Istota zarządzania talentami w sportach walki, w celu osiągnięcia sukcesu klubu sportowego

master
dc.abstract.enThis master’s thesis is an attempt to analyze the effectiveness of talent management in martial arts, such as Karate Kyokushin and Kickboxing in Polish Sports Associations. The aim of the master’s thesis is to examine the functioning of talent management in martial arts and to check its success, while the additional goal was to indicate solutions to improve these activities. Many materials and studies in the field of talent management of sports, including example programs, were subjected to theoretical analysis. The work defines issues in the field of martial arts, sports career, management and talent. On the other hand, the conducted research, using an original questionnaire, allowed for a thorough check of the functioning of talent management in the Polish Associations of Kickboxing, hereinafter referred to as PZKb and the Polish Fullcontact Karate Organization, hereinafter referred to as PZKk. A selected group of 10 players of at least national rank and 10 coaches who used to be players or had players of such rank under their wings took part in the research. After analyzing the research results, it can be concluded that talent management in the Polish Associations of Kickboxing and the Polish Fullcontact Karate Organization is successful and successive, but the associations do not follow specific programs. The conclusions presented in this master’s thesis are a proposal to implement methods that allow to improve awareness in the subject of talent management and the benefits of representing the country. Considering the implementation of the proposed models in this work may bring benefits in the material dimension and a thorough systematization of the functioning of the aforementioned sports associations.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca jest próbą analizy skuteczności zarządzania talentami w sportach walki, takich jak Karate Kyokushin oraz Kickboxing w Polskich Związkach Sportowych. Celem pracy jest zbadanie funkcjonującego zarządzania talentami w sportach walki oraz sprawdzenie jego sukcesywności, natomiast za cel dodatkowy obrano wskazanie rozwiązań na ulepszenie tych działań. Analizie teoretycznej poddano wiele materiałów oraz badań w tematyce zarządzania talentami w dziedzinie sportu, zawierających przykładowe programy. W pracy zostały zdefiniowane zagadnienia z zakresu sportów walki, kariery sportowej zarządzania oraz talentu. Natomiast przeprowadzone badania, za pomocą autorskiego kwestionariusza pytań pozwoliły na wnikliwe sprawdzenie funkcjonowania zarządzania talentami w Polskim Związku Kickboxingu, dalej zwanym PZKb oraz Polskim Związku Karate Kontaktowego, dalej zwanym PZKk. W badaniach wzięła udział wyselekcjonowana grupa 10 zawodników rangi co najmniej krajowej oraz 10 trenerów dawniej będącymi zawodnikami, bądź mającymi pod swoimi skrzydłami zawodników takiej rangi. Po przeanalizowaniu wyników badań można stwierdzić, że zarządzanie talentami w Polskich Związkach Sportowych Kickboxingu oraz Karate Kontaktowego cieszy się powodzeniem, jest sukcesywne, jednak związki nie kierują się sprecyzowanymi programami. Wnioski zaprezentowane w niniejszej pracy to propozycja implementacji metod, pozwalających na poprawę świadomości w tematyce zarządzania talentami oraz korzyści płynących z reprezentowania kraju. Rozważenie wdrożenia zaproponowanych modeli w niniejszej pracy może przynieść korzyści w wymiarze materialnym oraz gruntownej systematyzacji funkcjonowania wspomnianych związków sportowych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorKędzierska, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.date.accessioned2023-10-30T22:41:55Z
dc.date.available2023-10-30T22:41:55Z
dc.date.submitted2023-10-27pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystyce i w sporciepl
dc.identifier.apddiploma-165496-307444pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322587
dc.languagepolpl
dc.subject.enSPORTS CAREER, MARTIAL ARTS, TALENT, MANAGEMENTpl
dc.subject.plKARIERA SPORTOWA , SPORTY WALKI, TALENT, ZARZĄDZANIEpl
dc.titleIstota zarządzania talentami w sportach walki, w celu osiągnięcia sukcesu klubu sportowegopl
