Rosyjski model "demokracji"

master
dc.abstract.enPolitical reform in Russia in the 1990s was part of global changes after Soviet Union collapse. Republics of Central Asia decided to begin their changes and became democratic but the final result was usually opposite. Also Russian democratic transformation did not ended successfully. Modern Russia is divided by different religions, cultures and ethnic groups. The main purpose of this thesis was to find a term which describes Russian political system. It was impossible to find one definition of complicated, unclear and unique political reality in Russian Federation. Constitution of the Russian Federation guarantees rights and freedom of man and citizen, mention president’s references and establish the Federal Assembly. Constitution was adopted in 1993 but since that day it is breaking permanently.A significant part of this thesis is dedicate to president of Russia. The discretion of executive in Russian Federation helped to understand why president is the most important person in Russia. The nest part was created to present how Russian political system works. This chapter proves that there is no such a phenomenon as pluralism in former Soviet Union.One of the most important problem that this thesis is dealing with is freedom of speech. Many journalists are presecuted by federal institution because of their work. What is also important, Russian government uses censorship to suppress political incorrect information.Last but not the least is lack of democracy in Russian Federation. It is connectes with post – Soviet experiences, president’s law to control the entire executive branch and very ineffective opposition. Putin presidency is also a factor which does not improve democratic state.In conclusion, contemporary Russian political system is definitely not a democratic one. Political transformation started by Mikhail Gorbachev changed communist regime into unclassified one. It is not democracy, but also it is not totalitarianism or authoritarianism. Political system of modern Russia is rather mixed up and contains a lot of components from different regimes.pl
dc.abstract.plReformy ustrojowe zostały zapoczątkowane w latach 90. XX wieku w wyniku rozpadu Związku Sowieckiego. Republiki postkomunistyczne, szczególnie w Azji Środkowej, rozpoczęły proces demokratyzacji i liberalizacji, który jednak w wielu przypadkach nie zakończył się utworzeniem państwa demokratycznego i wolnego. Również rosyjska transformacja polityczna nie doprowadziła do urzeczywistnienia wizji nowej, w pełni demokratycznej Federacji Rosyjskiej. Współczesna Rosja nadal pozostaje państwem wyraźnie zróżnicowanym religijnie, kulturowo, etnicznie i materialnie.Głównym celem powstałej pracy jest próba charakterystyki rosyjskiej sceny politycznej. Niemożliwym zadaniem okazało się odzwierciedlenie skomplikowanego, niejasnego i często niezrozumianego z perspektywy zachodniego obserwatora systemu politycznego w formie definicji. Uchwalona w 1993 roku pierwsza niekomunistyczna konstytucja Federacji Rosyjskiej gwarantuje prawa człowieka, wymienia kompetencje przysługujące prezydentowi, zapewnia wolność słowa i mediów czy przewiduje pluralizm polityczny. Problem stanowi jednak dualizm między zapisami prawa a ich implementacją.Praca została podzielona na pięć rozdziałów dedykowanych odpowiednio zapisom konstytucji, władzy wykonawczej, pluralizmowi politycznemu, rosyjskim mediom, a w ostatniej części pracy została podjęta próba nadania rosyjskiemu modelowi „demokracji” odpowiedniej nazwy, kompleksowo odzwierciedlającej zróżnicowany system.Bardzo wyraźną i niepodważalną konkluzją wynikającą z szerokiej analizy rosyjskiego życia politycznego jest powszechny brak demokracji. Zapoczątkowane przez Gorbaczowa reformy doprowadziły do utworzenia państwa – hybrydy, definicyjnie nie zaliczanego ani do demokracji, ani do totalitaryzmów. Rosyjski model „demokracji” to kombinacja wielu współczesnych systemów, dla którego najbardziej odpowiednie określenie to stworzona tylko dla rosyjskiego przypadku nazwa putinizm.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorCitkowska-Kimla, Anna - 127599 pl
dc.contributor.authorRybińska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.contributor.reviewerCitkowska-Kimla, Anna - 127599 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:07:09Z
dc.date.available2020-07-26T14:07:09Z
dc.date.submitted2015-06-30pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-97118-131839pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204537
dc.languagepolpl
dc.subject.enVladimir Putin, Russian Federation, mass media, freedom of the press, freedom of speech, pluralism, sovereign democracy, collapse of the Soviet Union, censorship, constitution of the Russian Federation, Kremlin, democracy, authoritarianism, totalitarianismpl
dc.subject.plWładimir Putin, Federacja Rosyjska, środki masowego przekazu, wolność słowa, prawa i wolności człowieka, pluralizm polityczny, suwerenna demokracja, rozpad ZSRR, cenzura, konstytucja Federacji Rosyjskiej, ludzie Kremla, autorytaryzm, totalitaryzm, demokracjapl
dc.titleRosyjski model "demokracji"pl
