Model opieki nad pacjentem z nawracającym zakażeniem układu moczowego

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Urinary tract infection it`s a sterile environment disorder of the urinary routs caused by uropathogens, mainly by Escherichia coli bacteria. Diagnostic is based on detecting the bacteria in the urine sample and the observation of the clinical symptoms. With recurrent urinary tract infections is necessary to focus on prevention and elimination of the risk factors.Aim: Elaboration of the care model for patients suffering from recurrent urinary tract infection. Present nursing diagnosis, the aim of care and the nursing action plan.Materials and methods: Test method which was used to write this study was analyzing of available scientific literature. The subject was developed on the base of Dorothei Orem`s nursing theory. Clinical issues about urinary tract infections were presented in chapter one of the following study. Those clinical issues are: definition, epidemiology, etiology and pathogenesis. Also discusses: subjective and objective symptoms diagnostic and treatment of urinary tract infections. Prevention including reduction of the risk factors and supplementing cranberry and parsnip products were mentioned. Definition of the nursing model and chosen nursing model are presented in chapter two.Results and conclusions: Presented model of the nursing care shows most common health issues of the patients diagnosed with urinary tract infection, which are: fever, dysuria, incontinence of urine, lower back pain, nausea, vomiting and abdominal pain. Nursing diagnosis are mentioned as well: lack of patient’s knowledge regarding how to self collect urine sample for laboratory testing and how to prevent spreading of the infection. The above informations may by supportive to provide effective care for those patients.pl
dc.abstract.plWstęp: Zakażenia układu moczowego, to zaburzenie jałowego środowiska panującego w drogach moczowych przez uropatogeny, najczęściej bakterie Escherichia coli. Diagnostyka opiera się na wykryciu bakterii w próbce moczu i wystąpieniu objawów klinicznych. Przy nawracających infekcjach dróg moczowych należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę i eliminację czynników ryzyka.Cel pracy: Opracowanie modelu opieki nad pacjentem chorującym na nawracające zakażenia układu moczowego. Przedstawienie diagnoz pielęgniarskich, celu opieki oraz planu działań pielęgniarki.Materiały i metody: Metodą badawczą, która została użyta do napisania tej pracy była analiza dostępnego naukowego piśmiennictwa. Powyższy temat został opracowany na podstawie teorii pielęgnowania według Dorothei Orem. W pierwszej części poniższego opracowania zostały przedstawione zagadnienia kliniczne dotyczące przyczyn zakażeń układu moczowego: definicja, epidemiologia, etiologia i patogeneza. Omówiono również: objawy przedmiotowe i podmiotowe, diagnostykę oraz leczenie infekcji dróg moczowych. Zwrócono uwagę na profilaktykę zakażeń w tym na zmniejszenie czynników ryzyka i suplementację preparatów z wyciągiem z żurawiny i pietruszki. W następnej kolejności przedstawiono definicję modelu opieki oraz omówiono wybrany model opieki pielęgniarskiej. Wyniki i wnioski: Opracowany model opieki pielęgniarskiej prezentuje najczęściej występujące problemy zdrowotne u pacjenta z infekcją dróg moczowych, do których należą: gorączka, dyzuria, nietrzymanie moczu, ból okolicy lędźwiowej, nudności, wymioty i ból brzucha. Przedstawiono także diagnozy pielęgniarskie: deficyt wiedzy pacjenta na temat samodzielnego pobierania próbki moczu do badań laboratoryjnych i stosowania profilaktyki zakażeń. Przedstawione informacje mogą być pomocne w świadczeniu efektywnej opieki nad pacjentem z opisywanym schorzeniem.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.authorDrenda, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.reviewerBodys-Cupak, Iwona - 128804 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:22:26Z
dc.date.available2020-07-26T21:22:26Z
dc.date.submitted2016-07-08pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-104677-143271pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211083
dc.languagepolpl
dc.subject.enurinary tract infection, model of the care, preventionpl
dc.subject.plzakażenie układu moczowego, model opieki, profilaktykapl
dc.titleModel opieki nad pacjentem z nawracającym zakażeniem układu moczowegopl
