Młodzież "Pokolenia Z" wobec wdzięczności w kontekście wychowania w rodzinie

2019
journal article
article
dc.abstract.enChanges in the modern society and family influence the meaning of traditional educational environments. The process of shaping young people’s attitudes is increasingly affected by mass media and peer groups, but it is the family where one can still find potential for personal development. It is noticeable in the process of shaping young people’s attitudes towards gratitude which is very significant for the functioning of individuals and the society. The research on 200 representatives of Generation Z revealed that family upbringing fosters the expression and development of gratitude. It also showed that parents setting a good example for their children are most efficient in this respect. Cooperation between educational environments in order to strengthen the sense of gratitude among young people is an important postulate resulting from the empirical researchpl
dc.abstract.plPrzemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i rodzinie powodują, że zmienia się znaczenie tradycyjnych środowisk wychowawczych. Kształtowanie się postaw młodych ludzi doko-nuje się w coraz większym stopniu przy udziale mass mediów i grup rówieśniczych, ale rodzina wciąż stanowi potencjał dla rozwoju osobowościowego jej członków. Jest to widoczne w kształto-waniu siępostaw młodzieży wobec wdzięczności, posiadającej ważne znaczenie dla funkcjono-wania jednostki i społeczeństwa. Badania wypowiedzi 200 przedstawicieli Pokolenia Z pokazały, że wychowanie w rodzinie wyraźnie sprzyja okazywaniu oraz rozwojowi wdzięczności, a najskutecz-niejszy w tym względzie jest osobisty przykład rodziców. Współpraca środowisk wychowawczych w celu wzmacniania poczucia i okazywania wdzięczności przez młodzież jest istotnym postulatem wynikającym z przeprowadzonych badań empirycznychpl
dc.affiliationWydział Filozoficzny : Instytut Psychologiipl
dc.contributor.authorGodawa, Grzegorzpl
dc.contributor.authorGurba, Ewa - 128242 pl
dc.contributor.authorRzewucka, Paulinapl
dc.date.accession2019-01-08pl
dc.date.accessioned2020-01-23T15:52:21Z
dc.date.available2020-01-23T15:52:21Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical19-29pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume11(47)pl
dc.identifier.doi10.18290/rped.2019.11.4-2pl
dc.identifier.eissn2544-5243pl
dc.identifier.issn2080-850Xpl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147382
dc.identifier.weblinkhttps://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/8188/7429pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enGeneration Zpl
dc.subject.enyouthpl
dc.subject.engratitudepl
dc.subject.enfamilypl
dc.subject.enupbringingpl
dc.subject.plPokolenie Zpl
dc.subject.plmłodzieżpl
dc.subject.plwdzięcznośćpl
dc.subject.plrodzinapl
dc.subject.plwychowaniepl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleMłodzież "Pokolenia Z" wobec wdzięczności w kontekście wychowania w rodziniepl
dc.title.alternativeThe youth of "Generation Z" towards gratitude in the context of family upbringingpl
dc.title.journalRoczniki Pedagogicznepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Changes in the modern society and family influence the meaning of traditional educational environments. The process of shaping young people’s attitudes is increasingly affected by mass media and peer groups, but it is the family where one can still find potential for personal development. It is noticeable in the process of shaping young people’s attitudes towards gratitude which is very significant for the functioning of individuals and the society. The research on 200 representatives of Generation Z revealed that family upbringing fosters the expression and development of gratitude. It also showed that parents setting a good example for their children are most efficient in this respect. Cooperation between educational environments in order to strengthen the sense of gratitude among young people is an important postulate resulting from the empirical research
dc.abstract.plpl
Przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i rodzinie powodują, że zmienia się znaczenie tradycyjnych środowisk wychowawczych. Kształtowanie się postaw młodych ludzi doko-nuje się w coraz większym stopniu przy udziale mass mediów i grup rówieśniczych, ale rodzina wciąż stanowi potencjał dla rozwoju osobowościowego jej członków. Jest to widoczne w kształto-waniu siępostaw młodzieży wobec wdzięczności, posiadającej ważne znaczenie dla funkcjono-wania jednostki i społeczeństwa. Badania wypowiedzi 200 przedstawicieli Pokolenia Z pokazały, że wychowanie w rodzinie wyraźnie sprzyja okazywaniu oraz rozwojowi wdzięczności, a najskutecz-niejszy w tym względzie jest osobisty przykład rodziców. Współpraca środowisk wychowawczych w celu wzmacniania poczucia i okazywania wdzięczności przez młodzież jest istotnym postulatem wynikającym z przeprowadzonych badań empirycznych
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny : Instytut Psychologii
dc.contributor.authorpl
Godawa, Grzegorz
dc.contributor.authorpl
Gurba, Ewa - 128242
dc.contributor.authorpl
Rzewucka, Paulina
dc.date.accessionpl
2019-01-08
dc.date.accessioned
2020-01-23T15:52:21Z
dc.date.available
2020-01-23T15:52:21Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
19-29
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
11(47)
dc.identifier.doipl
10.18290/rped.2019.11.4-2
dc.identifier.eissnpl
2544-5243
dc.identifier.issnpl
2080-850X
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/147382
dc.identifier.weblinkpl
https://ojs.tnkul.pl/index.php/rped/article/view/8188/7429
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Generation Z
dc.subject.enpl
youth
dc.subject.enpl
gratitude
dc.subject.enpl
family
dc.subject.enpl
upbringing
dc.subject.plpl
Pokolenie Z
dc.subject.plpl
młodzież
dc.subject.plpl
wdzięczność
dc.subject.plpl
rodzina
dc.subject.plpl
wychowanie
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Młodzież "Pokolenia Z" wobec wdzięczności w kontekście wychowania w rodzinie
dc.title.alternativepl
The youth of "Generation Z" towards gratitude in the context of family upbringing
dc.title.journalpl
Roczniki Pedagogiczne
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Lipa City
4
Warsaw
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Des Moines
1
Dublin
1
Gdansk
1
Lipusz
1
Opole
1
Sosnowiec
1
Downloads
godawa_gurba_rzewucka_mlodziez_pokolenia_z_wobec_wdziecznosci_w_kontekscie_wychowania_w_rodzinie_2019.odt
14
godawa_gurba_rzewucka_mlodziez_pokolenia_z_wobec_wdziecznosci_w_kontekscie_wychowania_w_rodzinie_2019.pdf
2