Kościół św. Bartłomieja w Mogile. Dzieje budowy, remontów i konserwacji. Przyczynek do badań nad restauracją i konserwacją budowli drewnianych w Polsce.

master
dc.abstract.enThere have always been a constant dialog between theory and practice in every existing field of sience. The issue of historic sacral wooden buildings simply adds a matter of doctrine. St. Bartolomew church, as one of the oldest buildings of its kind in Lesser Poland, is a solid example of distinctive transformations over the centuries of wooden architecture.The shaping of research method - or in general: the participation of architecture and wooden buildings in progress line of thinking about art - influenced the specificity of the sources preserved to this day. In recent past wooden monuments were mostly described in terms of architecture and details. Observations concerning construction of buildings, on the other hand, were in most cases marginalised. As we know today, properties of material, logic of wooden buildings' function and construction, decided largely about their form and changes, depending on needs, time and location. A great part of transformations and alterations was caused by periodic renovations of 'technical security' character. The rest of them were simply the result of intentional changes of spacial arrangement. Nowadays, in historical research, structure and tissue of monument is increasingly used as a way of understanding its sources. In this context understanding of carpentry and old constructional solutions becomes supremely important. Right next to it stands In situ research, also very essential, helping greatly with verification of historical information. Therefore, detailed cataloguing became indispensable to undertake correct acts of restoration.pl
dc.abstract.plW każdej dziedzinie nauki następuje stały dialog teorii i praktyki. W przypadku zabytkowych sakralnych budowli drewnianych dochodzi do tego także problem doktrynalny. Losy kościoła św. Bartłomieja, jako jednego z najstarszych obiektów tego typu w Małopolsce, są dobrym przykładem swoistych przemian dziejowych jakim musiała sprostać architektura drewniana. Kształtowanie się metody badawczej - a bardziej ogólnie: miejsca architektury i budownictwa drewnianego wśród całej linii rozwojowej myśli o sztuce - rzutowało na specyfikę zachowanych do dziś źródeł. Dawniej zabytki sztuki drewnianej były opisywane głównie pod kątem architektury i detalu, a uwagi dotyczące konstrukcji traktowano zwykle ogólnikowo. A to właśnie właściwości materiału, logika funkcji i konstrukcji budowli drewnianych decydowały w znacznym stopniu o formach i przemianach w zależności od potrzeb, czasu i miejsca. Spora część przekształceń i przebudów wiązała się z koniecznością okresowych remontów mających charakter technicznego zabezpieczenia. Były jednak też przebudowy wynikające ze świadomych chęci zmian układu przestrzennego. Obecnie w badaniach historycznych dotyczących dawnej architektury oraz w praktyce konserwatorskiej coraz częściej wykorzystuje się strukturę i substancję zabytku jako jedno ze źródeł jej poznania. W tym kontekście niezwykle ważna staje się znajomość historii rzemiosła ciesielskiego i dawnych rozwiązań konstrukcyjnych. Bardzo istotne są także badania in situ, które pozwalają na weryfikację informacji historycznych. Dlatego też szczegółowa inwentaryzacja odtwarzająca historię przemian, wydaje się niezbędna do podjęcia prawidłowych działań konserwatorskich.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.contributor.authorMaciejaszek, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerKrasny, Piotr - 129425 pl
dc.contributor.reviewerWalczak, Marek - 132516 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T18:32:42Z
dc.date.available2020-07-26T18:32:42Z
dc.date.submitted2015-10-14pl
dc.fieldofstudyhistoria sztukipl
dc.identifier.apddiploma-101445-130071pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208441
dc.languagepolpl
dc.subject.enMogiła, church of St. Bartolomew, wooden buildings, wooden architecture, wooden monument, conservation and renovation of woodpl
dc.subject.plMogiła, kościół św. Bartłomieja, budownictwo drewniane, architektura drewniana, zabytek drewniany, konserwacja i renowacja drewnapl
dc.titleKościół św. Bartłomieja w Mogile. Dzieje budowy, remontów i konserwacji. Przyczynek do badań nad restauracją i konserwacją budowli drewnianych w Polsce.pl
dc.title.alternativeChurch of St. Bartolomew in Mogiła. History of building, renovations and restorations. Contribution to research of conservation and restoration of wooden buildings in Poland.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
