: Audioguides als Texte der Kunstkommunikation am Beispiel von Audioguide der Dauerausstellung im Tränenpalast

licenciate
dc.abstract.enThe text of the museum audioguide is presented and textual analyzed in this graduate work. An overview of the linguistics of the text and the short history of the most important concepts in the field of science are presented in the first chapter. The subject of the second chapter is audioguide as a type of text. This includes its function, structure, and language characteristics. In the third chapter presented the audioguide of the exhibition "Alltag der deutschen Teilung in Tränenpalast" in Berlin.The transcription of the analyzed audioguide is included.pl
dc.abstract.otherGegenstand meiner Arbeit ist die Textsorte Audioguide, die ein Beispiel des Textes der Kunstkommunikation ist. Der Audioguide wird hier unter Berücksichtigung der Funktion, Struktur und der sprachlichen Merkmale dargestellt und näher beschrieben. Das Ziel ist die Analyse des Audioguides der Dauerausstellung im Tränenpalast – Alltag der deutschen Teilung aus der sprachlichen Perspektive. Die Darstellung wird sich auf Beispielen aus der Transkription, die von mir erstellt und am Ende angehängt wird stützen.Im ersten Kapitel wird die Textlinguistik näher betrachtet, unter anderem wird die Geschichte der Entwicklung kurz angesprochen und in den Unterkapiteln – die zentralen Begriffe dargestellt und definiert. In diesem Kapitel wird auch die Rede von der Kunstkommunikation in Bezug auf die Linguistik sein. Grundsätzlich auf den Untersuchungen und Arbeiten von Hausendorf basierend, möchte ich den Begriff der Kunstkommunikation hinsichtlich der Audioguides erläutern.Gegenstand des zweiten Kapitels wird die Beschreibung der Textsorte Audioguide sein. Hierbei werden die Funktion und die Struktur der Analyse unterzogen, außerdem werden noch die sprachlichen Charakteristika dargestellt. Diese werden nach Fandrych und Thurmair (2011: 83-88) aufgelistet und präsentiert.Das Ziel des dritten Kapitels ist eine Analyse und Darstellung des Audioguides aus der Dauerausstellung im Tränenpalast. Am Anfang werde ich über das Spezifikum dieses Audioguides berichten und allgemeine Informationen angeben. In dem Unterkapitel Makrostruktur wird das Thema der Aufnahmen angedeutet, die Struktur und Funktion des Audioguides dargestellt und die Beziehung zur Kunstkommunikation erläutert. Dagegen in dem Unterkapitel Mikrostruktur werden die sprachlichen Eigenschaften des Audioguides im Tränenpalast anhand den von Fandrych und Thurmair (2011: 83-88) aufgezählten textsortenspezifischen Merkmalen dargestellt.Meine Arbeit wird mit einer Zusammenfassung enden, in der ich unter anderem beschreiben werde, wie meine Ziele, die ich mir am Anfang gesetzt habe erreicht wurden. Nach der Zusammenfassung wird ein Literaturverzeichnis folgen, in dem sich alle Bücher und Internet-Quellen befindet, die ich in meiner Arbeit benutzt habe. Das letzte Teil meiner Arbeit wird ein Anhang sein, der aus der Transkription des Audioguides der Dauerausstellung im Tränenpalast besteht.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy dyplomowej przedstawiono i poddano analizie językowej tekst przewodnika muzealnego typu audioguide, uwzględniając jego cechy charakterystyczne, wyróżniające go spośród innych rodzajów tekstu, a ponadto wyróżniono cechę komunikacyjną.W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólny zarys lingwistyki tekstu, oprócz krótkiej historii opisano również najważniejsze pojęcia związane z tą dziedziną nauki, jakimi są: tekst, cechy tekstualności według de Beaugrande’a i Dresslera, funkcje tekstu według Brinkera oraz rodzaje tekstów. W kolejnym podrozdziale uwagę poświęcono pojęciu „Kunstkommunikation”, które może być rozumiane jako komunikacja nie tylko o sztuce, ale przede wszystkim poprzez sztukę. Ten rodzaj komunikacji ma miejsce tylko wówczas, gdy recepcja następuje w tym samym czasie co słuchanie tekstu przewodnika – audioguide’a. Podstawę rozważań na temat komunikacji o sztuce i poprzez sztukę stanowiły prace Hausendorfa oraz Müllera.Tematem drugiego rozdziału jest audioguide jako rodzaj tekstu. Uwzględniono tutaj jego funkcję, strukturę oraz cechy charakterystyczne języka. Audioguide okazał się być tekstem o funkcji informującej oraz instruującej, co oznacza, że nagrania słuchane podczas wizyty w muzeum, nie tylko przekazują jakieś informacje, ale także wskazują odbiorcy w jaki sposób ma odbierać sztukę. Struktura audioguide’a przybiera charakterystyczną formę, ponieważ nagrania podzielone są na wiele tekstów, dzięki czemu recepcja jest ułatwiona. Cechy językowe charakterystyczne dla tego rodzaju tekstu zostały opisane w kolejnym podrozdziale, a są nimi: stosowanie zaimka ‘my’, zadawanie pytań, orientacja w przestrzeni, elementy negujące, przydawki, specjalistyczne wyrażenia oraz cechy charakterystyczne dla tekstu mówionego.W rozdziale trzecim analizie poddano audioguide z wystawy: Alltag der deutschen Teilung w Tränenpalast w Berlinie. We wstępie opisano z jakich elementów składa się powyższy audioguide oraz o czym traktuje. W podrozdziałach makro- i mikrostruktura przedstawiono funkcję, strukturę, cechę komunikacyjną oraz cechy charakterystyczne języka, które poparto przykładami z transkrypcji stworzonej przeze mnie. Schemat analizy został zaczerpnięty z książki Fandrych i Thurmair: Textsorten im Deutschen: Linguistische Analysen aus sprachdidaktischer Sicht. Do pracy załączono transkrypcję analizowanego audioguide’a.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorDuś, Magdalenapl
