Sugestywna funkcja spójnika "ale" jako zaprzeczenia oczekiwań. Nowy rodzaj ukrytej negacji.

master
dc.abstract.enThe subject of this paper is to confirm the existence of another type of implicit negation in the form of the "but" conjunction, and thus to examine acting of that conjunction as a pragmatic implication. The analysis was carried out by checking the impact of the conjunction "but" and the conjunction "and" used in four different types of sentences on the interpretation and assessment of the content of those sentences. The theory about the asymmetry of the "but" conjunction was also verified. Additionally, in order to check the differences in the processing of messages with the conjunction "but" and "and" depending on the type of message, the speed of assessment and interpretation of the content of sentences with these conjunctions has been verified. The last examined aspect was the mediating effect of the need for cognitive closure on the assessment and interpretation of sentences in different types of messages. It has been done to determine the relationship between the level of the need for cognitive closure and giving in to the suggestion implied by sentences with the conjunction "but". The study used a dedicated computer program and the tool called Short Version of the Need for Cognitive Closure Scale (Kossowska, Hanusz, Trejtowicz, 2012). The obtained results confirm that the "but" conjunction acts as another type of implicit negation, as well as the fact that the "but" conjunction acts as a pragmatic implication.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem niniejszej pracy jest potwierdzenie istnienia kolejnego rodzaju ukrytej negacji w postaci spójnika „ale”, a co za tym idzie zbadanie działania tegoż spójnika w roli pragmatycznej implikacji. Analiza została przeprowadzona poprzez sprawdzenie wpływu spójnika „ale” oraz spójnika „i” użytych w czterech różnych typach zdań na interpretację i ocenę treści zawartych w owych zdaniach. Weryfikacji została poddana również teoria o asymetryczności spójnika „ale”. Dodatkowo w celu sprawdzenia różnic w przetwarzaniu komunikatów ze spójnikiem „ale” oraz „i”, sprawdzono szybkość oceny i interpretacji treści zdań z tymi spójnikami w zależności od rodzaju komunikatu. Ostatnim zbadanym aspektem był mediujący wpływ potrzeby poznawczego domknięcia na ocenę i interpretację zdań w poszczególnych typach komunikatów. Miało to na celu określenie relacji między poziomem potrzeby poznawczego domknięcia a uleganiem sugestii implikowanej przez zdania ze spójnikiem „ale”. W badaniu użyto autorskiego programu komputerowego oraz Skróconej Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia (Kossowska, Hanusz, Trejtowicz, 2012). Uzyskane wyniki potwierdzają działanie spójnika „ale” jako kolejnego rodzaju ukrytej negacji, jak również działanie spójnika „ale” w roli implikacji pragmatycznej.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMaciuszek, Józef - 130159 pl
dc.contributor.authorWiniarska, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPolak, Mateuszpl
dc.contributor.reviewerMaciuszek, Józef - 130159 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:04:57Z
dc.date.available2020-07-27T22:04:57Z
dc.date.submitted2019-10-23pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-130205-197101pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233356
dc.languagepolpl
dc.subject.enimplicit negation, pragmatic implication, "but" conjunction, denial of expectationspl
dc.subject.plukryta negacja, implikacja pragmatyczna, spójnik „ale”, zaprzeczenie oczekiwaniompl
dc.titleSugestywna funkcja spójnika "ale" jako zaprzeczenia oczekiwań. Nowy rodzaj ukrytej negacji.pl
dc.title.alternativeSuggestive function of conjunction "but" as denial of expectations. New type of implicit negation.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this paper is to confirm the existence of another type of implicit negation in the form of the "but" conjunction, and thus to examine acting of that conjunction as a pragmatic implication. The analysis was carried out by checking the impact of the conjunction "but" and the conjunction "and" used in four different types of sentences on the interpretation and assessment of the content of those sentences. The theory about the asymmetry of the "but" conjunction was also verified. Additionally, in order to check the differences in the processing of messages with the conjunction "but" and "and" depending on the type of message, the speed of assessment and interpretation of the content of sentences with these conjunctions has been verified. The last examined aspect was the mediating effect of the need for cognitive closure on the assessment and interpretation of sentences in different types of messages. It has been done to determine the relationship between the level of the need for cognitive closure and giving in to the suggestion implied by sentences with the conjunction "but". The study used a dedicated computer program and the tool called Short Version of the Need for Cognitive Closure Scale (Kossowska, Hanusz, Trejtowicz, 2012). The obtained results confirm that the "but" conjunction acts as another type of implicit negation, as well as the fact that the "but" conjunction acts as a pragmatic implication.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem niniejszej pracy jest potwierdzenie istnienia kolejnego rodzaju ukrytej negacji w postaci spójnika „ale”, a co za tym idzie zbadanie działania tegoż spójnika w roli pragmatycznej implikacji. Analiza została przeprowadzona poprzez sprawdzenie wpływu spójnika „ale” oraz spójnika „i” użytych w czterech różnych typach zdań na interpretację i ocenę treści zawartych w owych zdaniach. Weryfikacji została poddana również teoria o asymetryczności spójnika „ale”. Dodatkowo w celu sprawdzenia różnic w przetwarzaniu komunikatów ze spójnikiem „ale” oraz „i”, sprawdzono szybkość oceny i interpretacji treści zdań z tymi spójnikami w zależności od rodzaju komunikatu. Ostatnim zbadanym aspektem był mediujący wpływ potrzeby poznawczego domknięcia na ocenę i interpretację zdań w poszczególnych typach komunikatów. Miało to na celu określenie relacji między poziomem potrzeby poznawczego domknięcia a uleganiem sugestii implikowanej przez zdania ze spójnikiem „ale”. W badaniu użyto autorskiego programu komputerowego oraz Skróconej Skali Potrzeby Poznawczego Domknięcia (Kossowska, Hanusz, Trejtowicz, 2012). Uzyskane wyniki potwierdzają działanie spójnika „ale” jako kolejnego rodzaju ukrytej negacji, jak również działanie spójnika „ale” w roli implikacji pragmatycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Maciuszek, Józef - 130159
dc.contributor.authorpl
Winiarska, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Polak, Mateusz
dc.contributor.reviewerpl
Maciuszek, Józef - 130159
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:04:57Z
dc.date.available
2020-07-27T22:04:57Z
dc.date.submittedpl
2019-10-23
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-130205-197101
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/233356
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
implicit negation, pragmatic implication, "but" conjunction, denial of expectations
dc.subject.plpl
ukryta negacja, implikacja pragmatyczna, spójnik „ale”, zaprzeczenie oczekiwaniom
dc.titlepl
Sugestywna funkcja spójnika "ale" jako zaprzeczenia oczekiwań. Nowy rodzaj ukrytej negacji.
dc.title.alternativepl
Suggestive function of conjunction "but" as denial of expectations. New type of implicit negation.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
169
Views per month
Views per city
Warsaw
28
Krakow
18
Wroclaw
14
Bialystok
7
Katowice
7
Mielec
7
Poznan
6
Nieborowice
4
Lviv
3
Bydgoszcz
2

No access

No Thumbnail Available