Polityczne, ekonomiczne i społeczne skutki upadku państwowości Iraku

licenciate
dc.abstract.enIraq is a country with a rich cultural diversity, ethnic and social, and the territory on which it is located is very important since ancient times. These areas has grown to be one of the first existing civilization. Countless wars and conquests led to changes in power: from the state Sumerians through Babylon, Persia, the empire of Alexander the Great and the Roman Empire, until embarking on these lands followers of the Prophet Muhammad. It was then that dates back to the first use of the name Iraq with regard to these areas, however, about the current state we can speak only from 1932, when it received from the British Empire status as an independent kingdom. However, the State, which was then created from the beginning struggled with many problems, mainly social and religious. In my work I focus on showing how the history of Iraq, a country extremely rich in both culture and above all economically, located for the top five oil exporters, has led to the dysfunction of the state and the entire region and, consequently, to the emergence of the Islamic State - ISIS - and increase the threat of terrorism across the globe. The following chapters describe the history of the Iraqi lands from the earliest times to the present, with special emphasis on the wars in the Persian Gulf, and the process of reconstruction after the overthrow of the dictatorship of Saddam Hussein. I present the impact of the worldwide organization for OPEC crude oil production in Iraq and the dysfunction of the country, which took place at the beginning of the twenty-first century as a result of on the one hand the US coalition and the other Islamic terrorist groups. The last chapter concerns the relations of Iraq with neighboring countries, and the problem of what becomes the expanding self-proclaimed Islamic State.pl
dc.abstract.plIrak jest państwem o niezwykle bogatej różnorodności kulturowej, etnicznej i społecznej, a terytorium na którym się znajduje odgrywa bardzo ważną rolę już od czasów starożytnych. To na tych terenach rozwinęła się jedna pierwszych istniejących cywilizacji. Niezliczone wojny i podboje prowadziły do zmian władzy: od państwa Sumerów, poprzez Babilonię, Persję, imperium Aleksandra Wielkiego oraz imperium Rzymskie, aż do wkroczenia na te ziemie wyznawców proroka Mahometa. To wtedy datuje się po raz pierwszy użycie nazwy Irak w odniesieniu do tych terenów, jednakże o obecnym państwie mówić można dopiero od 1932 roku, kiedy to otrzymał od Imperium Brytyjskiego status niezależnego królestwa. Jednakże państwo, które zostało wtedy utworzone od początku borykało sie z wieloma problemami, głównie natury społecznej i religijnej. W swojej pracy skupiam się na pokazaniu w jaki sposób historia Iraku, kraju niezwykle bogatego zarówno kulturowo jak i przede wszystkim ekonomicznie, znajdującego się bowiem w pierwszej piątce eksporterów ropy naftowej, doprowadziła do dysfunkcji państwa jak i całego regionu, a w konsekwencji do powstania Państwa Islamskiego - ISIS - i zwiększenia zagrożenia terrorystycznego w obrębie całego globu. W kolejnych rozdziałach opisuję historię ziem irackich od czasów najdawniejszych aż do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem wojen w Zatoce Perskiej, oraz procesu odbudowy państwa po obaleniu dyktatury Saddama Husajna. Przedstawiam również wpływ światowej organizacji OPEC na wydobycie ropy naftowej w Iraku oraz dysfunkcję tego kraju, która nastąpiła na początku XXI wieku w wyniku działań z jednej strony koalicji USA i z drugiej terrorystów islamskich. Ostatni rozdział dotyczy stosunków Iraku z państwami ościennymi, oraz problemu jakim staje się rozrastające się samozwańcze Państwo Islamskie.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorChwiej, Edyta - 186357 pl
dc.contributor.authorSiekacz, Gabrielapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerChwiej, Edyta - 186357 pl
dc.contributor.reviewerTarnawski, Marcin - 160169 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:13:22Z
dc.date.available2020-07-27T04:13:22Z
dc.date.submitted2016-10-11pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo narodowepl
dc.identifier.apddiploma-111444-175961pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217360
dc.languagepolpl
dc.subject.enIraq, policy, economy, energy security, war, dysfunction, bankruptcy, OPEC, crude oil, oil, resources, Saddam Hussein, ISIS, fragile states index, Gulf War, USA, World Trade Center, society, government, middle east, Baas, George W. Bush, stabilization, Oil for Food Programmepl
dc.subject.plIrak, polityka, ekonomia, bezpieczeństwo energetyczne, wojna, dysfunkcyjność, upadłość, OPEC, ropa naftowa, zasoby, Saddam Husajn, ISIS, Baas, indeks państw upadłych, wojna w zatoce perskiej, USA, World Trade Center, społeczeństwo, władza, Bliski Wschód, George W. Bush, stabilizacja, Program Ropa za żywnośćpl
dc.titlePolityczne, ekonomiczne i społeczne skutki upadku państwowości Irakupl
dc.title.alternativePolitical, economic and social consequences of the collapse of Iraq's statehoodpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Iraq is a country with a rich cultural diversity, ethnic and social, and the territory on which it is located is very important since ancient times. These areas has grown to be one of the first existing civilization. Countless wars and conquests led to changes in power: from the state Sumerians through Babylon, Persia, the empire of Alexander the Great and the Roman Empire, until embarking on these lands followers of the Prophet Muhammad. It was then that dates back to the first use of the name Iraq with regard to these areas, however, about the current state we can speak only from 1932, when it received from the British Empire status as an independent kingdom. However, the State, which was then created from the beginning struggled with many problems, mainly social and religious. In my work I focus on showing how the history of Iraq, a country extremely rich in both culture and above all economically, located for the top five oil exporters, has led to the dysfunction of the state and the entire region and, consequently, to the emergence of the Islamic State - ISIS - and increase the threat of terrorism across the globe. The following chapters describe the history of the Iraqi lands from the earliest times to the present, with special emphasis on the wars in the Persian Gulf, and the process of reconstruction after the overthrow of the dictatorship of Saddam Hussein. I present the impact of the worldwide organization for OPEC crude oil production in Iraq and the dysfunction of the country, which took place at the beginning of the twenty-first century as a result of on the one hand the US coalition and the other Islamic terrorist groups. The last chapter concerns the relations of Iraq with neighboring countries, and the problem of what becomes the expanding self-proclaimed Islamic State.
