Stabilność regionu śródziemnomorskiego jako fundament bezpieczeństwa międzynarodowego

licenciate
dc.abstract.enThe topic of this thesis is The stability of the Mediterranean area as the basis of the international security. The first chapter presents the borders of the Mediterranean area, Middle East conflict and the business of the US. The second chapter is focused on European Union policy and Euro-Mediterranean Partnership. The chapter also includes North Atlantic Treaty Organisation policy and Mediterranean Dialogue. The third chapter specifies the primary threats and challenges which came from the Mediterranean area like terrorism, migration and organised crime. The whole of the argument is concluded with the summary of the analysis. The main purpose of writing thesis was to prove that the Meditarranean area is unstable region and it is potencial danger to international security.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy dyplomowej jest Stabilność regionu śródziemnomorskiego jako fundament bezpieczeństwa międzynarodowego. Pierwszy rozdział przedstawia granice obszaru śródziemnomorskiego, konflikt bliskowschodni oraz interesy Stanów Zjednoczonych. Drugi rozdział skupia się na polityce Unii Europejskiej i Partnerstwie Eurośródziemnomorskim. Rozdział ten zawiera również politykę Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego oraz dialog śródziemnomorski. Trzeci rozdział określa główne zagrożenia i wyzwania, które wywodzą się z regionu śródziemnomorskiego takie jak: terroryzm, migracja, przestępczość zorganizowana. Całość wywodu zakończona jest wnioskami będącymi podsumowaniem analizy. Głównym celem napisania pracy było udowodnienie, że obszar śródziemnomorski jest niestabilnym regionem i potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.contributor.authorOleksowicz, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerWoźnica, Rafał - 199960 pl
dc.contributor.reviewerWordliczek, Rafał - 132737 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T06:20:30Z
dc.date.available2020-07-27T06:20:30Z
dc.date.submitted2017-07-07pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-113911-198486pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219330
dc.languagepolpl
dc.subject.enMediterranean Dialogue, Mediterranean Sea, Euro-Mediterranean Partnership, Barcelona Process, Near East, terrorism, migrationpl
dc.subject.pldialog śródziemnomorski, Morze Śródziemne, Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, proces barceloński, Bliski Wschód, terroryzm, migracjapl
dc.titleStabilność regionu śródziemnomorskiego jako fundament bezpieczeństwa międzynarodowegopl
dc.title.alternativeThe stability of the Mediterranean area as the basis of the international security.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this thesis is The stability of the Mediterranean area as the basis of the international security. The first chapter presents the borders of the Mediterranean area, Middle East conflict and the business of the US. The second chapter is focused on European Union policy and Euro-Mediterranean Partnership. The chapter also includes North Atlantic Treaty Organisation policy and Mediterranean Dialogue. The third chapter specifies the primary threats and challenges which came from the Mediterranean area like terrorism, migration and organised crime. The whole of the argument is concluded with the summary of the analysis. The main purpose of writing thesis was to prove that the Meditarranean area is unstable region and it is potencial danger to international security.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest Stabilność regionu śródziemnomorskiego jako fundament bezpieczeństwa międzynarodowego. Pierwszy rozdział przedstawia granice obszaru śródziemnomorskiego, konflikt bliskowschodni oraz interesy Stanów Zjednoczonych. Drugi rozdział skupia się na polityce Unii Europejskiej i Partnerstwie Eurośródziemnomorskim. Rozdział ten zawiera również politykę Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego oraz dialog śródziemnomorski. Trzeci rozdział określa główne zagrożenia i wyzwania, które wywodzą się z regionu śródziemnomorskiego takie jak: terroryzm, migracja, przestępczość zorganizowana. Całość wywodu zakończona jest wnioskami będącymi podsumowaniem analizy. Głównym celem napisania pracy było udowodnienie, że obszar śródziemnomorski jest niestabilnym regionem i potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa międzynarodowego.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.contributor.authorpl
Oleksowicz, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Woźnica, Rafał - 199960
dc.contributor.reviewerpl
Wordliczek, Rafał - 132737
dc.date.accessioned
2020-07-27T06:20:30Z
dc.date.available
2020-07-27T06:20:30Z
dc.date.submittedpl
2017-07-07
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-113911-198486
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/219330
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Mediterranean Dialogue, Mediterranean Sea, Euro-Mediterranean Partnership, Barcelona Process, Near East, terrorism, migration
dc.subject.plpl
dialog śródziemnomorski, Morze Śródziemne, Partnerstwo Eurośródziemnomorskie, proces barceloński, Bliski Wschód, terroryzm, migracja
dc.titlepl
Stabilność regionu śródziemnomorskiego jako fundament bezpieczeństwa międzynarodowego
dc.title.alternativepl
The stability of the Mediterranean area as the basis of the international security.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available