Zarządzanie miastem i gminą Skała w perspektywie marketingu terytorialnego oraz zasobów dziedzictwa

master
dc.abstract.enThis master’s thesis is about management of Skała Town and borrough In terms of territrorial marketing and heritage resources. In this case author focused on the small village which is Skała because this is a new perspective, and nobody write about it by now. What is more this Theme is really close for author- she is resident of this place. The work is consist of two parts. The first shows and explains definitions like: teriitorial marketing, cultural heritage, management of heritage. In this part you will find brief description of the history of Skała, and a few words about heritage (tangible and intangible) and turist attractions and monuments. The secend parts of this worki is starting from methodological chapter, which start the next part of the work – research. This chapter included the most import ant methodological issuers, such as the purpose of research, hypothesis, research problems. You can find a description of research methods and tools which have been userd for testing. The author use two research methods: depth interview and survey.The author has created two research questions :Is the manager of Skała Town and borrough taking into of account the rules of teriitorial marketing?What should be the target of management in the context of this village?The author is trying find answers for this question during research. At the end of this master’s thesis you can find presentation of research results and conclusions.pl
dc.abstract.plPrezentowana praca magisterska porusza temat zarządzania miastem i gminą Skała w perspektywie marketingu terytorialnego oraz zasobów dziedzictwa kulturowego. Praca ta składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest czysto teoretyczna, zostały w niej zaprezentowane definicje dwóch istotnych- dla tej pracy- terminów, a mianowicie: marketing terytorialny, dziedzictwo kulturowe. W tym rozdziale autorka starała się odpowiedzieć na pytanie czy zarządzanie dziedzictwem kulturowym jest możliwe. Została tu także przedstawiona i krótko scharakteryzowana historia oraz dziedzictwo miasta i gminy Skała. Opisane są również walory turystyczne oraz zabytki tego miejsca. Pierwsza część pracy zakończona jest krótką analizą SWOT wykonaną na postawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała na lata 2014-2020. Rozdział metodologiczny to początek drugiej części pracy- stanowi on wstęp do przeprowadzonych badań. Zostały tu uwzględnione takie zagadnienia jak: cel badań, hipoteza, problemy badawcze, opis metod i narzędzi badawczych. Druga część pracy- badawcza zawiera próbę odpowiedzi na wcześniej postawione pytania badawcze: •Czy miasto i gmina skała jest zarządzana z uwzględnieniem zasad marketingu terytorialnego? •Jaki powinien być cel zarządzania dziedzictwem w kontekście miasta i gminy Skała?Część badawcza to także opis przebiegu badań, analiza i interpretacja wyników. Na potrzeby tej pracy magisterskiej zostały przeprowadzone ankiety oraz wywiady pogłębione. Połączenie tych dwóch metod badawczych pozwoliło na zwiększenie perspektywy badań. Respondentami byli: uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz osoby zarządzające i związane z działalnością gminy. Autorka ma nadzieję, że prezentowana praca magisterska przyczyni się do nawiązania lepszego dialogu pomiędzy osobami zarządzającymi, a mieszkańcami, a także pozwoli dostrzec wszystkim zainteresowanym ukryty potencjał na tym obszarze.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.authorGubała, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerGaweł, Łukasz - 128023 pl
dc.contributor.reviewerGóral, Annapl
dc.date.accessioned2020-07-26T22:15:40Z
dc.date.available2020-07-26T22:15:40Z
dc.date.submitted2016-07-05pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturąpl
dc.identifier.apddiploma-105547-146496pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211905
dc.languagepolpl
dc.subject.enterritorial marketing, place marketing, cultural heritage, managment of cultural heritage, Skała town and borrough, cultural heritage of Skała, history and monuments of Skała, depth interview, survey.pl
dc.subject.plmarketing terytorialny, dziedzictwo kulturowe, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, miasto i gmina Skała, dziedzictwo kulturowe Skały, historia i zabytki miasta i gminy Skała, wywiady jakościowe, ankiety,pl
dc.titleZarządzanie miastem i gminą Skała w perspektywie marketingu terytorialnego oraz zasobów dziedzictwapl
dc.title.alternativeManagment of Skała town and borrough in terms of territorial marketing and heritage resources.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis is about management of Skała Town and borrough In terms of territrorial marketing and heritage resources. In this case author focused on the small village which is Skała because this is a new perspective, and nobody write about it by now. What is more this Theme is really close for author- she is resident of this place. The work is consist of two parts. The first shows and explains definitions like: teriitorial marketing, cultural heritage, management of heritage. In this part you will find brief description of the history of Skała, and a few words about heritage (tangible and intangible) and turist attractions and monuments. The secend parts of this worki is starting from methodological chapter, which start the next part of the work – research. This chapter included the most import ant methodological issuers, such as the purpose of research, hypothesis, research problems. You can find a description of research methods and tools which have been userd for testing. The author use two research methods: depth interview and survey.The author has created two research questions :Is the manager of Skała Town and borrough taking into of account the rules of teriitorial marketing?What should be the target of management in the context of this village?The author is trying find answers for this question during research. At the end of this master’s thesis you can find presentation of research results and conclusions.
