ANALIZA FINANSOWA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

licenciate
dc.abstract.enThe financial analysis helps to assess the company's assets and financial status. The main task of the analysis is help the entrepreneur in making the best decisions related to (among others) with development activities. In case of unfavorable market forecasts, business entities will try to improve this situation so as to avoid loss of financial liquidity and bankruptcy.The aim of this work is to present the financial situation of KGHM Polska Miedź S.A. in years 2014 - 2017 on the basis of financial statements published by the company.To conduct the financial condition study, a preliminary, indicator, cash flow and SWOT metod analysis were used and the company's competitive environment was examined. KGHM Polska Miedź S.A. is a global leader in the mining and processing of very valuable natural resources. It is best known for the production of copper. After conducting the business assessment, it can be concluded that KGHM Polska Miedź S.A. is in a good financial situation. The significant impact on the financial situation have both the fluctuation of metal prices and the purchase of very risky, long-term profitable investments (Sierra Gorda). However, in order for the company to generate the maximum profits it can achieve, it must improve the management of the extraction in Sierra Gorda, because at the moment it brings more losses. The work was prepared on the basis of available specialist literature and documents published by the surveyed company.pl
dc.abstract.plAnaliza finansowa pomaga ocenić stan majątkowy i finansowy spółki. Jej zadaniem jest przede wszystkim pomoc przedsiębiorcy w podjęciu najkorzystniejszych decyzji związanych m.in. z działaniami rozwojowymi. W przypadku niekorzystnych prognoz rynkowych jednostki gospodarcze będą próbować poprawić tę sytuację tak, aby nie dopuścić do utraty płynności finansowej i bankructwa . Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2014 – 2017 na postawie publikowanych przez spółkę sprawozdań finansowych. Do przeprowadzenia badania kondycji finansowej posłużono się analizą wstępną, wskaźnikową, cash flow i metodą SWOT oraz zbadano otoczenie konkurencyjne spółkiKGHM Polska Miedź S.A. jest światowym liderem pod względem wydobycia i przetwórstwa wartościowych i bardzo cennych surowców naturalnych. Najbardziej jest ona znana z produkcji miedzi.Po przeprowadzeniu oceny działalności, można stwierdzić, że sytuacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. jest dobra. Duży wpływ na sytuację finansową mają zarówno wahania cen metali jak i zakupów bardzo ryzykownej i wolno przynoszącej zyski inwestycji (Sierra Gorda). Jednak, aby przedsiębiorstwo przynosiło maksymalne zyski, jakie może osiągnąć, musi poprawić zarządzanie wydobyciem w Sierra Gorda, ponieważ na chwilę obecną przynosi ona więcej strat. Praca została przygotowana w oparciu o dostępną literaturę o charakterze specjalistycznym oraz dokumenty publikowane przez badaną spółkę.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSławik, Annapl
dc.contributor.authorKurek, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSławik, Annapl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:36:06Z
dc.date.available2020-07-27T20:36:06Z
dc.date.submitted2019-07-02pl
dc.fieldofstudyekonomiapl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-128201-215333pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231991
dc.languagepolpl
dc.subject.enfinancial analysis, indicator analysis, horizontal and vertical analysis, balance sheet, Profit and Loss Statement, Cash Flow, SWOT analysispl
dc.subject.planaliza finansowa, analiza wskaźnikowa, analiza pozioma i pionowa, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, metoda SWOTpl
dc.titleANALIZA FINANSOWA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.pl
dc.title.alternativeTHE FINANCIAL ANALYSIS OF KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The financial analysis helps to assess the company's assets and financial status. The main task of the analysis is help the entrepreneur in making the best decisions related to (among others) with development activities. In case of unfavorable market forecasts, business entities will try to improve this situation so as to avoid loss of financial liquidity and bankruptcy.The aim of this work is to present the financial situation of KGHM Polska Miedź S.A. in years 2014 - 2017 on the basis of financial statements published by the company.To conduct the financial condition study, a preliminary, indicator, cash flow and SWOT metod analysis were used and the company's competitive environment was examined. KGHM Polska Miedź S.A. is a global leader in the mining and processing of very valuable natural resources. It is best known for the production of copper. After conducting the business assessment, it can be concluded that KGHM Polska Miedź S.A. is in a good financial situation. The significant impact on the financial situation have both the fluctuation of metal prices and the purchase of very risky, long-term profitable investments (Sierra Gorda). However, in order for the company to generate the maximum profits it can achieve, it must improve the management of the extraction in Sierra Gorda, because at the moment it brings more losses. The work was prepared on the basis of available specialist literature and documents published by the surveyed company.
dc.abstract.plpl
Analiza finansowa pomaga ocenić stan majątkowy i finansowy spółki. Jej zadaniem jest przede wszystkim pomoc przedsiębiorcy w podjęciu najkorzystniejszych decyzji związanych m.in. z działaniami rozwojowymi. W przypadku niekorzystnych prognoz rynkowych jednostki gospodarcze będą próbować poprawić tę sytuację tak, aby nie dopuścić do utraty płynności finansowej i bankructwa . Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2014 – 2017 na postawie publikowanych przez spółkę sprawozdań finansowych. Do przeprowadzenia badania kondycji finansowej posłużono się analizą wstępną, wskaźnikową, cash flow i metodą SWOT oraz zbadano otoczenie konkurencyjne spółkiKGHM Polska Miedź S.A. jest światowym liderem pod względem wydobycia i przetwórstwa wartościowych i bardzo cennych surowców naturalnych. Najbardziej jest ona znana z produkcji miedzi.Po przeprowadzeniu oceny działalności, można stwierdzić, że sytuacja finansowa KGHM Polska Miedź S.A. jest dobra. Duży wpływ na sytuację finansową mają zarówno wahania cen metali jak i zakupów bardzo ryzykownej i wolno przynoszącej zyski inwestycji (Sierra Gorda). Jednak, aby przedsiębiorstwo przynosiło maksymalne zyski, jakie może osiągnąć, musi poprawić zarządzanie wydobyciem w Sierra Gorda, ponieważ na chwilę obecną przynosi ona więcej strat. Praca została przygotowana w oparciu o dostępną literaturę o charakterze specjalistycznym oraz dokumenty publikowane przez badaną spółkę.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sławik, Anna
dc.contributor.authorpl
Kurek, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Sławik, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:36:06Z
dc.date.available
2020-07-27T20:36:06Z
dc.date.submittedpl
2019-07-02
dc.fieldofstudypl
ekonomia
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-128201-215333
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231991
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
financial analysis, indicator analysis, horizontal and vertical analysis, balance sheet, Profit and Loss Statement, Cash Flow, SWOT analysis
dc.subject.plpl
analiza finansowa, analiza wskaźnikowa, analiza pozioma i pionowa, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, metoda SWOT
dc.titlepl
ANALIZA FINANSOWA KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
dc.title.alternativepl
THE FINANCIAL ANALYSIS OF KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
322
Views per month
Views per city
Warsaw
97
Krakow
36
Wroclaw
21
Lodz
18
Poznan
13
Bialystok
7
Sosnowiec
7
Koszalin
6
Lubartow
5
Bukowina Tatrzanska
4

No access

No Thumbnail Available