Poziom wiedzy gimnazjalistów na temat palenia papierosów i ryzyka wystąpienia raka płuc

master
dc.abstract.enThe theme of my work is "The level of knowledge of the high school students about smoking cigarettes and lung cancer." The purpose of my study was to examine the current knowledge of young people from high school Tylicki about smoking cigarettes and consequence of lung cancer following on from that. In my study I have included epidemiology, symptoms, types of lung cancer as well as medical treatments for lung cancer. However, the greater part devoted to the content analysis. In order to gather the appropriate research material it is necessary to choose the method of research, as well as the associated techniques and research tools. In my work I have used survey research technique. In the course of constructing the survey and making the selection of the questions, I took into account the expected value of the diagnostic questions/statements. Tests were carried out on a group of 75 respondents. Among the respondents, women accounted for 54.7% of all respondents with equals 41 people, and men 45.3% of all respondents with equals 34 people. The study was conducted among young people between 15 and 30 May in 2014. According to the analysis of the survey, it can be concluded that up to 80% of the respondents are the people who don’t smoke and encourage others to quit smoking. The sampled youth from high school Tylicki has an average knowledge of lung cancer. Young people often reach for a cigarette due to desire to show off in front of colleagues rather than pleasure. Cigarette smoking emphatically spreads quickly among those who did not keep pace with their colleagues, do not participate in extracurricular events, and have difficulties with adapting to the rigors and teaching methods.pl
dc.abstract.plTematem mojej pracy jest „ Poziom wiedzy gimnazjalistów na temat palenia papierosów i wystąpienia raka płuc”. Celem mojej pracy było zbadanie aktualnej wiedzy młodzieży z Tylickiego gimnazjum na temat palenia papierosów a co za tym idzie wystąpienia raka płuc.W swojej pracy ujęłam epidemiologię, objawy, typy raka płuc jak również stosowane metody leczenia raka płuc. Jednak większą część poświęciłam na treść badawczą.W celu zebrania odpowiedniego materiału badawczego niezbędne jest dokonanie wyboru metody badawczej, a także związanych z nią technik i narzędzi badawczych. W swojej pracy posłużyłam się takim narzędziem badawczym jak ankieta. W trakcie konstruowania ankiety i dokonywania doboru pytań brałam pod uwagę przewidywaną wartość diagnostyczną pytań/twierdzeń. Badania zostały przeprowadzone na grupie 75 respondentów. Wśród respondentów kobiety stanowiły 54,7% ogółu badanych to jest 41 osób, a mężczyźni 45,3% wszystkich badanych jest to 34 osoby. Badania zostały przeprowadzone wśród młodzieży, między 15 a 30 maja 2014 roku. Według przeprowadzonej analizy z ankiety można stwierdzić, że aż 80 % ankietowanych to osoby , które nie palą i zachęcające do rzucenia palenia. Badana młodzież z Tylickiego gimnazjum posiada średnią wiedzę na temat raka płuc. Młodzi ludzie sięgają często po papierosa dla chęci pokazania się przed kolegami rzadziej dla przyjemności. Palenie papierosów zdecydowanie szerzy się szybciej wśród tych, którzy nie dotrzymują kroku swoim kolegom , nie biorą udziału w imprezach pozaszkolnych, nie potrafią dostosować się do rygorów i metod nauczania.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorModrzejewski, Maciej - 131009 pl
dc.contributor.authorToczek, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCzekaj, Janusz - 129100 pl
dc.contributor.reviewerModrzejewski, Maciej - 131009 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T05:12:38Z
dc.date.available2020-07-25T05:12:38Z
dc.date.submitted2014-10-07pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-91534-168622pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199728
dc.languagepolpl
dc.subject.ensmoking, lung cancerpl
dc.subject.plrak, papierosy, nikotynapl
dc.titlePoziom wiedzy gimnazjalistów na temat palenia papierosów i ryzyka wystąpienia raka płucpl