dc.abstract.plpl
Prezentowana praca magisterska porusza temat zarządzania miastem i gminą Skała w perspektywie marketingu terytorialnego oraz zasobów dziedzictwa kulturowego. Praca ta składa się z dwóch części. Pierwsza z nich jest czysto teoretyczna, zostały w niej zaprezentowane definicje dwóch istotnych- dla tej pracy- terminów, a mianowicie: marketing terytorialny, dziedzictwo kulturowe. W tym rozdziale autorka starała się odpowiedzieć na pytanie czy zarządzanie dziedzictwem kulturowym jest możliwe. Została tu także przedstawiona i krótko scharakteryzowana historia oraz dziedzictwo miasta i gminy Skała. Opisane są również walory turystyczne oraz zabytki tego miejsca. Pierwsza część pracy zakończona jest krótką analizą SWOT wykonaną na postawie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Skała na lata 2014-2020. Rozdział metodologiczny to początek drugiej części pracy- stanowi on wstęp do przeprowadzonych badań. Zostały tu uwzględnione takie zagadnienia jak: cel badań, hipoteza, problemy badawcze, opis metod i narzędzi badawczych. Druga część pracy- badawcza zawiera próbę odpowiedzi na wcześniej postawione pytania badawcze: •Czy miasto i gmina skała jest zarządzana z uwzględnieniem zasad marketingu terytorialnego? •Jaki powinien być cel zarządzania dziedzictwem w kontekście miasta i gminy Skała?Część badawcza to także opis przebiegu badań, analiza i interpretacja wyników. Na potrzeby tej pracy magisterskiej zostały przeprowadzone ankiety oraz wywiady pogłębione. Połączenie tych dwóch metod badawczych pozwoliło na zwiększenie perspektywy badań. Respondentami byli: uczniowie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz osoby zarządzające i związane z działalnością gminy. Autorka ma nadzieję, że prezentowana praca magisterska przyczyni się do nawiązania lepszego dialogu pomiędzy osobami zarządzającymi, a mieszkańcami, a także pozwoli dostrzec wszystkim zainteresowanym ukryty potencjał na tym obszarze.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.authorpl
Gubała, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Gaweł, Łukasz - 128023
dc.contributor.reviewerpl
Góral, Anna
dc.date.accessioned
2020-07-26T22:15:40Z
dc.date.available
2020-07-26T22:15:40Z
dc.date.submittedpl
2016-07-05
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą
dc.identifier.apdpl
diploma-105547-146496
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/211905
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
territorial marketing, place marketing, cultural heritage, managment of cultural heritage, Skała town and borrough, cultural heritage of Skała, history and monuments of Skała, depth interview, survey.
dc.subject.plpl
marketing terytorialny, dziedzictwo kulturowe, zarządzanie dziedzictwem kulturowym, miasto i gmina Skała, dziedzictwo kulturowe Skały, historia i zabytki miasta i gminy Skała, wywiady jakościowe, ankiety,
dc.titlepl
Zarządzanie miastem i gminą Skała w perspektywie marketingu terytorialnego oraz zasobów dziedzictwa
dc.title.alternativepl
Managment of Skała town and borrough in terms of territorial marketing and heritage resources.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
27
Views per month
Views per city
Krakow
3
Dublin
2
Wejherowo
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Chandler
1
Doruchow
1
Starachowice
1
Toronto
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available