Budowanie konkurencyjności organizacji w oparciu o rozwój kapitału ludzkiego

master
dc.abstract.enThe subject of this thesis is building the competitiveness of organizations based on the development of human capital. Due to dynamic changes in the economic and social space, organizations are seeking innovative sources of achieving success and gaining advantage over competitors. In the era of knowledge, human capital and related skills and competences are strategic intangible assets of the organization. The aim of this work is to attempt to identify the concepts of human capital management used in organizations with an assessment of their impact on the level of development of the employees, their satisfaction and productivity, and thus the competitive position of the organization. All the work consists of three chapters. The first two chapters are theoretical and they describe issues related to social and economic dimension of the work, the role of human capital in organizations and the subject of competitiveness of the organization. The third chapter is empirical and has been devoted to methodological assumptions, as well as the analysis of the research. The research took the form of interviews and were conducted in three organizations representing the public and the business sector. The conclusions were drawn on the basis of completed interviews in conjunction with the in-depth analysis of the literature.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest budowanie konkurencyjności organizacji w oparciu o rozwój kapitału ludzkiego. W związku z dynamicznymi zmianami dokonującymi się w przestrzeni gospodarczej i społecznej, organizacje poszukują nowatorskich źródeł osiągania sukcesu oraz uzyskiwania przewagi nad konkurencją. W erze gospodarki opartej na wiedzy, kapitał ludzki oraz związane z nim umiejętności i kompetencje stanowią strategiczne aktywa niematerialne organizacji. Celem pracy jest zatem próba identyfikacji stosowanych w organizacjach koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim wraz z oceną ich oddziaływania na poziom rozwoju pracowników, ich satysfakcję i wydajność pracy, a przez to na pozycję konkurencyjną organizacji.Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały posiadają charakter teoretyczny, w których podjęte zostały zagadnienia dotyczące społecznego i ekonomicznego wymiaru pracy, roli kapitału ludzkiego w organizacjach oraz tematyki konkurencyjności organizacji. Zaś rozdział trzeci o charakterze empirycznym poświęcony został założeniom metodologicznym, a także analizie przeprowadzonych badań. Zrealizowane badania miały postać wywiadów kwestionariuszowych i przeprowadzone zostały w trzech organizacjach reprezentujących sektor publiczny oraz biznesowy.Wnioski sformułowane zostały na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz dogłębnych analiz literatury przedmiotu.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.authorDanaj, Ewapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBaran, Grzegorz - 143662 pl
dc.contributor.reviewerMarzec, Małgorzata - 130370 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:04:21Z
dc.date.available2020-07-26T21:04:21Z
dc.date.submitted2016-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowympl
dc.identifier.apddiploma-104380-144836pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210805
dc.languagepolpl
dc.subject.enhuman capital – development – organizations - competitivenesspl
dc.subject.plkapitał ludzki, rozwój, organizacje, konkurencyjnośćpl
dc.titleBudowanie konkurencyjności organizacji w oparciu o rozwój kapitału ludzkiegopl
dc.title.alternativeBuilding the competitiveness of organizations based on the development of human capitalpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of this thesis is building the competitiveness of organizations based on the development of human capital. Due to dynamic changes in the economic and social space, organizations are seeking innovative sources of achieving success and gaining advantage over competitors. In the era of knowledge, human capital and related skills and competences are strategic intangible assets of the organization. The aim of this work is to attempt to identify the concepts of human capital management used in organizations with an assessment of their impact on the level of development of the employees, their satisfaction and productivity, and thus the competitive position of the organization. All the work consists of three chapters. The first two chapters are theoretical and they describe issues related to social and economic dimension of the work, the role of human capital in organizations and the subject of competitiveness of the organization. The third chapter is empirical and has been devoted to methodological assumptions, as well as the analysis of the research. The research took the form of interviews and were conducted in three organizations representing the public and the business sector. The conclusions were drawn on the basis of completed interviews in conjunction with the in-depth analysis of the literature.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy jest budowanie konkurencyjności organizacji w oparciu o rozwój kapitału ludzkiego. W związku z dynamicznymi zmianami dokonującymi się w przestrzeni gospodarczej i społecznej, organizacje poszukują nowatorskich źródeł osiągania sukcesu oraz uzyskiwania przewagi nad konkurencją. W erze gospodarki opartej na wiedzy, kapitał ludzki oraz związane z nim umiejętności i kompetencje stanowią strategiczne aktywa niematerialne organizacji. Celem pracy jest zatem próba identyfikacji stosowanych w organizacjach koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim wraz z oceną ich oddziaływania na poziom rozwoju pracowników, ich satysfakcję i wydajność pracy, a przez to na pozycję konkurencyjną organizacji.Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwsze dwa rozdziały posiadają charakter teoretyczny, w których podjęte zostały zagadnienia dotyczące społecznego i ekonomicznego wymiaru pracy, roli kapitału ludzkiego w organizacjach oraz tematyki konkurencyjności organizacji. Zaś rozdział trzeci o charakterze empirycznym poświęcony został założeniom metodologicznym, a także analizie przeprowadzonych badań. Zrealizowane badania miały postać wywiadów kwestionariuszowych i przeprowadzone zostały w trzech organizacjach reprezentujących sektor publiczny oraz biznesowy.Wnioski sformułowane zostały na podstawie przeprowadzonych wywiadów oraz dogłębnych analiz literatury przedmiotu.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.authorpl
Danaj, Ewa
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Baran, Grzegorz - 143662
dc.contributor.reviewerpl
Marzec, Małgorzata - 130370
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:04:21Z
dc.date.available
2020-07-26T21:04:21Z
dc.date.submittedpl
2016-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
dc.identifier.apdpl
diploma-104380-144836
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210805
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
human capital – development – organizations - competitiveness
dc.subject.plpl
kapitał ludzki, rozwój, organizacje, konkurencyjność
dc.titlepl
Budowanie konkurencyjności organizacji w oparciu o rozwój kapitału ludzkiego
dc.title.alternativepl
Building the competitiveness of organizations based on the development of human capital
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
18
Views per month
Views per city
Katowice
5
Wroclaw
2
Dublin
1
Lublin
1
Skrzeszew
1

No access

No Thumbnail Available