Marczewski, Cegielski, Cejrowski - polska proza szuka Innego

master
dc.abstract.enThe thesis contains an analysis of the concept of being different (The Other) starting from its philosophical aspect, to the problem of multiculturalism. It includes characteristics of travel literature and attitudes of traveling entities. The main part of the work is to analyze selected examples of contemporary prose being reports from real travels (M. Marczewski, M. Cegielski, W. Cejrowski, M. Tomalik), their comparison, and the way of perception of The Other. The last issue is the status of The Other category in the era of globalization.pl
dc.abstract.otherPraca zawiera analizę pojęcia inności począwszy od jego filozoficznego aspektu, a skończywszy na problemach wielokulturowości. Obejmuje omówienie gatunków literatury podróżniczej oraz charakterystykę postaw podmiotów podróżujących. Zasadniczą część pracy stanowi analiza wybranych przykładów współczesnych prozatorskich relacji z rzeczywistych podroży (M. Marczewski, M. Cegielski, W. Cejrowski, M. Tomalik), ich porównanie oraz zawarty w nich sposób postrzegania Innego. Ostatnią poruszaną kwestią jest status kategorii Innego w dobie globalizacji.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorZajas, Krzysztof - 132833 pl
dc.contributor.authorŻmuda, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerFazan, Jarosław - 127886 pl
dc.contributor.reviewerZajas, Krzysztof - 132833 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:45:28Z
dc.date.available2020-07-14T21:45:28Z
dc.date.submitted2011-07-05pl
dc.fieldofstudykomparatystykapl
dc.identifier.apddiploma-57348-62498pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171738
dc.subject.enThe Other, travel literature, multiculturalism, autobiographypl
dc.subject.otherInny, literatura podróżnicza, wielokulturowość, autobiografiapl
dc.titleMarczewski, Cegielski, Cejrowski - polska proza szuka Innegopl
dc.title.alternativeMarczewski, Cegielski, Cejrowski - Polish prose in search of The Otherpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The thesis contains an analysis of the concept of being different (The Other) starting from its philosophical aspect, to the problem of multiculturalism. It includes characteristics of travel literature and attitudes of traveling entities. The main part of the work is to analyze selected examples of contemporary prose being reports from real travels (M. Marczewski, M. Cegielski, W. Cejrowski, M. Tomalik), their comparison, and the way of perception of The Other. The last issue is the status of The Other category in the era of globalization.
dc.abstract.otherpl
Praca zawiera analizę pojęcia inności począwszy od jego filozoficznego aspektu, a skończywszy na problemach wielokulturowości. Obejmuje omówienie gatunków literatury podróżniczej oraz charakterystykę postaw podmiotów podróżujących. Zasadniczą część pracy stanowi analiza wybranych przykładów współczesnych prozatorskich relacji z rzeczywistych podroży (M. Marczewski, M. Cegielski, W. Cejrowski, M. Tomalik), ich porównanie oraz zawarty w nich sposób postrzegania Innego. Ostatnią poruszaną kwestią jest status kategorii Innego w dobie globalizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Zajas, Krzysztof - 132833
dc.contributor.authorpl
Żmuda, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Fazan, Jarosław - 127886
dc.contributor.reviewerpl
Zajas, Krzysztof - 132833
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:45:28Z
dc.date.available
2020-07-14T21:45:28Z
dc.date.submittedpl
2011-07-05
dc.fieldofstudypl
komparatystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-57348-62498
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171738
dc.subject.enpl
The Other, travel literature, multiculturalism, autobiography
dc.subject.otherpl
Inny, literatura podróżnicza, wielokulturowość, autobiografia
dc.titlepl
Marczewski, Cegielski, Cejrowski - polska proza szuka Innego
dc.title.alternativepl
Marczewski, Cegielski, Cejrowski - Polish prose in search of The Other
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available