucyjnych. W pierwszej kolejności analizujemy, na podstawie literatury, sposoby transformacji oraz badamy rolę przedsiębiorców i instytucji, starając się zrozumieć znaczenie każdego z aspektów. Następnie, przez badania ilościowe sprawdzamy założenie, że rozwój instytucji wspiera rozwój przedsiębiorczości. Wyniki wyraźnie sugerują iż rozwój instytucjonalny wpływa na wzrost przedsiębiorczości oraz dowodzą że tempo reform ma duże znaczenie w odniesieniu do wzrostu przedsiębiorczości. Ta teza przeprowadza analizę studium przypadku w celu zbadania zasadniczych reform oraz szybkości, z jaką zostały uchwalone, przed przeprowadzeniem analizy porównawczej. Innowacyjność tej tezy przejawia się w zastosowaniu analizy ilościowej, jak i jakościowej, do danego tematu i wspólnego studium formalnych i nieformalnych instytucji w celu wyjaśnienia wzrostu przedsiębiorczości w Polsce i na Węgrzech. Podsumowując, przedstawiona teza odrzuca przekonanie, że jeden z procesów może być uznany za ”lepszy” dla wspierania wzrostu przedsiębiorczości. Na podstawie analizy, możemy wysunąć wniosek, że działania każdego z krajów były uzasadnione w swoim podejściu ze względu na uwarunkowania historyczne i spuściznę z okresu komunistycznegopl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorŻukrowska, Katarzynapl
dc.contributor.authorBaskett, Adampl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerŻukrowska, Katarzynapl
dc.contributor.reviewerKorosteleva, Juliapl
dc.date.accessioned2020-07-27T01:39:17Z
dc.date.available2020-07-27T01:39:17Z
dc.date.submitted2016-10-13pl
dc.fieldofstudyeuropeistykapl
dc.identifier.apddiploma-108968-220452pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215066
dc.languageengpl
dc.subject.enEntrepreneurship, transition economies, institutions, development, shock therapy, gradualismpl
dc.subject.plEntrepreneurship, transition economies, institutions, development, shock therapy, gradualismpl
dc.titleShock Therapy and Gradualism: A Study on the Effect of Institutional Development on Entrepreneurship in Poland and Hungarypl
dc.title.alternativeTerapia szokowa I gradualizacja: Studium efektu rozwoju instytucjonalnego na przedsiębiorczość w Polsce i na Węgrzechpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
With the collapse of communism in Central and Eastern Europe (CEE), the subsequent democratization and marketization processes demanded the attention of domestic policymakers and international actors on the process by which these respective countries would transition. On the one hand, shock therapists advocated a rapid break from the past and implementation of reforms as quickly as possible, while on the contrary, gradualists advocated a more cautious approach to institutional building. The development of institutions was vital for the marketization process, and especially for perhaps the most important actors in the new market economy - entrepreneurs, who helped forward market processes by taking advantage of the opening up of the economy and contributed to the economic growth. In this thesis, the subsequent institutional changes in Poland and Hungary - ‘champions’ of each respective transition process, will be examined. The specific problem addressed pertains to the debate that one of the routes to transition was ‘better’ and more ‘successful’. In the following, this thesis challenges this notion by presenting a comprehensive analysis of institutional development through both transition processes and its effects on entrepreneurial growth. In doing so, the dissertation aims to reinforce the notion that institutional building benefits entrepreneurial growth, identifying key differences between the two modes of transitions regarding institutional change. First, through reviewing the literature on the modes of transition while exploring the role of the entrepreneur and institutions, we aim to build an understanding of the importance of each aspect. Second, we quantitatively test the assumption that institutional development fosters entrepreneurial growth. The results strongly suggest that institutional development does affect entrepreneurial growth, and demonstrates that the pace of reforms has significance in relation to entrepreneurial growth. Third, this dissertation conducts case study analysis to fundamentally examine the reforms and the speed at which they were enacted, before carrying out a comparative analysis. The novelty of this thesis is manifested in that it applies both a quantitative and qualitative analysis on the subject, and studies the formal and informal institutions to explain the entrepreneurial growth in Poland and Hungary. In sum, this thesis rejects the notion that the ‘pace’ of transition is significant in fostering entrepreneurial growth. Through the case study analysis, we identify that each country was justified in its approach for transition due to certain legacies pertaining from the communist era.
