Aktywność osób starszych mieszkających w polskich i angielskich domach opieki

master
dc.abstract.enTo maintain quality of life until the end may be possible when elderly people have chance to take part in physical exercises and actively participate in intellectual events. It will also give elderly opportunity to take part in the life of society. The main goal of the dissertation is to present connection between physical fitness, nutrition and active life of elderly people in Polish and English care homes. I my reflection I used diagnostic and questionaries’ prepared by myself. Questions were all made around nutrition, and physical exercises. I also used MMSE, MNA, CDS and Barthel as well. I have done my research in two homes: Polish Care Home in London-Chislehurst and Polish care Home in Cracow L. A. Helclów 59 people participated in my research.The most popular activities among elderly people are: daily walks 84.7 %, simple exercises 71.2%. Unfortunately the most common activities are passive e.g. watching TV 96.6%, listen to the music 89,8% , reading news 81.6%, books 79.7% and singing 76.3%, watching pictures and sharing memories 64.4%, plying with cats and dogs 42.4%.Very important part of elderly people is participation in religious activities 64.4%, meeting with relatives and extended family 59,3% and monthly music concerts 79.7% After close analyses it was found that there is close connection between the way of life and physical, fitness. People who had proper nutrition in life presented active attitude towards life, they had higher self-esteem and spend time to participate in physical activities.pl
dc.abstract.plAktywność fizyczną, psychiczną, społeczną i intelektualną osób starszych jest bardzo ważna, ponieważ zachowanie każdej z nich na jak najwyższym poziomie pozwala ludziom w podeszłym wieku cieszyć się życiem oraz normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Celem pracy była ocena aktywności i wykazanie związku sprawności fizycznej i poznawczej oraz stanu odżywienia z podejmowanymi formami aktywności osób starszych mieszkających w polskich i angielskich domach opieki. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką była ankieta, a narzędziem autorski kwestionariusz ankiety. Zawierała w głównej mierze pytania o aktywności, sposobie odżywiania oraz używkach. W badaniu wykorzystano również MMSE, MNA, CDS oraz skalę Barthel. Badania przeprowadzono w lutym i marcu 2013 roku wśród pacjentów mieszkających w „Antokolu” Care Home w Chislehurst oraz w Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie. Ostatecznie w grupie badanej znalazło się 59 osób. Analiza uzyskanych danych wykazała, że z czynności czynnych największą popularnością cieszą się codzienne spacery (84,7% badanych) i gimnastyka (71,2 % badanych). W zdecydowanej większości osoby starsze skupiają się na czynnościach biernych takich jak: codzienne oglądanie telewizji (96,6% badanych), słuchanie muzyki (89,8% badanych), czytanie codziennej prasy (81,6% badanych), czytanie książek (79,7% badanych), śpiewanie pieśni i piosenek (76,3% badanych), oglądanie zdjęć i pamiątka rodzinnych (64,4% badanych), spędzanie czasu z psem, kotem lub innym zwierzęciem (42,4% badanych) oraz raz w tygodniu uczestniczenie w obrządkach religijnych (64,4% badanych), spotkania z rodziną przyjaciółmi, znajomymi (59,3% badanych). Dużą popularnością cieszą się również, co miesięczne koncerty organizowane w domu opieki (79,7% badanych). Analiza statystyczna związku skali CDS i testu Barthel wykazała istotny związek tych narzędzi z trybem życia i oceną sprawności fizycznej, oraz czasem przeznaczonym na ćwiczenia przez badanych. Wraz ze wzrostem wyników w testach rosła samoocena sprawności fizycznej oraz wzrastała aktywność u pacjentów. Zależności z testu MMSE są podobne, wraz ze wzrostem punktów w teście, pacjenci byli bardziej aktywni i więcej czasu poświęcali na ćwiczenia fizyczne i umysłowe. Z zależności z testu MNA wynika, że pacjenci prawidłowo odżywieni prezentowali postawę aktywnego trybu życia, mieli wysoką samoocenę sprawnościową oraz dużo czasu poświęcali na aktywność fizyczną.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.contributor.authorGołda, Agnieszkapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerCzupryna, Antoni - 129129 pl
dc.contributor.reviewerWalewska, Elżbieta - 133732 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T18:32:22Z
dc.date.available2020-07-24T18:32:22Z
dc.date.submitted2013-07-15pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-77317-80471pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189846
dc.languagepolpl
dc.subject.enelderly, nutrition, physical exercises.pl
dc.subject.plosoba starsza, sposób odżywiania, aktywność.pl
dc.titleAktywność osób starszych mieszkających w polskich i angielskich domach opiekipl
dc.title.alternativeActive life of elderly people in Polish and English care homes.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
To maintain quality of life until the end may be possible when elderly people have chance to take part in physical exercises and actively participate in intellectual events. It will also give elderly opportunity to take part in the life of society. The main goal of the dissertation is to present connection between physical fitness, nutrition and active life of elderly people in Polish and English care homes. I my reflection I used diagnostic and questionaries’ prepared by myself. Questions were all made around nutrition, and physical exercises. I also used MMSE, MNA, CDS and Barthel as well. I have done my research in two homes: Polish Care Home in London-Chislehurst and Polish care Home in Cracow L. A. Helclów 59 people participated in my research.The most popular activities among elderly people are: daily walks 84.7 %, simple exercises 71.2%. Unfortunately the most common activities are passive e.g. watching TV 96.6%, listen to the music 89,8% , reading news 81.6%, books 79.7% and singing 76.3%, watching pictures and sharing memories 64.4%, plying with cats and dogs 42.4%.Very important part of elderly people is participation in religious activities 64.4%, meeting with relatives and extended family 59,3% and monthly music concerts 79.7% After close analyses it was found that there is close connection between the way of life and physical, fitness. People who had proper nutrition in life presented active attitude towards life, they had higher self-esteem and spend time to participate in physical activities.
