Projekt aplikacji mobilnej dla uczestników wydarzeń muzycznych w Polsce

licenciate
dc.abstract.enToday we can access our favourite music from every place in the world. Thanks to socialmedia we can watch the life of our favourite artists around the clock. YouTube gives usaccess to millions of concerts recordings, but nothing can replace the experience of livemusic. Therefore year after year more and more people participate in music events takingplace in Poland. This bachelor thesis aims to present basic topics related to informationarchitecture in mobile application design and present project of application for music eventsparticipants in Poland. In my thesis I present the results of the survey that measured interest inthe application and the overall review of the applications currently available on the market.pl
dc.abstract.plObecnie dostęp do ulubionej muzyki możemy uzyskać, z każdego miejsca na świecie. Dziękiserwisom społecznościowym możemy podglądać życie naszych ulubionych artystów całądobę. Serwis YouTube daje nam dostęp do milionów nagrań koncertów, a mimo to nic niejest w stanie zastąpić doświadczenia muzyki na żywo. Stąd też, z roku na rok coraz więcejosób uczestniczy w organizowanych w Polsce wydarzeniach muzycznych. Praca ma na celuprzedstawienie podstawowych zagadnień związanych z architekturą informacji w aplikacjachmobilnych oraz projektu aplikacji mobilnej dla uczestników wydarzeń muzycznych w Polsce.W pracy przedstawione są również wyniki przeprowadzonego badania sondującegozainteresowanie aplikacją oraz przegląd aplikacji obecnie dostępnych na rynku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorJaskowska, Małgorzata - 128493 pl
dc.contributor.authorKęsek, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerNahotko, Marek - 130864 pl
dc.contributor.reviewerJaskowska, Małgorzata - 128493 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T22:49:12Z
dc.date.available2020-07-27T22:49:12Z
dc.date.submitted2019-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-131205-194647pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234029
dc.languagepolpl
dc.subject.eninformation architecture, mobile applicationpl
dc.subject.plarchitektura informacji, aplikacja mobilnapl
dc.titleProjekt aplikacji mobilnej dla uczestników wydarzeń muzycznych w Polscepl
dc.title.alternativeProject of mobile application for music events participants in Polandpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Today we can access our favourite music from every place in the world. Thanks to socialmedia we can watch the life of our favourite artists around the clock. YouTube gives usaccess to millions of concerts recordings, but nothing can replace the experience of livemusic. Therefore year after year more and more people participate in music events takingplace in Poland. This bachelor thesis aims to present basic topics related to informationarchitecture in mobile application design and present project of application for music eventsparticipants in Poland. In my thesis I present the results of the survey that measured interest inthe application and the overall review of the applications currently available on the market.
dc.abstract.plpl
Obecnie dostęp do ulubionej muzyki możemy uzyskać, z każdego miejsca na świecie. Dziękiserwisom społecznościowym możemy podglądać życie naszych ulubionych artystów całądobę. Serwis YouTube daje nam dostęp do milionów nagrań koncertów, a mimo to nic niejest w stanie zastąpić doświadczenia muzyki na żywo. Stąd też, z roku na rok coraz więcejosób uczestniczy w organizowanych w Polsce wydarzeniach muzycznych. Praca ma na celuprzedstawienie podstawowych zagadnień związanych z architekturą informacji w aplikacjachmobilnych oraz projektu aplikacji mobilnej dla uczestników wydarzeń muzycznych w Polsce.W pracy przedstawione są również wyniki przeprowadzonego badania sondującegozainteresowanie aplikacją oraz przegląd aplikacji obecnie dostępnych na rynku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Jaskowska, Małgorzata - 128493
dc.contributor.authorpl
Kęsek, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Nahotko, Marek - 130864
dc.contributor.reviewerpl
Jaskowska, Małgorzata - 128493
dc.date.accessioned
2020-07-27T22:49:12Z
dc.date.available
2020-07-27T22:49:12Z
dc.date.submittedpl
2019-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-131205-194647
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/234029
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
information architecture, mobile application
dc.subject.plpl
architektura informacji, aplikacja mobilna
dc.titlepl
Projekt aplikacji mobilnej dla uczestników wydarzeń muzycznych w Polsce
dc.title.alternativepl
Project of mobile application for music events participants in Poland
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available