dc.title.alternativeNursing model of the care of patient suffering from the recurrent urinary tract infectionpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Urinary tract infection it`s a sterile environment disorder of the urinary routs caused by uropathogens, mainly by Escherichia coli bacteria. Diagnostic is based on detecting the bacteria in the urine sample and the observation of the clinical symptoms. With recurrent urinary tract infections is necessary to focus on prevention and elimination of the risk factors.Aim: Elaboration of the care model for patients suffering from recurrent urinary tract infection. Present nursing diagnosis, the aim of care and the nursing action plan.Materials and methods: Test method which was used to write this study was analyzing of available scientific literature. The subject was developed on the base of Dorothei Orem`s nursing theory. Clinical issues about urinary tract infections were presented in chapter one of the following study. Those clinical issues are: definition, epidemiology, etiology and pathogenesis. Also discusses: subjective and objective symptoms diagnostic and treatment of urinary tract infections. Prevention including reduction of the risk factors and supplementing cranberry and parsnip products were mentioned. Definition of the nursing model and chosen nursing model are presented in chapter two.Results and conclusions: Presented model of the nursing care shows most common health issues of the patients diagnosed with urinary tract infection, which are: fever, dysuria, incontinence of urine, lower back pain, nausea, vomiting and abdominal pain. Nursing diagnosis are mentioned as well: lack of patient’s knowledge regarding how to self collect urine sample for laboratory testing and how to prevent spreading of the infection. The above informations may by supportive to provide effective care for those patients.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Zakażenia układu moczowego, to zaburzenie jałowego środowiska panującego w drogach moczowych przez uropatogeny, najczęściej bakterie Escherichia coli. Diagnostyka opiera się na wykryciu bakterii w próbce moczu i wystąpieniu objawów klinicznych. Przy nawracających infekcjach dróg moczowych należy zwrócić szczególną uwagę na profilaktykę i eliminację czynników ryzyka.Cel pracy: Opracowanie modelu opieki nad pacjentem chorującym na nawracające zakażenia układu moczowego. Przedstawienie diagnoz pielęgniarskich, celu opieki oraz planu działań pielęgniarki.Materiały i metody: Metodą badawczą, która została użyta do napisania tej pracy była analiza dostępnego naukowego piśmiennictwa. Powyższy temat został opracowany na podstawie teorii pielęgnowania według Dorothei Orem. W pierwszej części poniższego opracowania zostały przedstawione zagadnienia kliniczne dotyczące przyczyn zakażeń układu moczowego: definicja, epidemiologia, etiologia i patogeneza. Omówiono również: objawy przedmiotowe i podmiotowe, diagnostykę oraz leczenie infekcji dróg moczowych. Zwrócono uwagę na profilaktykę zakażeń w tym na zmniejszenie czynników ryzyka i suplementację preparatów z wyciągiem z żurawiny i pietruszki. W następnej kolejności przedstawiono definicję modelu opieki oraz omówiono wybrany model opieki pielęgniarskiej. Wyniki i wnioski: Opracowany model opieki pielęgniarskiej prezentuje najczęściej występujące problemy zdrowotne u pacjenta z infekcją dróg moczowych, do których należą: gorączka, dyzuria, nietrzymanie moczu, ból okolicy lędźwiowej, nudności, wymioty i ból brzucha. Przedstawiono także diagnozy pielęgniarskie: deficyt wiedzy pacjenta na temat samodzielnego pobierania próbki moczu do badań laboratoryjnych i stosowania profilaktyki zakażeń. Przedstawione informacje mogą być pomocne w świadczeniu efektywnej opieki nad pacjentem z opisywanym schorzeniem.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.authorpl
Drenda, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.reviewerpl
Bodys-Cupak, Iwona - 128804
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:22:26Z
dc.date.available
2020-07-26T21:22:26Z
dc.date.submittedpl
2016-07-08
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-104677-143271
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211083
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
urinary tract infection, model of the care, prevention
dc.subject.plpl
zakażenie układu moczowego, model opieki, profilaktyka
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentem z nawracającym zakażeniem układu moczowego
dc.title.alternativepl
Nursing model of the care of patient suffering from the recurrent urinary tract infection
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
360
Views per month
Views per city
Warsaw
69
Lublin
18
Poznan
14
Gdynia
11
Katowice
10
Lodz
10
Rzeszów
10
Wroclaw
10
Krakow
8
Żywiec
8

No access

No Thumbnail Available