There have always been a constant dialog between theory and practice in every existing field of sience. The issue of historic sacral wooden buildings simply adds a matter of doctrine. St. Bartolomew church, as one of the oldest buildings of its kind in Lesser Poland, is a solid example of distinctive transformations over the centuries of wooden architecture.The shaping of research method - or in general: the participation of architecture and wooden buildings in progress line of thinking about art - influenced the specificity of the sources preserved to this day. In recent past wooden monuments were mostly described in terms of architecture and details. Observations concerning construction of buildings, on the other hand, were in most cases marginalised. As we know today, properties of material, logic of wooden buildings' function and construction, decided largely about their form and changes, depending on needs, time and location. A great part of transformations and alterations was caused by periodic renovations of 'technical security' character. The rest of them were simply the result of intentional changes of spacial arrangement. Nowadays, in historical research, structure and tissue of monument is increasingly used as a way of understanding its sources. In this context understanding of carpentry and old constructional solutions becomes supremely important. Right next to it stands In situ research, also very essential, helping greatly with verification of historical information. Therefore, detailed cataloguing became indispensable to undertake correct acts of restoration.
dc.abstract.plpl
W każdej dziedzinie nauki następuje stały dialog teorii i praktyki. W przypadku zabytkowych sakralnych budowli drewnianych dochodzi do tego także problem doktrynalny. Losy kościoła św. Bartłomieja, jako jednego z najstarszych obiektów tego typu w Małopolsce, są dobrym przykładem swoistych przemian dziejowych jakim musiała sprostać architektura drewniana. Kształtowanie się metody badawczej - a bardziej ogólnie: miejsca architektury i budownictwa drewnianego wśród całej linii rozwojowej myśli o sztuce - rzutowało na specyfikę zachowanych do dziś źródeł. Dawniej zabytki sztuki drewnianej były opisywane głównie pod kątem architektury i detalu, a uwagi dotyczące konstrukcji traktowano zwykle ogólnikowo. A to właśnie właściwości materiału, logika funkcji i konstrukcji budowli drewnianych decydowały w znacznym stopniu o formach i przemianach w zależności od potrzeb, czasu i miejsca. Spora część przekształceń i przebudów wiązała się z koniecznością okresowych remontów mających charakter technicznego zabezpieczenia. Były jednak też przebudowy wynikające ze świadomych chęci zmian układu przestrzennego. Obecnie w badaniach historycznych dotyczących dawnej architektury oraz w praktyce konserwatorskiej coraz częściej wykorzystuje się strukturę i substancję zabytku jako jedno ze źródeł jej poznania. W tym kontekście niezwykle ważna staje się znajomość historii rzemiosła ciesielskiego i dawnych rozwiązań konstrukcyjnych. Bardzo istotne są także badania in situ, które pozwalają na weryfikację informacji historycznych. Dlatego też szczegółowa inwentaryzacja odtwarzająca historię przemian, wydaje się niezbędna do podjęcia prawidłowych działań konserwatorskich.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.contributor.authorpl
Maciejaszek, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Krasny, Piotr - 129425
dc.contributor.reviewerpl
Walczak, Marek - 132516
dc.date.accessioned
2020-07-26T18:32:42Z
dc.date.available
2020-07-26T18:32:42Z
dc.date.submittedpl
2015-10-14
dc.fieldofstudypl
historia sztuki
dc.identifier.apdpl
diploma-101445-130071
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/208441
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Mogiła, church of St. Bartolomew, wooden buildings, wooden architecture, wooden monument, conservation and renovation of wood
dc.subject.plpl
Mogiła, kościół św. Bartłomieja, budownictwo drewniane, architektura drewniana, zabytek drewniany, konserwacja i renowacja drewna
dc.titlepl
Kościół św. Bartłomieja w Mogile. Dzieje budowy, remontów i konserwacji. Przyczynek do badań nad restauracją i konserwacją budowli drewnianych w Polsce.
dc.title.alternativepl
Church of St. Bartolomew in Mogiła. History of building, renovations and restorations. Contribution to research of conservation and restoration of wooden buildings in Poland.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Chandler
2
Dublin
2
Bayreuth
1
Szczyrk
1

No access

No Thumbnail Available