Zastosowanie opraw o kontrolowanej atmosferze do ochrony dzieł sztuki wrażliwych na fotodegradację

master
dc.abstract.enNowadays works of art that are sensitive for photodegradation must be stored and displayed in conditions with low amount of light.In this thesis results for light stability testing were described (microfadometer). Measurements were carried out on samples of colored historical and contemporary papers/cardbords. To compare influence of different conditions on photodegradation measurements of photostability were performed in both room and anoxic atmosphere (while maintaining the constant relative humidity). The results showed that in most cases use of anoxic atmosphere allow to reduce the effects of light irradiation. The microfadometer can be also applied to original works of art, after the measurement changes in surface structure/colour cannot be seen with naked eye. The results gives also premise to use controlled atmosphere frames to protect sensitive objects in museums.pl
dc.abstract.plDzieła sztuki wrażliwe na fotodegradację muszą obecnie być przechowywane i eksponowane w warunkach o ograniczonym dostępie światła. W niniejszej pracy opisane zostały badania wykonane nowym urządzeniem do mikroniszczących pomiarów światłotrwałości. Badaniom zostały poddane próbki barwionych papierów/kartonów historycznych i współczesnych. W celu porównania wpływu różnych warunków na proces fotodegradacji pomiary światłotrwałości zostały wykonane zarówno w atmosferze pokojowej jak i anoksyjnej (przy zachowaniu stałej wilgotności względnej). Wyniki badań wskazują, że w znacznej większości przypadków, zastosowanie atmosfery beztlenowej pozwoliło na zmniejszenie skutków działania promieniowania świetlnego. Zastosowanie mikroblaknościomierza może być również stosowane z powodzeniem w przypadku oryginalnych dzieł. Zmiany w wyglądzie badanych próbek po zakończonym pomiarze są niedostrzegalne gołym okiem. Wyniki badań dają również przesłankę do stosowania ram o kontrolowanej atmosferze do zabezpieczenia wrażliwych obiektów znajdujących się w muzeach.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorŁojewski, Tomasz - 130093 pl
dc.contributor.authorJędrzejczyk, Romanpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWoźniakiewicz, Michał - 142043 pl
dc.contributor.reviewerŁojewski, Tomasz - 130093 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T11:49:29Z
dc.date.available2020-07-24T11:49:29Z
dc.date.submitted2012-10-29pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-70457-67735pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183576
dc.languagepolpl
dc.subject.enAnoxia, photodegradation, artwork, microfadeometrypl
dc.subject.plAnoxia, fotodegradacja, dzieła sztuki, microfadeometriapl
dc.titleZastosowanie opraw o kontrolowanej atmosferze do ochrony dzieł sztuki wrażliwych na fotodegradacjępl
dc.title.alternativeThe use of controlled atmosphere frames to protect works of art from photodegradation.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Nowadays works of art that are sensitive for photodegradation must be stored and displayed in conditions with low amount of light.In this thesis results for light stability testing were described (microfadometer). Measurements were carried out on samples of colored historical and contemporary papers/cardbords. To compare influence of different conditions on photodegradation measurements of photostability were performed in both room and anoxic atmosphere (while maintaining the constant relative humidity). The results showed that in most cases use of anoxic atmosphere allow to reduce the effects of light irradiation. The microfadometer can be also applied to original works of art, after the measurement changes in surface structure/colour cannot be seen with naked eye. The results gives also premise to use controlled atmosphere frames to protect sensitive objects in museums.
dc.abstract.plpl
Dzieła sztuki wrażliwe na fotodegradację muszą obecnie być przechowywane i eksponowane w warunkach o ograniczonym dostępie światła. W niniejszej pracy opisane zostały badania wykonane nowym urządzeniem do mikroniszczących pomiarów światłotrwałości. Badaniom zostały poddane próbki barwionych papierów/kartonów historycznych i współczesnych. W celu porównania wpływu różnych warunków na proces fotodegradacji pomiary światłotrwałości zostały wykonane zarówno w atmosferze pokojowej jak i anoksyjnej (przy zachowaniu stałej wilgotności względnej). Wyniki badań wskazują, że w znacznej większości przypadków, zastosowanie atmosfery beztlenowej pozwoliło na zmniejszenie skutków działania promieniowania świetlnego. Zastosowanie mikroblaknościomierza może być również stosowane z powodzeniem w przypadku oryginalnych dzieł. Zmiany w wyglądzie badanych próbek po zakończonym pomiarze są niedostrzegalne gołym okiem. Wyniki badań dają również przesłankę do stosowania ram o kontrolowanej atmosferze do zabezpieczenia wrażliwych obiektów znajdujących się w muzeach.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Łojewski, Tomasz - 130093
dc.contributor.authorpl
Jędrzejczyk, Roman
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Woźniakiewicz, Michał - 142043
dc.contributor.reviewerpl
Łojewski, Tomasz - 130093
dc.date.accessioned
2020-07-24T11:49:29Z
dc.date.available
2020-07-24T11:49:29Z
dc.date.submittedpl
2012-10-29
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-70457-67735
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/183576
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Anoxia, photodegradation, artwork, microfadeometry
dc.subject.plpl
Anoxia, fotodegradacja, dzieła sztuki, microfadeometria
dc.titlepl
Zastosowanie opraw o kontrolowanej atmosferze do ochrony dzieł sztuki wrażliwych na fotodegradację
dc.title.alternativepl
The use of controlled atmosphere frames to protect works of art from photodegradation.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Lublin
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available