dc.abstract.plpl
Irak jest państwem o niezwykle bogatej różnorodności kulturowej, etnicznej i społecznej, a terytorium na którym się znajduje odgrywa bardzo ważną rolę już od czasów starożytnych. To na tych terenach rozwinęła się jedna pierwszych istniejących cywilizacji. Niezliczone wojny i podboje prowadziły do zmian władzy: od państwa Sumerów, poprzez Babilonię, Persję, imperium Aleksandra Wielkiego oraz imperium Rzymskie, aż do wkroczenia na te ziemie wyznawców proroka Mahometa. To wtedy datuje się po raz pierwszy użycie nazwy Irak w odniesieniu do tych terenów, jednakże o obecnym państwie mówić można dopiero od 1932 roku, kiedy to otrzymał od Imperium Brytyjskiego status niezależnego królestwa. Jednakże państwo, które zostało wtedy utworzone od początku borykało sie z wieloma problemami, głównie natury społecznej i religijnej. W swojej pracy skupiam się na pokazaniu w jaki sposób historia Iraku, kraju niezwykle bogatego zarówno kulturowo jak i przede wszystkim ekonomicznie, znajdującego się bowiem w pierwszej piątce eksporterów ropy naftowej, doprowadziła do dysfunkcji państwa jak i całego regionu, a w konsekwencji do powstania Państwa Islamskiego - ISIS - i zwiększenia zagrożenia terrorystycznego w obrębie całego globu. W kolejnych rozdziałach opisuję historię ziem irackich od czasów najdawniejszych aż do współczesności, ze szczególnym uwzględnieniem wojen w Zatoce Perskiej, oraz procesu odbudowy państwa po obaleniu dyktatury Saddama Husajna. Przedstawiam również wpływ światowej organizacji OPEC na wydobycie ropy naftowej w Iraku oraz dysfunkcję tego kraju, która nastąpiła na początku XXI wieku w wyniku działań z jednej strony koalicji USA i z drugiej terrorystów islamskich. Ostatni rozdział dotyczy stosunków Iraku z państwami ościennymi, oraz problemu jakim staje się rozrastające się samozwańcze Państwo Islamskie.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Chwiej, Edyta - 186357
dc.contributor.authorpl
Siekacz, Gabriela
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Chwiej, Edyta - 186357
dc.contributor.reviewerpl
Tarnawski, Marcin - 160169
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:13:22Z
dc.date.available
2020-07-27T04:13:22Z
dc.date.submittedpl
2016-10-11
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo narodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-111444-175961
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217360
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Iraq, policy, economy, energy security, war, dysfunction, bankruptcy, OPEC, crude oil, oil, resources, Saddam Hussein, ISIS, fragile states index, Gulf War, USA, World Trade Center, society, government, middle east, Baas, George W. Bush, stabilization, Oil for Food Programme
dc.subject.plpl
Irak, polityka, ekonomia, bezpieczeństwo energetyczne, wojna, dysfunkcyjność, upadłość, OPEC, ropa naftowa, zasoby, Saddam Husajn, ISIS, Baas, indeks państw upadłych, wojna w zatoce perskiej, USA, World Trade Center, społeczeństwo, władza, Bliski Wschód, George W. Bush, stabilizacja, Program Ropa za żywność
dc.titlepl
Polityczne, ekonomiczne i społeczne skutki upadku państwowości Iraku
dc.title.alternativepl
Political, economic and social consequences of the collapse of Iraq's statehood
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
45
Views per month
Views per city
Warsaw
16
Hajnówka
3
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Boryszew
1
Gdansk
1
Jaslo
1
Katowice
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available