Model opieki nad pacjentem z kamicą nerkową

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Nephrolithiasis is a disease of the urinary tract, in the course of which in the urinary tract appear insoluble deposits. It occurs in about 5-20% of the population. The formation of deposits greatest impact is small fluid intake, a diet rich in minerals and comorbidities. Very often, the first symptom is renal colic attack or detection of deposits at the time of the accidental diagnostic test. The treatment of urolithiasis depends on many factors and can be preserved or be of a conservative treatment. It aims to complete the evacuation plaque from the urinary tract and the abolition of pain.Aim: The aim of this study was to present a model of care for patients with nephrolithiasis in the hospital.Results and conclusions: The proposed model in the following patient care with nephrolithiasis nursing interventions can significantly improve the functioning of a patient with urolithiasis and affect the quality of care provided by nurses care.pl
dc.abstract.plWstęp: Kamica nerkowa jest chorobą układu moczowego, w przebiegu której w drogach moczowych pojawiają się nierozpuszczalne złogi, tzw. kamienie. Występuje u około 5-20% społeczeństwa. Na powstawanie złogów największy wpływ ma mała ilość przyjmowanych płynów, dieta bogata w minerały oraz choroby współistniejące. Bardzo często pierwszym objawem jest napad kolki nerkowej lub wykrycie złogów w czasie przypadkowego badania diagnostycznego. Leczenie kamicy moczowej zależy od wielu czynników i może być zachowane być zachowawcze bądź zabiegowe. Ma ono na celu całkowitą ewakuację złogu z dróg moczowych oraz zniesienie dolegliwości bólowych.Cel: Celem pracy było przedstawienie modelu opieki nad chorym z kamicą nerkową w warunkach szpitalnych.Podsumowanie i wnioski: Zaproponowane w poniższym modelu opieki nad pacjentem z kamicą nerkową interwencje pielęgniarskie, mogą znacznie poprawić funkcjonowanie chorego z kamicą moczową oraz wpłynąć na jakość świadczonej przez pielęgniarki opieki zdrowotnej.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.authorMagoń, Beatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.reviewerGabryś, Teresa - 129411 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:35:09Z
dc.date.available2020-07-26T13:35:09Z
dc.date.submitted2015-07-10pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-96574-161902pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204037
dc.languagepolpl
dc.subject.enurolithiasis, urinary deposits, nursing care modelpl
dc.subject.plkamica nerkowa, złogi moczowe, model opieki pielęgniarskiejpl
dc.titleModel opieki nad pacjentem z kamicą nerkowąpl
dc.title.alternativeModel of care of a patient with nephrolithiasispl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Nephrolithiasis is a disease of the urinary tract, in the course of which in the urinary tract appear insoluble deposits. It occurs in about 5-20% of the population. The formation of deposits greatest impact is small fluid intake, a diet rich in minerals and comorbidities. Very often, the first symptom is renal colic attack or detection of deposits at the time of the accidental diagnostic test. The treatment of urolithiasis depends on many factors and can be preserved or be of a conservative treatment. It aims to complete the evacuation plaque from the urinary tract and the abolition of pain.Aim: The aim of this study was to present a model of care for patients with nephrolithiasis in the hospital.Results and conclusions: The proposed model in the following patient care with nephrolithiasis nursing interventions can significantly improve the functioning of a patient with urolithiasis and affect the quality of care provided by nurses care.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Kamica nerkowa jest chorobą układu moczowego, w przebiegu której w drogach moczowych pojawiają się nierozpuszczalne złogi, tzw. kamienie. Występuje u około 5-20% społeczeństwa. Na powstawanie złogów największy wpływ ma mała ilość przyjmowanych płynów, dieta bogata w minerały oraz choroby współistniejące. Bardzo często pierwszym objawem jest napad kolki nerkowej lub wykrycie złogów w czasie przypadkowego badania diagnostycznego. Leczenie kamicy moczowej zależy od wielu czynników i może być zachowane być zachowawcze bądź zabiegowe. Ma ono na celu całkowitą ewakuację złogu z dróg moczowych oraz zniesienie dolegliwości bólowych.Cel: Celem pracy było przedstawienie modelu opieki nad chorym z kamicą nerkową w warunkach szpitalnych.Podsumowanie i wnioski: Zaproponowane w poniższym modelu opieki nad pacjentem z kamicą nerkową interwencje pielęgniarskie, mogą znacznie poprawić funkcjonowanie chorego z kamicą moczową oraz wpłynąć na jakość świadczonej przez pielęgniarki opieki zdrowotnej.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.authorpl
Magoń, Beata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.reviewerpl
Gabryś, Teresa - 129411
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:35:09Z
dc.date.available
2020-07-26T13:35:09Z
dc.date.submittedpl
2015-07-10
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-96574-161902
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/204037
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
urolithiasis, urinary deposits, nursing care model
dc.subject.plpl
kamica nerkowa, złogi moczowe, model opieki pielęgniarskiej
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentem z kamicą nerkową
dc.title.alternativepl
Model of care of a patient with nephrolithiasis
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
793
Views per month
Views per city
Warsaw
154
Krakow
48
Poznan
34
Wroclaw
33
Lublin
24
Bialystok
23
Katowice
23
Szczecin
14
Rzeszów
13
Leszno
12

No access

No Thumbnail Available