dc.title.alternativeThe level of knowledge of the high school students about smoking cigarettes and lung cancer.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The theme of my work is "The level of knowledge of the high school students about smoking cigarettes and lung cancer." The purpose of my study was to examine the current knowledge of young people from high school Tylicki about smoking cigarettes and consequence of lung cancer following on from that. In my study I have included epidemiology, symptoms, types of lung cancer as well as medical treatments for lung cancer. However, the greater part devoted to the content analysis. In order to gather the appropriate research material it is necessary to choose the method of research, as well as the associated techniques and research tools. In my work I have used survey research technique. In the course of constructing the survey and making the selection of the questions, I took into account the expected value of the diagnostic questions/statements. Tests were carried out on a group of 75 respondents. Among the respondents, women accounted for 54.7% of all respondents with equals 41 people, and men 45.3% of all respondents with equals 34 people. The study was conducted among young people between 15 and 30 May in 2014. According to the analysis of the survey, it can be concluded that up to 80% of the respondents are the people who don’t smoke and encourage others to quit smoking. The sampled youth from high school Tylicki has an average knowledge of lung cancer. Young people often reach for a cigarette due to desire to show off in front of colleagues rather than pleasure. Cigarette smoking emphatically spreads quickly among those who did not keep pace with their colleagues, do not participate in extracurricular events, and have difficulties with adapting to the rigors and teaching methods.
dc.abstract.plpl
Tematem mojej pracy jest „ Poziom wiedzy gimnazjalistów na temat palenia papierosów i wystąpienia raka płuc”. Celem mojej pracy było zbadanie aktualnej wiedzy młodzieży z Tylickiego gimnazjum na temat palenia papierosów a co za tym idzie wystąpienia raka płuc.W swojej pracy ujęłam epidemiologię, objawy, typy raka płuc jak również stosowane metody leczenia raka płuc. Jednak większą część poświęciłam na treść badawczą.W celu zebrania odpowiedniego materiału badawczego niezbędne jest dokonanie wyboru metody badawczej, a także związanych z nią technik i narzędzi badawczych. W swojej pracy posłużyłam się takim narzędziem badawczym jak ankieta. W trakcie konstruowania ankiety i dokonywania doboru pytań brałam pod uwagę przewidywaną wartość diagnostyczną pytań/twierdzeń. Badania zostały przeprowadzone na grupie 75 respondentów. Wśród respondentów kobiety stanowiły 54,7% ogółu badanych to jest 41 osób, a mężczyźni 45,3% wszystkich badanych jest to 34 osoby. Badania zostały przeprowadzone wśród młodzieży, między 15 a 30 maja 2014 roku. Według przeprowadzonej analizy z ankiety można stwierdzić, że aż 80 % ankietowanych to osoby , które nie palą i zachęcające do rzucenia palenia. Badana młodzież z Tylickiego gimnazjum posiada średnią wiedzę na temat raka płuc. Młodzi ludzie sięgają często po papierosa dla chęci pokazania się przed kolegami rzadziej dla przyjemności. Palenie papierosów zdecydowanie szerzy się szybciej wśród tych, którzy nie dotrzymują kroku swoim kolegom , nie biorą udziału w imprezach pozaszkolnych, nie potrafią dostosować się do rygorów i metod nauczania.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Modrzejewski, Maciej - 131009
dc.contributor.authorpl
Toczek, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czekaj, Janusz - 129100
dc.contributor.reviewerpl
Modrzejewski, Maciej - 131009
dc.date.accessioned
2020-07-25T05:12:38Z
dc.date.available
2020-07-25T05:12:38Z
dc.date.submittedpl
2014-10-07
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-91534-168622
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/199728
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
smoking, lung cancer
dc.subject.plpl
rak, papierosy, nikotyna
dc.titlepl
Poziom wiedzy gimnazjalistów na temat palenia papierosów i ryzyka wystąpienia raka płuc
dc.title.alternativepl
The level of knowledge of the high school students about smoking cigarettes and lung cancer.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
34
Views per month
Views per city
Gdansk
4
Wroclaw
3
Des Moines
2
Opole
2
Ruda Śląska
2
Rzeszów
2
Busko-Zdrój
1
Chandler
1
Dublin
1
Gdynia
1

No access

No Thumbnail Available