Szeroka analiza przesiewowa krwi na obecność ksenobiotyków metodą LC-QTOF-MS dla potrzeb ekspertyzy sądowej

master
dc.abstract.enThe use of advanced techniques such as liquid chromatography coupled with mass spectrometry in forensic toxicology allows to achieve high sensitivity, selectivity and low detection limits of the developed methods. Mass analyzers such as TOF additionally provide the possibility of recording the exact masses of analytes and thus advanced methods of identifying compounds in the analyzed sample. Unfortunately, the extremely large group of potential xenobiotics proposed by commercial library programs linked often to network resources makes the analyst face the difficult task of their correct assessment and selection. The alternative is to verify these propositions in an analytical way, which is unrealistic. So we can talk about redundant data that requires advanced filtering. Therefore, in this study, a method of processing measurement data in the LC-QTOF-MS technique was developed as part of the systematic toxicological analysis (STA) of blood for the presence of xenobiotics. The starting point was the adaptation of the parameters of the blood analysis system for the presence of drugs by the HPLC-DAD method, previously prepared at the IES. The method of handling the measurement data in the screening and targeted analysis was developed on the basis of the results for the "negative" blood samples of the victims and the blank blood samples enriched with the mixture of standard substances. The quality of the developed method of data processing was confirmed by analyzing "positive" blood samples of the victims. In both cases, the developed method of data processing (algorithm) allowed to obtain measurement results in a reduced form, which allowed for their quick and effective evaluation by the analyst. The number of potential xenobiotics was reduced by about ten times, thus reducing the time of analyzing a single sample.pl
dc.abstract.plWykorzystywanie zaawansowanych technik takich jak chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas w toksykologii sądowej, pozwala na osiągnięcie wysokiej czułości, selektywności, oraz niskich granic wykrywalności opracowanych metod. Analizatory mas takie jak TOF dają dodatkowo możliwości rejestracji dokładnych mas analitów a tym samym zawansowane sposoby identyfikacji związków w analizowanej próbce. Niestety, niezmiernie liczna grupa potencjalnych ksenobiotyków proponowanych przez komercyjne programy biblioteczne sprzężone z zasobami sieciowymi sprawia, że analityk staje przed trudnym zadaniem ich prawidłowej oceny i wyboru. Alternatywą jest weryfikacja tych propozycji na drodze analitycznej, która jest nierealna. Można więc mówić o nadmiarowych danych, wymagających zaawansowanego filtrowania. W niniejszej pracy stworzono metodę obróbki danych pomiarowych w technice LC-QTOF-MS, w ramach systematycznej analizy toksykologicznej (STA) krwi na obecność ksenobiotyków. Punktem wyjścia była adaptacja parametrów układu analitycznego analizy krwi na obecność leków metodą HPLC-DAD, uprzednio przygotowanej w IES. Sposób postępowania z danymi pomiarowymi, w analizie przesiewowej i ukierunkowanej, opracowano na podstawie wyników dla „ujemnych” próbek krwi ofiar oraz próbek krwi „Ø” wzbogaconej mieszaniną substancji wzorcowych. Jakość opracowanej metody obróbki danych potwierdzono analizując „dodatnie” próbki krwi ofiar. W obydwu przypadkach stworzona metoda obróbki danych (algorytmu postępowania) pozwoliła na uzyskanie wyników pomiarowych w zredukowanej formie, która umożliwiła ich szybką i skuteczną ocenę przez analityka. Liczba potencjalnych ksenobiotyków została zmniejszona około dziesięciokrotnie, tym samym wpłynęło to na skrócenie czasu analizy pojedynczej próbki.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorZuba, Dariuszpl
dc.contributor.authorGołczyński, Adampl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerZuba, Dariuszpl
dc.contributor.reviewerWietecha-Posłuszny, Renata - 132627 pl
dc.date.accessioned2021-06-22T21:33:38Z
dc.date.available2021-06-22T21:33:38Z
dc.date.submitted2021-06-21pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-146496-225033pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274633
dc.languagepolpl
dc.subject.enLiquid chromatography, Mass spectrometry; Tandem mass spectrometry; LC-QTOF-MS; Blood screening analysis; Forensic toxicology; Xenobiotics; Method of processing measurement data; Database;pl
dc.subject.plChromatografia cieczowa; Spektrometria mas; Tandemowa spektrometria mas; LC-QTOF-MS; Analiza przesiewowa krwi; Toksykologia sądowa; Ksenobiotyki; Metoda obróbki danych pomiarowych; Baza danych;pl
dc.titleSzeroka analiza przesiewowa krwi na obecność ksenobiotyków metodą LC-QTOF-MS dla potrzeb ekspertyzy sądowejpl
dc.title.alternativeExtensive screening of blood for the presence of xenobiotics using the LC-QTOF-MS method for forensic expertisepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The use of advanced techniques such as liquid chromatography coupled with mass spectrometry in forensic toxicology allows to achieve high sensitivity, selectivity and low detection limits of the developed methods. Mass analyzers such as TOF additionally provide the possibility of recording the exact masses of analytes and thus advanced methods of identifying compounds in the analyzed sample. Unfortunately, the extremely large group of potential xenobiotics proposed by commercial library programs linked often to network resources makes the analyst face the difficult task of their correct assessment and selection. The alternative is to verify these propositions in an analytical way, which is unrealistic. So we can talk about redundant data that requires advanced filtering. Therefore, in this study, a method of processing measurement data in the LC-QTOF-MS technique was developed as part of the systematic toxicological analysis (STA) of blood for the presence of xenobiotics. The starting point was the adaptation of the parameters of the blood analysis system for the presence of drugs by the HPLC-DAD method, previously prepared at the IES. The method of handling the measurement data in the screening and targeted analysis was developed on the basis of the results for the "negative" blood samples of the victims and the blank blood samples enriched with the mixture of standard substances. The quality of the developed method of data processing was confirmed by analyzing "positive" blood samples of the victims. In both cases, the developed method of data processing (algorithm) allowed to obtain measurement results in a reduced form, which allowed for their quick and effective evaluation by the analyst. The number of potential xenobiotics was reduced by about ten times, thus reducing the time of analyzing a single sample.
