Ukraina we współczesnych rosyjskich projektach imperialnych

2023
journal article
article
dc.abstract.enThe paper is focused on projects of reconstruction/establishment of an empire being pushed by contemporary authorities of the Russian Federation, with special reference to the perception of Ukraine in these notions. The text pays attention to inspirations by nationalistic and imperial ideas either (especially in the shape of Eurasian doctrines) visible in the activity of Russian authorities. Examples of ideas issued by Ivan Ilyin, Lev Gumilov and Alexander Dugin and referred to by president Putin are taken into account. Russian authorities, following the doctrines voiced by the above-mentioned ideologists, perceive Ukraine as a necessary structural element of the reconstruction of the Eurasian empire, stressing the historical unity of Russians and Ukrainians and at the same time refusing the right of Ukraine to make a choice as far as self-determination is concerned. That sort of message constituted the core of Russian justification of the invasion of Ukraine on 24.02.2022. The role of Russian Orthodox Church supporting authorities in this justification of the war in Ukraine and attitudes of the Russian society towards the invasion are taken into account.pl
dc.abstract.plArtykuł analizuje projekty odtworzenia/ zbudowania imperium, lansowane przez współczesne władze Federacji Rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Ukrainy w tych zamysłach. W tekście zwrócono uwagę na widoczne w działaniach władz rosyjskich inspiracje ideologią nacjonalistyczną i imperialną - zwłaszcza w wariancie eurazjatyckim. Przywoływane są przykłady ujęć proponowanych przez Iwana Iljina, Lwa Gumilowa, Aleksandra Dugina i ich echa w wystąpieniach prezydenta Putina. Idąc śladem wspomnianych trzech ideologów, władze Federacji Rosyjskiej traktują Ukrainę jako niezbędny strukturalny element odtwarzanego imperium eurazjatyckiego, podkreślając historyczną jedność narodu ukraińskiego i rosyjskiego oraz negując prawo Ukrainy do samostanowienia o własnej drodze rozwoju cywilizacyjnego. Ten rodzaj oficjalnego przekazu legł u podstaw propagandowego uzasadniania inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 r. W artykule zwrócono uwagę na rolę Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej we wspieraniu decyzji władz rosyjskich o rozpoczęciu wojny na Ukrainie oraz na postawę społeczeństwa rosyjskiego w tej kwestii.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniejpl
dc.contributor.authorDudek, Andrzej - 127796 pl
dc.date.accession2023-09-14pl
dc.date.accessioned2023-09-15T12:18:26Z
dc.date.available2023-09-15T12:18:26Z
dc.date.issued2023pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number2/2pl
dc.description.physical111-136pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume41pl
dc.identifier.doi10.35765/pk.2023.410202.09pl
dc.identifier.eissn2719-8014pl
dc.identifier.issn2081-1446pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319037
dc.identifier.weblinkhttps://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2805/2328pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk humanistycznych : nauki o kulturze i religiipl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enRussiapl
dc.subject.enUkrainepl
dc.subject.eninvasion of Russia on Ukrainepl
dc.subject.enEurasian empirepl
dc.subject.enIlyinpl
dc.subject.enGumilovpl
dc.subject.enDuginpl
dc.subject.enPutinpl
dc.subject.plRosjapl
dc.subject.plUkrainapl
dc.subject.plinwazja Rosji na Ukrainępl
dc.subject.plimperium eurazjatyckiepl
dc.subject.plIjinpl
dc.subject.plGumilowpl
dc.subject.plDuginpl
dc.subject.plPutinpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleUkraina we współczesnych rosyjskich projektach imperialnychpl
dc.title.alternativeUkraine in contemporary Russian imperial projectspl
dc.title.journalPerspektywy Kultury = Perspectives on Culturepl
dc.title.volumePrawa narodów w dobie interakcji kulturpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper is focused on projects of reconstruction/establishment of an empire being pushed by contemporary authorities of the Russian Federation, with special reference to the perception of Ukraine in these notions. The text pays attention to inspirations by nationalistic and imperial ideas either (especially in the shape of Eurasian doctrines) visible in the activity of Russian authorities. Examples of ideas issued by Ivan Ilyin, Lev Gumilov and Alexander Dugin and referred to by president Putin are taken into account. Russian authorities, following the doctrines voiced by the above-mentioned ideologists, perceive Ukraine as a necessary structural element of the reconstruction of the Eurasian empire, stressing the historical unity of Russians and Ukrainians and at the same time refusing the right of Ukraine to make a choice as far as self-determination is concerned. That sort of message constituted the core of Russian justification of the invasion of Ukraine on 24.02.2022. The role of Russian Orthodox Church supporting authorities in this justification of the war in Ukraine and attitudes of the Russian society towards the invasion are taken into account.
