Wunderkind. Rzecz na trzy głosy. O biografii Adolfa Bocheńskiego pióra Stanisława Cata-Mackiewicza wydanej w roku 2017

licenciate
dc.abstract.enThis work is an assumpt to catch the phenomenom of a biography titled „Wunderkind. Thing about Adolf Bocheński” written by Stanislaw Cat-Mackiewicz and published for the first time in 2017. It includes the book’s constructive dimension – its polyphony which significantly changes the reception of the main character – and the historical background connected with a process of its creation (according to the documents from the Bocheński’s family archive). It let show those spaces where the voice of Bocheński was deafen or omitted. In this text were also exhibited typical and unique features of Mackiewicz’s style, especially the narrator’s voice split in individualised version of biographie romancée. The work also contains parts of texts chosen from the Adolf Bocheński’s lifetime achievement attached to give the voice to the one for whom was no place left in „The thing about Adolf Bocheński”.pl
dc.abstract.plPraca ta stanowi analizę pierwszego wydania biografii „Wunderkind. Rzecz o Adolfie Bocheńskim” pisanej pod koniec lat czterdziestych XX w. przez Stanisława Cata-Mackiewicza. Uwzględnia zarówno aspekt konstrukcyjny publikacji – jej wielogłosowość znacząco zmieniającą odbiór tytułowego bohatera – jak i tło historyczne związane z procesem jej powstawania (w odniesieniu do materiałów z archiwum rodziny Bocheńskich). Pozwoliło to ukazać miejsca, w których głos Bocheńskiego został zagłuszony czy pominięty. W niniejszym tekście ukazano także różnicę pomiędzy obecnością poprzez słowo (wybrzmiewające) a obraz. Znaleźć w nim można także charakterystykę stylu Mackiewicza, zwłaszcza zaś opis szczególnego rozdwojenia głosu narratora w przestrzeni zindywidualizowanej biographie romancée. Praca zawiera także wybór tekstów Adolfa Bocheńskiego, który zamieszczono, aby oddać głos temu, którego w „Rzeczy o Adolfie Bocheńskim” zabrakło.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKobielska, Mariapl
dc.contributor.authorHaratyk, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerKobielska, Mariapl
dc.contributor.reviewerKunz, Tomasz - 129715 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:22:02Z
dc.date.available2020-07-27T16:22:02Z
dc.date.submitted2018-07-10pl
dc.fieldofstudyantropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-123751-210908pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228102
dc.languagepolpl
dc.subject.enMackiewicz, Cat, Bochenski, wunderkind, biography, portrait, thing, voice, polyphony, construction, composition, literature, memory, history, present, past, nonfiction, press, emigration, XX century, narrative, prose, letters, text-writing process, editor, elaboration, selection, edition, annex, biographie romancée, face, claritas, recipient, study, Other, meeting, foreign policy, conservatism, tendencies, system, culture, Italian campaign, Between Germany and Russia, Modest tiny war, correspondence, II RP, 1944, 2017, Ecole libre des sciences politiques, Sciences Po, Eliot, Dostoyevsky, Tolstoy, Skhlovsky, defamiliarization, grip, Herder, Gide, Barthes, Levinas, Clifford, Lviv, Vilnius, Zbyszewski, Pruszynski, Meysztowicz, Karbowska, Maurois, Strachey, Horace, Baudelaire, Broniewski, Tuwim, “Slowo”, “Cyrulik Warszawski”, punctum, spectator, Maltese Order, Carr, Polish army, Khanaquin, Coetquidan, World War II, Tobruk, Narvik, Ancona.pl
dc.subject.plMackiewicz, Cat, Bocheński, wunderkind, biografia, portret, rzecz, głos, wielogłosowość, polifoniczność, konstrukcja, kompozycja, literatura, pamięć, historia, nonfiction, prasa, emigracja, XX w, narracja, proza, listy, proces tekstotwórczy, redaktor, opracowanie, wybór, edycja, aneks, biographie romancée, twarz, blask, claritas, odbiorca, studium, Inny, spotkanie, polityka zagraniczna, konserwatyzm, tendencje, ustrój, kultura, kampania włoska, Między Niemcami a Rosją, Skromna malutka wojna, korespondencja, II RP, 1944, 2017, Ecole libre des sciences politiques, Sciences Po, Eliot, Dostojewski, Tołstoj, Szkłowski, Herder, Gide, Barthes, Levinas, Clifford, Lwów, Wilno, Zbyszewski, Pruszyński, Meysztowicz, Karbowska, Maurois, Strachey, Horacy, Baudelaire, Broniewski, Tuwim, Słowo, Cyrulik Warszawski, punctum, spectator, zakon maltański, Carr, wojsko polskie, Khanaquin, Coetquidan, II wojna światowa, Tobruk, Narwik, Ankona.pl
dc.titleWunderkind. Rzecz na trzy głosy. O biografii Adolfa Bocheńskiego pióra Stanisława Cata-Mackiewicza wydanej w roku 2017pl