dc.abstract.plpl
Wykorzystywanie zaawansowanych technik takich jak chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas w toksykologii sądowej, pozwala na osiągnięcie wysokiej czułości, selektywności, oraz niskich granic wykrywalności opracowanych metod. Analizatory mas takie jak TOF dają dodatkowo możliwości rejestracji dokładnych mas analitów a tym samym zawansowane sposoby identyfikacji związków w analizowanej próbce. Niestety, niezmiernie liczna grupa potencjalnych ksenobiotyków proponowanych przez komercyjne programy biblioteczne sprzężone z zasobami sieciowymi sprawia, że analityk staje przed trudnym zadaniem ich prawidłowej oceny i wyboru. Alternatywą jest weryfikacja tych propozycji na drodze analitycznej, która jest nierealna. Można więc mówić o nadmiarowych danych, wymagających zaawansowanego filtrowania. W niniejszej pracy stworzono metodę obróbki danych pomiarowych w technice LC-QTOF-MS, w ramach systematycznej analizy toksykologicznej (STA) krwi na obecność ksenobiotyków. Punktem wyjścia była adaptacja parametrów układu analitycznego analizy krwi na obecność leków metodą HPLC-DAD, uprzednio przygotowanej w IES. Sposób postępowania z danymi pomiarowymi, w analizie przesiewowej i ukierunkowanej, opracowano na podstawie wyników dla „ujemnych” próbek krwi ofiar oraz próbek krwi „Ø” wzbogaconej mieszaniną substancji wzorcowych. Jakość opracowanej metody obróbki danych potwierdzono analizując „dodatnie” próbki krwi ofiar. W obydwu przypadkach stworzona metoda obróbki danych (algorytmu postępowania) pozwoliła na uzyskanie wyników pomiarowych w zredukowanej formie, która umożliwiła ich szybką i skuteczną ocenę przez analityka. Liczba potencjalnych ksenobiotyków została zmniejszona około dziesięciokrotnie, tym samym wpłynęło to na skrócenie czasu analizy pojedynczej próbki.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Zuba, Dariusz
dc.contributor.authorpl
Gołczyński, Adam
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Zuba, Dariusz
dc.contributor.reviewerpl
Wietecha-Posłuszny, Renata - 132627
dc.date.accessioned
2021-06-22T21:33:38Z
dc.date.available
2021-06-22T21:33:38Z
dc.date.submittedpl
2021-06-21
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-146496-225033
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/274633
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Liquid chromatography, Mass spectrometry; Tandem mass spectrometry; LC-QTOF-MS; Blood screening analysis; Forensic toxicology; Xenobiotics; Method of processing measurement data; Database;
dc.subject.plpl
Chromatografia cieczowa; Spektrometria mas; Tandemowa spektrometria mas; LC-QTOF-MS; Analiza przesiewowa krwi; Toksykologia sądowa; Ksenobiotyki; Metoda obróbki danych pomiarowych; Baza danych;
dc.titlepl
Szeroka analiza przesiewowa krwi na obecność ksenobiotyków metodą LC-QTOF-MS dla potrzeb ekspertyzy sądowej
dc.title.alternativepl
Extensive screening of blood for the presence of xenobiotics using the LC-QTOF-MS method for forensic expertise
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
3
Katowice
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Gdynia
1
Grudziądz
1
Karpin
1
Rozdrazew
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available