dc.abstract.plpl
Wraz z upadkiem komunizmu w centralnej i wschodniej Europie, zachodzące procesy demokratyzacji oraz wprowadzania wolnego rynku wymagały zaangażowania lokalnych ustawodawców, jak i współpracy międzynarodowych partnerów w procesach poprzez które dane państwa dokonywały przemian. Z jednej strony zwolennicy terapii szokowej sugerowali gwałtowne odcięcie się od przeszłości i wprowadzenie reform w trybie natychmiastowym, z drugiej zaś strony, promotorzy wprowadzania stopniowych zmian zalecali ostrożniejsze podejście do odbudowy instytucji. Rozwój instytucji był kluczowy w procesie wprowadzania wolnego rynku, w szczególności dla najważniejszych przedstawicieli w nowo powstającej ekonomii rynkowej- przedsiębiorców, którzy pomogli rozwijać zachodzące procesy urynkowienia, wykorzystując korzyści z nowo tworzonej gospodarki. W tej tezie, zostaną zbadane zmiany instytucjonalne następujące w Polsce i na Węgrzech - ”mistrzach” w poszczególnych procesach transformacji. W dalszej części, teza ta kwestionuje owe zagadnienia, poprzez przedstawienie kompleksowej analizy rozwoju instytucjonalnego przez oba procesy przemian i jego wpływ na wzrost przedsiębiorczości. W ten sposób teza ma na celu potwierdzić pogląd o pozytywnym wpływie budowania instytucji na wzrost przedsiębiorczości, identyfikując główne różnice pomiędzy dwoma rodzajami transformacji w kontekście zmian instytucyjnych. W pierwszej kolejności analizujemy, na podstawie literatury, sposoby transformacji oraz badamy rolę przedsiębiorców i instytucji, starając się zrozumieć znaczenie każdego z aspektów. Następnie, przez badania ilościowe sprawdzamy założenie, że rozwój instytucji wspiera rozwój przedsiębiorczości. Wyniki wyraźnie sugerują iż rozwój instytucjonalny wpływa na wzrost przedsiębiorczości oraz dowodzą że tempo reform ma duże znaczenie w odniesieniu do wzrostu przedsiębiorczości. Ta teza przeprowadza analizę studium przypadku w celu zbadania zasadniczych reform oraz szybkości, z jaką zostały uchwalone, przed przeprowadzeniem analizy porównawczej. Innowacyjność tej tezy przejawia się w zastosowaniu analizy ilościowej, jak i jakościowej, do danego tematu i wspólnego studium formalnych i nieformalnych instytucji w celu wyjaśnienia wzrostu przedsiębiorczości w Polsce i na Węgrzech. Podsumowując, przedstawiona teza odrzuca przekonanie, że jeden z procesów może być uznany za ”lepszy” dla wspierania wzrostu przedsiębiorczości. Na podstawie analizy, możemy wysunąć wniosek, że działania każdego z krajów były uzasadnione w swoim podejściu ze względu na uwarunkowania historyczne i spuściznę z okresu komunistycznego
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Żukrowska, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Baskett, Adam
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Żukrowska, Katarzyna
dc.contributor.reviewerpl
Korosteleva, Julia
dc.date.accessioned
2020-07-27T01:39:17Z
dc.date.available
2020-07-27T01:39:17Z
dc.date.submittedpl
2016-10-13
dc.fieldofstudypl
europeistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-108968-220452
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/215066
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
Entrepreneurship, transition economies, institutions, development, shock therapy, gradualism
dc.subject.plpl
Entrepreneurship, transition economies, institutions, development, shock therapy, gradualism
dc.titlepl
Shock Therapy and Gradualism: A Study on the Effect of Institutional Development on Entrepreneurship in Poland and Hungary
dc.title.alternativepl
Terapia szokowa I gradualizacja: Studium efektu rozwoju instytucjonalnego na przedsiębiorczość w Polsce i na Węgrzech
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Boardman
4
Dublin
3
Rawalpindi
2
Wroclaw
2
Budapest
1
Gangnam-gu
1
Utrecht
1

No access

No Thumbnail Available