dc.title.alternative"Wunderkind. The thing” for three voices. About the Adolf Bocheński’s biography written by Stanisław Cat-Mackiewicz in 2017pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is an assumpt to catch the phenomenom of a biography titled „Wunderkind. Thing about Adolf Bocheński” written by Stanislaw Cat-Mackiewicz and published for the first time in 2017. It includes the book’s constructive dimension – its polyphony which significantly changes the reception of the main character – and the historical background connected with a process of its creation (according to the documents from the Bocheński’s family archive). It let show those spaces where the voice of Bocheński was deafen or omitted. In this text were also exhibited typical and unique features of Mackiewicz’s style, especially the narrator’s voice split in individualised version of biographie romancée. The work also contains parts of texts chosen from the Adolf Bocheński’s lifetime achievement attached to give the voice to the one for whom was no place left in „The thing about Adolf Bocheński”.
dc.abstract.plpl
Praca ta stanowi analizę pierwszego wydania biografii „Wunderkind. Rzecz o Adolfie Bocheńskim” pisanej pod koniec lat czterdziestych XX w. przez Stanisława Cata-Mackiewicza. Uwzględnia zarówno aspekt konstrukcyjny publikacji – jej wielogłosowość znacząco zmieniającą odbiór tytułowego bohatera – jak i tło historyczne związane z procesem jej powstawania (w odniesieniu do materiałów z archiwum rodziny Bocheńskich). Pozwoliło to ukazać miejsca, w których głos Bocheńskiego został zagłuszony czy pominięty. W niniejszym tekście ukazano także różnicę pomiędzy obecnością poprzez słowo (wybrzmiewające) a obraz. Znaleźć w nim można także charakterystykę stylu Mackiewicza, zwłaszcza zaś opis szczególnego rozdwojenia głosu narratora w przestrzeni zindywidualizowanej biographie romancée. Praca zawiera także wybór tekstów Adolfa Bocheńskiego, który zamieszczono, aby oddać głos temu, którego w „Rzeczy o Adolfie Bocheńskim” zabrakło.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Kobielska, Maria
dc.contributor.authorpl
Haratyk, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Kobielska, Maria
dc.contributor.reviewerpl
Kunz, Tomasz - 129715
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:22:02Z
dc.date.available
2020-07-27T16:22:02Z
dc.date.submittedpl
2018-07-10
dc.fieldofstudypl
antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-123751-210908
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228102
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Mackiewicz, Cat, Bochenski, wunderkind, biography, portrait, thing, voice, polyphony, construction, composition, literature, memory, history, present, past, nonfiction, press, emigration, XX century, narrative, prose, letters, text-writing process, editor, elaboration, selection, edition, annex, biographie romancée, face, claritas, recipient, study, Other, meeting, foreign policy, conservatism, tendencies, system, culture, Italian campaign, Between Germany and Russia, Modest tiny war, correspondence, II RP, 1944, 2017, Ecole libre des sciences politiques, Sciences Po, Eliot, Dostoyevsky, Tolstoy, Skhlovsky, defamiliarization, grip, Herder, Gide, Barthes, Levinas, Clifford, Lviv, Vilnius, Zbyszewski, Pruszynski, Meysztowicz, Karbowska, Maurois, Strachey, Horace, Baudelaire, Broniewski, Tuwim, “Slowo”, “Cyrulik Warszawski”, punctum, spectator, Maltese Order, Carr, Polish army, Khanaquin, Coetquidan, World War II, Tobruk, Narvik, Ancona.
dc.subject.plpl
Mackiewicz, Cat, Bocheński, wunderkind, biografia, portret, rzecz, głos, wielogłosowość, polifoniczność, konstrukcja, kompozycja, literatura, pamięć, historia, nonfiction, prasa, emigracja, XX w, narracja, proza, listy, proces tekstotwórczy, redaktor, opracowanie, wybór, edycja, aneks, biographie romancée, twarz, blask, claritas, odbiorca, studium, Inny, spotkanie, polityka zagraniczna, konserwatyzm, tendencje, ustrój, kultura, kampania włoska, Między Niemcami a Rosją, Skromna malutka wojna, korespondencja, II RP, 1944, 2017, Ecole libre des sciences politiques, Sciences Po, Eliot, Dostojewski, Tołstoj, Szkłowski, Herder, Gide, Barthes, Levinas, Clifford, Lwów, Wilno, Zbyszewski, Pruszyński, Meysztowicz, Karbowska, Maurois, Strachey, Horacy, Baudelaire, Broniewski, Tuwim, Słowo, Cyrulik Warszawski, punctum, spectator, zakon maltański, Carr, wojsko polskie, Khanaquin, Coetquidan, II wojna światowa, Tobruk, Narwik, Ankona.
dc.titlepl
Wunderkind. Rzecz na trzy głosy. O biografii Adolfa Bocheńskiego pióra Stanisława Cata-Mackiewicza wydanej w roku 2017
dc.title.alternativepl
"Wunderkind. The thing” for three voices. About the Adolf Bocheński’s biography written by Stanisław Cat-Mackiewicz in 2017
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Prochowice
3
Wroclaw
3
Bychawa
2
Dublin
2
Warsaw
2
Lodz
1
London
1
Poznan
1
Sukowice
1

No access

No Thumbnail Available