dc.title.alternativeRussian model of "democracy"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Political reform in Russia in the 1990s was part of global changes after Soviet Union collapse. Republics of Central Asia decided to begin their changes and became democratic but the final result was usually opposite. Also Russian democratic transformation did not ended successfully. Modern Russia is divided by different religions, cultures and ethnic groups. The main purpose of this thesis was to find a term which describes Russian political system. It was impossible to find one definition of complicated, unclear and unique political reality in Russian Federation. Constitution of the Russian Federation guarantees rights and freedom of man and citizen, mention president’s references and establish the Federal Assembly. Constitution was adopted in 1993 but since that day it is breaking permanently.A significant part of this thesis is dedicate to president of Russia. The discretion of executive in Russian Federation helped to understand why president is the most important person in Russia. The nest part was created to present how Russian political system works. This chapter proves that there is no such a phenomenon as pluralism in former Soviet Union.One of the most important problem that this thesis is dealing with is freedom of speech. Many journalists are presecuted by federal institution because of their work. What is also important, Russian government uses censorship to suppress political incorrect information.Last but not the least is lack of democracy in Russian Federation. It is connectes with post – Soviet experiences, president’s law to control the entire executive branch and very ineffective opposition. Putin presidency is also a factor which does not improve democratic state.In conclusion, contemporary Russian political system is definitely not a democratic one. Political transformation started by Mikhail Gorbachev changed communist regime into unclassified one. It is not democracy, but also it is not totalitarianism or authoritarianism. Political system of modern Russia is rather mixed up and contains a lot of components from different regimes.
dc.abstract.plpl
Reformy ustrojowe zostały zapoczątkowane w latach 90. XX wieku w wyniku rozpadu Związku Sowieckiego. Republiki postkomunistyczne, szczególnie w Azji Środkowej, rozpoczęły proces demokratyzacji i liberalizacji, który jednak w wielu przypadkach nie zakończył się utworzeniem państwa demokratycznego i wolnego. Również rosyjska transformacja polityczna nie doprowadziła do urzeczywistnienia wizji nowej, w pełni demokratycznej Federacji Rosyjskiej. Współczesna Rosja nadal pozostaje państwem wyraźnie zróżnicowanym religijnie, kulturowo, etnicznie i materialnie.Głównym celem powstałej pracy jest próba charakterystyki rosyjskiej sceny politycznej. Niemożliwym zadaniem okazało się odzwierciedlenie skomplikowanego, niejasnego i często niezrozumianego z perspektywy zachodniego obserwatora systemu politycznego w formie definicji. Uchwalona w 1993 roku pierwsza niekomunistyczna konstytucja Federacji Rosyjskiej gwarantuje prawa człowieka, wymienia kompetencje przysługujące prezydentowi, zapewnia wolność słowa i mediów czy przewiduje pluralizm polityczny. Problem stanowi jednak dualizm między zapisami prawa a ich implementacją.Praca została podzielona na pięć rozdziałów dedykowanych odpowiednio zapisom konstytucji, władzy wykonawczej, pluralizmowi politycznemu, rosyjskim mediom, a w ostatniej części pracy została podjęta próba nadania rosyjskiemu modelowi „demokracji” odpowiedniej nazwy, kompleksowo odzwierciedlającej zróżnicowany system.Bardzo wyraźną i niepodważalną konkluzją wynikającą z szerokiej analizy rosyjskiego życia politycznego jest powszechny brak demokracji. Zapoczątkowane przez Gorbaczowa reformy doprowadziły do utworzenia państwa – hybrydy, definicyjnie nie zaliczanego ani do demokracji, ani do totalitaryzmów. Rosyjski model „demokracji” to kombinacja wielu współczesnych systemów, dla którego najbardziej odpowiednie określenie to stworzona tylko dla rosyjskiego przypadku nazwa putinizm.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Citkowska-Kimla, Anna - 127599
dc.contributor.authorpl
Rybińska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.contributor.reviewerpl
Citkowska-Kimla, Anna - 127599
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:07:09Z
dc.date.available
2020-07-26T14:07:09Z
dc.date.submittedpl
2015-06-30
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-97118-131839
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204537
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Vladimir Putin, Russian Federation, mass media, freedom of the press, freedom of speech, pluralism, sovereign democracy, collapse of the Soviet Union, censorship, constitution of the Russian Federation, Kremlin, democracy, authoritarianism, totalitarianism
dc.subject.plpl
Władimir Putin, Federacja Rosyjska, środki masowego przekazu, wolność słowa, prawa i wolności człowieka, pluralizm polityczny, suwerenna demokracja, rozpad ZSRR, cenzura, konstytucja Federacji Rosyjskiej, ludzie Kremla, autorytaryzm, totalitaryzm, demokracja
dc.titlepl
Rosyjski model "demokracji"
dc.title.alternativepl
Russian model of "democracy"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available