dc.abstract.plpl
Artykuł analizuje projekty odtworzenia/ zbudowania imperium, lansowane przez współczesne władze Federacji Rosyjskiej, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca Ukrainy w tych zamysłach. W tekście zwrócono uwagę na widoczne w działaniach władz rosyjskich inspiracje ideologią nacjonalistyczną i imperialną - zwłaszcza w wariancie eurazjatyckim. Przywoływane są przykłady ujęć proponowanych przez Iwana Iljina, Lwa Gumilowa, Aleksandra Dugina i ich echa w wystąpieniach prezydenta Putina. Idąc śladem wspomnianych trzech ideologów, władze Federacji Rosyjskiej traktują Ukrainę jako niezbędny strukturalny element odtwarzanego imperium eurazjatyckiego, podkreślając historyczną jedność narodu ukraińskiego i rosyjskiego oraz negując prawo Ukrainy do samostanowienia o własnej drodze rozwoju cywilizacyjnego. Ten rodzaj oficjalnego przekazu legł u podstaw propagandowego uzasadniania inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24 lutego 2022 r. W artykule zwrócono uwagę na rolę Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej we wspieraniu decyzji władz rosyjskich o rozpoczęciu wojny na Ukrainie oraz na postawę społeczeństwa rosyjskiego w tej kwestii.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Rosji i Europy Wschodniej
dc.contributor.authorpl
Dudek, Andrzej - 127796
dc.date.accessionpl
2023-09-14
dc.date.accessioned
2023-09-15T12:18:26Z
dc.date.available
2023-09-15T12:18:26Z
dc.date.issuedpl
2023
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
2/2
dc.description.physicalpl
111-136
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
41
dc.identifier.doipl
10.35765/pk.2023.410202.09
dc.identifier.eissnpl
2719-8014
dc.identifier.issnpl
2081-1446
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319037
dc.identifier.weblinkpl
https://czasopisma.ignatianum.edu.pl/pk/article/view/2805/2328
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk humanistycznych : nauki o kulturze i religii
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Russia
dc.subject.enpl
Ukraine
dc.subject.enpl
invasion of Russia on Ukraine
dc.subject.enpl
Eurasian empire
dc.subject.enpl
Ilyin
dc.subject.enpl
Gumilov
dc.subject.enpl
Dugin
dc.subject.enpl
Putin
dc.subject.plpl
Rosja
dc.subject.plpl
Ukraina
dc.subject.plpl
inwazja Rosji na Ukrainę
dc.subject.plpl
imperium eurazjatyckie
dc.subject.plpl
Ijin
dc.subject.plpl
Gumilow
dc.subject.plpl
Dugin
dc.subject.plpl
Putin
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ukraina we współczesnych rosyjskich projektach imperialnych
dc.title.alternativepl
Ukraine in contemporary Russian imperial projects
dc.title.journalpl
Perspektywy Kultury = Perspectives on Culture
dc.title.volumepl
Prawa narodów w dobie interakcji kultur
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Legnica
1
Munich
1
Downloads
dudek_ukraina_we_wspolczesnych_rosyjskich_projektach_imperialnych_2023.pdf
41