dc.abstract.plpl
Aktywność fizyczną, psychiczną, społeczną i intelektualną osób starszych jest bardzo ważna, ponieważ zachowanie każdej z nich na jak najwyższym poziomie pozwala ludziom w podeszłym wieku cieszyć się życiem oraz normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Celem pracy była ocena aktywności i wykazanie związku sprawności fizycznej i poznawczej oraz stanu odżywienia z podejmowanymi formami aktywności osób starszych mieszkających w polskich i angielskich domach opieki. W badaniu posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, techniką była ankieta, a narzędziem autorski kwestionariusz ankiety. Zawierała w głównej mierze pytania o aktywności, sposobie odżywiania oraz używkach. W badaniu wykorzystano również MMSE, MNA, CDS oraz skalę Barthel. Badania przeprowadzono w lutym i marcu 2013 roku wśród pacjentów mieszkających w „Antokolu” Care Home w Chislehurst oraz w Domu Pomocy Społecznej im. L. A. Helclów w Krakowie. Ostatecznie w grupie badanej znalazło się 59 osób. Analiza uzyskanych danych wykazała, że z czynności czynnych największą popularnością cieszą się codzienne spacery (84,7% badanych) i gimnastyka (71,2 % badanych). W zdecydowanej większości osoby starsze skupiają się na czynnościach biernych takich jak: codzienne oglądanie telewizji (96,6% badanych), słuchanie muzyki (89,8% badanych), czytanie codziennej prasy (81,6% badanych), czytanie książek (79,7% badanych), śpiewanie pieśni i piosenek (76,3% badanych), oglądanie zdjęć i pamiątka rodzinnych (64,4% badanych), spędzanie czasu z psem, kotem lub innym zwierzęciem (42,4% badanych) oraz raz w tygodniu uczestniczenie w obrządkach religijnych (64,4% badanych), spotkania z rodziną przyjaciółmi, znajomymi (59,3% badanych). Dużą popularnością cieszą się również, co miesięczne koncerty organizowane w domu opieki (79,7% badanych). Analiza statystyczna związku skali CDS i testu Barthel wykazała istotny związek tych narzędzi z trybem życia i oceną sprawności fizycznej, oraz czasem przeznaczonym na ćwiczenia przez badanych. Wraz ze wzrostem wyników w testach rosła samoocena sprawności fizycznej oraz wzrastała aktywność u pacjentów. Zależności z testu MMSE są podobne, wraz ze wzrostem punktów w teście, pacjenci byli bardziej aktywni i więcej czasu poświęcali na ćwiczenia fizyczne i umysłowe. Z zależności z testu MNA wynika, że pacjenci prawidłowo odżywieni prezentowali postawę aktywnego trybu życia, mieli wysoką samoocenę sprawnościową oraz dużo czasu poświęcali na aktywność fizyczną.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.contributor.authorpl
Gołda, Agnieszka
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Czupryna, Antoni - 129129
dc.contributor.reviewerpl
Walewska, Elżbieta - 133732
dc.date.accessioned
2020-07-24T18:32:22Z
dc.date.available
2020-07-24T18:32:22Z
dc.date.submittedpl
2013-07-15
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-77317-80471
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/189846
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
elderly, nutrition, physical exercises.
dc.subject.plpl
osoba starsza, sposób odżywiania, aktywność.
dc.titlepl
Aktywność osób starszych mieszkających w polskich i angielskich domach opieki
dc.title.alternativepl
Active life of elderly people in Polish and English care homes.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Torun
4
Poznan
3
Krakow
2
Sanok
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Bytom
1
Dublin
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available