Nowy nośnik informacji i narzędzie do kreowania wizerunku - fenomen memów internetowych

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to describe a growing role of memes in society, with a strong focus on Polish population. It consists of open definition and theme-based segmentation as well as the explanation of causes of “meme phenomenon”. The causes of the phenomenon are –presented by referring e.g. to convergence, constant development of Web 2.0 and users’ preferences. The thesis consists of the analysis of memes as a political tool as well as a tool to create positive/negative image. Research conducted on 100 people allowed to determine how memes affect the society and to prove the negative consequences of their popularitypl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest ukazanie rosnącej roli memów w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Przedstawiono otwartą definicję memu i dokonano ich segmentacji ze względu na tematykę. Zbadano przyczyny fenomenu popularności memów, odwołując się między innymi do konwergencji, stałego rozwoju Web 2.0 oraz preferencji użytkowników. W pracy przeanalizowano również znaczenie memów, jako narzędzia gry politycznej oraz zjawisko budowania przy ich użyciu pozytywnego i negatywnego wizerunku. Badanie ankietowe przeprowadzone na grupie 100 badanych pozwoliło na uzyskanie odpowiedzi na pytanie o wpływ memów internetowych na otoczenie, a także na wykazanie negatywnych konsekwencji ze wzrostu popularności tego nośnika informacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.contributor.authorMaciejewska, Klaudiapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerHandzel, Zbigniew - 128282 pl
dc.contributor.reviewerGroń, Krzysztof - 173354 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T00:41:20Z
dc.date.available2020-07-27T00:41:20Z
dc.date.submitted2016-10-24pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-107931-180878pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214176
dc.languagepolpl
dc.subject.enmeme, image, convergency, information carrier, political gamepl
dc.subject.plmem, wizerunek, konwergencja, nośnik informacji, gra politycznapl
dc.titleNowy nośnik informacji i narzędzie do kreowania wizerunku - fenomen memów internetowychpl
dc.title.alternativeThe new carrier of information and tool for creating an image - the phenomenon of the Internet memespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to describe a growing role of memes in society, with a strong focus on Polish population. It consists of open definition and theme-based segmentation as well as the explanation of causes of “meme phenomenon”. The causes of the phenomenon are –presented by referring e.g. to convergence, constant development of Web 2.0 and users’ preferences. The thesis consists of the analysis of memes as a political tool as well as a tool to create positive/negative image. Research conducted on 100 people allowed to determine how memes affect the society and to prove the negative consequences of their popularity
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest ukazanie rosnącej roli memów w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Przedstawiono otwartą definicję memu i dokonano ich segmentacji ze względu na tematykę. Zbadano przyczyny fenomenu popularności memów, odwołując się między innymi do konwergencji, stałego rozwoju Web 2.0 oraz preferencji użytkowników. W pracy przeanalizowano również znaczenie memów, jako narzędzia gry politycznej oraz zjawisko budowania przy ich użyciu pozytywnego i negatywnego wizerunku. Badanie ankietowe przeprowadzone na grupie 100 badanych pozwoliło na uzyskanie odpowiedzi na pytanie o wpływ memów internetowych na otoczenie, a także na wykazanie negatywnych konsekwencji ze wzrostu popularności tego nośnika informacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.contributor.authorpl
Maciejewska, Klaudia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Handzel, Zbigniew - 128282
dc.contributor.reviewerpl
Groń, Krzysztof - 173354
dc.date.accessioned
2020-07-27T00:41:20Z
dc.date.available
2020-07-27T00:41:20Z
dc.date.submittedpl
2016-10-24
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-107931-180878
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/214176
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
meme, image, convergency, information carrier, political game
dc.subject.plpl
mem, wizerunek, konwergencja, nośnik informacji, gra polityczna
dc.titlepl
Nowy nośnik informacji i narzędzie do kreowania wizerunku - fenomen memów internetowych
dc.title.alternativepl
The new carrier of information and tool for creating an image - the phenomenon of the Internet memes
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Wroclaw
10
Poznan
8
Olsztyn
2
Aleksandrów Łódzki
1
Bydgoszcz
1
Chwaszczyno
1
Dublin
1
Otmuchow
1
Wilkszyn
1

No access

No Thumbnail Available