dc.title.alternativeThe essence of talent management in martial arts in order to achieve the success of a sports club.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis is an attempt to analyze the effectiveness of talent management in martial arts, such as Karate Kyokushin and Kickboxing in Polish Sports Associations. The aim of the master’s thesis is to examine the functioning of talent management in martial arts and to check its success, while the additional goal was to indicate solutions to improve these activities. Many materials and studies in the field of talent management of sports, including example programs, were subjected to theoretical analysis. The work defines issues in the field of martial arts, sports career, management and talent. On the other hand, the conducted research, using an original questionnaire, allowed for a thorough check of the functioning of talent management in the Polish Associations of Kickboxing, hereinafter referred to as PZKb and the Polish Fullcontact Karate Organization, hereinafter referred to as PZKk. A selected group of 10 players of at least national rank and 10 coaches who used to be players or had players of such rank under their wings took part in the research. After analyzing the research results, it can be concluded that talent management in the Polish Associations of Kickboxing and the Polish Fullcontact Karate Organization is successful and successive, but the associations do not follow specific programs. The conclusions presented in this master’s thesis are a proposal to implement methods that allow to improve awareness in the subject of talent management and the benefits of representing the country. Considering the implementation of the proposed models in this work may bring benefits in the material dimension and a thorough systematization of the functioning of the aforementioned sports associations.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca jest próbą analizy skuteczności zarządzania talentami w sportach walki, takich jak Karate Kyokushin oraz Kickboxing w Polskich Związkach Sportowych. Celem pracy jest zbadanie funkcjonującego zarządzania talentami w sportach walki oraz sprawdzenie jego sukcesywności, natomiast za cel dodatkowy obrano wskazanie rozwiązań na ulepszenie tych działań. Analizie teoretycznej poddano wiele materiałów oraz badań w tematyce zarządzania talentami w dziedzinie sportu, zawierających przykładowe programy. W pracy zostały zdefiniowane zagadnienia z zakresu sportów walki, kariery sportowej zarządzania oraz talentu. Natomiast przeprowadzone badania, za pomocą autorskiego kwestionariusza pytań pozwoliły na wnikliwe sprawdzenie funkcjonowania zarządzania talentami w Polskim Związku Kickboxingu, dalej zwanym PZKb oraz Polskim Związku Karate Kontaktowego, dalej zwanym PZKk. W badaniach wzięła udział wyselekcjonowana grupa 10 zawodników rangi co najmniej krajowej oraz 10 trenerów dawniej będącymi zawodnikami, bądź mającymi pod swoimi skrzydłami zawodników takiej rangi. Po przeanalizowaniu wyników badań można stwierdzić, że zarządzanie talentami w Polskich Związkach Sportowych Kickboxingu oraz Karate Kontaktowego cieszy się powodzeniem, jest sukcesywne, jednak związki nie kierują się sprecyzowanymi programami. Wnioski zaprezentowane w niniejszej pracy to propozycja implementacji metod, pozwalających na poprawę świadomości w tematyce zarządzania talentami oraz korzyści płynących z reprezentowania kraju. Rozważenie wdrożenia zaproponowanych modeli w niniejszej pracy może przynieść korzyści w wymiarze materialnym oraz gruntownej systematyzacji funkcjonowania wspomnianych związków sportowych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Kędzierska, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Wszendybył-Skulska, Ewa - 132794
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.date.accessioned
2023-10-30T22:41:55Z
dc.date.available
2023-10-30T22:41:55Z
dc.date.submittedpl
2023-10-27
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce i w sporcie
dc.identifier.apdpl
diploma-165496-307444
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/322587
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
SPORTS CAREER, MARTIAL ARTS, TALENT, MANAGEMENT
dc.subject.plpl
KARIERA SPORTOWA , SPORTY WALKI, TALENT, ZARZĄDZANIE
dc.titlepl
Istota zarządzania talentami w sportach walki, w celu osiągnięcia sukcesu klubu sportowego
dc.title.alternativepl
The essence of talent management in martial arts in order to achieve the success of a sports club.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Iława
3
Tyczyn
3
Poznan
2
Warsaw
2
Grodzisk Mazowiecki
1
Szydłowiec
1

No access

No Thumbnail Available
Collections