Obraz i koncepcja rodziny w świadomości dorastajacych dziewcząt dotknietych traumatycznym doswiadczeniem przemocy. Na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

master
dc.abstract.enIn the first section on the basis of the literature of the subject defined the concept of family, its functions, and concepts associated with it. The second chapter contains the definition and the characteristics of the phenomenon of violence. It also detailed the concept of learned helplessness. The third chapter contains the methodology and process and the characteristics of the sample. In another chapter concluded was the analysis of the research material obtained, on the value of girls affected by violence. The fifth chapter is devoted to the dependencies between the situation in the family area, and concept and expectations of girls regarding the assumptions of their families. In chapter six provides project assistance to people experiencing domestic violence. In conclusion is a summary of the results obtained in the framework of the research and its own conclusions and demands.pl
dc.abstract.plW rozdziale pierwszym na podstawie literatury przedmiotu zdefiniowano pojęcie rodziny jej funkcje oraz koncepcje z nią związane. Rozdział drugi zawiera definicję oraz charakterystykę zjawiska przemocy. Wyszczególniono w nim również pojęcie wyuczonej bezradności. Rozdział trzeci zawiera metodologię oraz przebieg i charakterystykę badanej próby.W kolejnym rozdziale zawarta została analiza uzyskanego materiału badawczego, na temat wartości dziewcząt dotkniętych przemocą domową. Piąty rozdział poświęcony jest zależnościom pomiędzy sytuacją w rodzinie biologicznej, a koncepcją i oczekiwaniami dziewcząt odnośnie założenia własnej rodziny. W rozdziale szóstym zawarto projekt działań pomocowych skierowany do osób doświadczających przemocy domowej.W zakończeniu znajduje się podsumowanie wyników uzyskanych w ramach badań oraz własne wnioski i postulaty.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.authorBrahmi, Kamilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWojciechowski, Franciszek - 132694 pl
dc.contributor.reviewerOstafińska-Molik, Barbara - 174258 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:49:47Z
dc.date.available2020-07-23T22:49:47Z
dc.date.submitted2012-10-26pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-64553-82590pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178106
dc.languagepolpl
dc.subject.enviolence, family, learned helplessness, aggressionpl
dc.subject.plprzemoc, rodzina, wyuczona bezradność, agresjapl
dc.titleObraz i koncepcja rodziny w świadomości dorastajacych dziewcząt dotknietych traumatycznym doswiadczeniem przemocy. Na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczegopl
dc.title.alternativeThe image and the concept of family in the minds of adolescent girls affected by the traumatic experience of violence. For example the Youth of the Parental Leave. St. Sister Faustina in Cracowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the first section on the basis of the literature of the subject defined the concept of family, its functions, and concepts associated with it. The second chapter contains the definition and the characteristics of the phenomenon of violence. It also detailed the concept of learned helplessness. The third chapter contains the methodology and process and the characteristics of the sample. In another chapter concluded was the analysis of the research material obtained, on the value of girls affected by violence. The fifth chapter is devoted to the dependencies between the situation in the family area, and concept and expectations of girls regarding the assumptions of their families. In chapter six provides project assistance to people experiencing domestic violence. In conclusion is a summary of the results obtained in the framework of the research and its own conclusions and demands.
dc.abstract.plpl
W rozdziale pierwszym na podstawie literatury przedmiotu zdefiniowano pojęcie rodziny jej funkcje oraz koncepcje z nią związane. Rozdział drugi zawiera definicję oraz charakterystykę zjawiska przemocy. Wyszczególniono w nim również pojęcie wyuczonej bezradności. Rozdział trzeci zawiera metodologię oraz przebieg i charakterystykę badanej próby.W kolejnym rozdziale zawarta została analiza uzyskanego materiału badawczego, na temat wartości dziewcząt dotkniętych przemocą domową. Piąty rozdział poświęcony jest zależnościom pomiędzy sytuacją w rodzinie biologicznej, a koncepcją i oczekiwaniami dziewcząt odnośnie założenia własnej rodziny. W rozdziale szóstym zawarto projekt działań pomocowych skierowany do osób doświadczających przemocy domowej.W zakończeniu znajduje się podsumowanie wyników uzyskanych w ramach badań oraz własne wnioski i postulaty.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.authorpl
Brahmi, Kamil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wojciechowski, Franciszek - 132694
dc.contributor.reviewerpl
Ostafińska-Molik, Barbara - 174258
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:49:47Z
dc.date.available
2020-07-23T22:49:47Z
dc.date.submittedpl
2012-10-26
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-64553-82590
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178106
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
violence, family, learned helplessness, aggression
dc.subject.plpl
przemoc, rodzina, wyuczona bezradność, agresja
dc.titlepl
Obraz i koncepcja rodziny w świadomości dorastajacych dziewcząt dotknietych traumatycznym doswiadczeniem przemocy. Na przykładzie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
dc.title.alternativepl
The image and the concept of family in the minds of adolescent girls affected by the traumatic experience of violence. For example the Youth of the Parental Leave. St. Sister Faustina in Cracow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Ashburn
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Gliwice
1

No access

No Thumbnail Available