dc.contributor.authorMusiała, Kamilapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerVogelgesang-Doncer, Agnieszka - 132499 pl
dc.contributor.reviewerDuś, Magdalenapl
dc.date.accessioned2020-07-27T07:19:10Z
dc.date.available2020-07-27T07:19:10Z
dc.date.submitted2017-07-03pl
dc.fieldofstudyfilologia germańskapl
dc.identifier.apddiploma-114852-198933pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220236
dc.languagegerpl
dc.subject.enAudioguide, art, communication, text, function, communication, art, text linguistics, recipient, text typepl
dc.subject.otheraudioguide, kunstkommunikation, text, funktion, kommunikation, kunst, textlinguistik, rezipient, textsortepl
dc.subject.plaudioguide, komunikacja poprzez sztukę, tekst, funkcja, komunikacja, sztuka, lingwistyka tekstu, odbiorca, rodzaje tekstupl
dc.title: Audioguides als Texte der Kunstkommunikation am Beispiel von Audioguide der Dauerausstellung im Tränenpalastpl
dc.title.alternativeAudioguides jako teksty komunikacji poprzez sztukę na przykładzie Audioguide stałej wystawy w Pałacu Łezpl
dc.title.alternativeAudioguides as texts of art communication with the example of Audioguide of the permanent exhibition in the Tearful Palacepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The text of the museum audioguide is presented and textual analyzed in this graduate work. An overview of the linguistics of the text and the short history of the most important concepts in the field of science are presented in the first chapter. The subject of the second chapter is audioguide as a type of text. This includes its function, structure, and language characteristics. In the third chapter presented the audioguide of the exhibition "Alltag der deutschen Teilung in Tränenpalast" in Berlin.The transcription of the analyzed audioguide is included.
dc.abstract.otherpl
Gegenstand meiner Arbeit ist die Textsorte Audioguide, die ein Beispiel des Textes der Kunstkommunikation ist. Der Audioguide wird hier unter Berücksichtigung der Funktion, Struktur und der sprachlichen Merkmale dargestellt und näher beschrieben. Das Ziel ist die Analyse des Audioguides der Dauerausstellung im Tränenpalast – Alltag der deutschen Teilung aus der sprachlichen Perspektive. Die Darstellung wird sich auf Beispielen aus der Transkription, die von mir erstellt und am Ende angehängt wird stützen.Im ersten Kapitel wird die Textlinguistik näher betrachtet, unter anderem wird die Geschichte der Entwicklung kurz angesprochen und in den Unterkapiteln – die zentralen Begriffe dargestellt und definiert. In diesem Kapitel wird auch die Rede von der Kunstkommunikation in Bezug auf die Linguistik sein. Grundsätzlich auf den Untersuchungen und Arbeiten von Hausendorf basierend, möchte ich den Begriff der Kunstkommunikation hinsichtlich der Audioguides erläutern.Gegenstand des zweiten Kapitels wird die Beschreibung der Textsorte Audioguide sein. Hierbei werden die Funktion und die Struktur der Analyse unterzogen, außerdem werden noch die sprachlichen Charakteristika dargestellt. Diese werden nach Fandrych und Thurmair (2011: 83-88) aufgelistet und präsentiert.Das Ziel des dritten Kapitels ist eine Analyse und Darstellung des Audioguides aus der Dauerausstellung im Tränenpalast. Am Anfang werde ich über das Spezifikum dieses Audioguides berichten und allgemeine Informationen angeben. In dem Unterkapitel Makrostruktur wird das Thema der Aufnahmen angedeutet, die Struktur und Funktion des Audioguides dargestellt und die Beziehung zur Kunstkommunikation erläutert. Dagegen in dem Unterkapitel Mikrostruktur werden die sprachlichen Eigenschaften des Audioguides im Tränenpalast anhand den von Fandrych und Thurmair (2011: 83-88) aufgezählten textsortenspezifischen Merkmalen dargestellt.Meine Arbeit wird mit einer Zusammenfassung enden, in der ich unter anderem beschreiben werde, wie meine Ziele, die ich mir am Anfang gesetzt habe erreicht wurden. Nach der Zusammenfassung wird ein Literaturverzeichnis folgen, in dem sich alle Bücher und Internet-Quellen befindet, die ich in meiner Arbeit benutzt habe. Das letzte Teil meiner Arbeit wird ein Anhang sein, der aus der Transkription des Audioguides der Dauerausstellung im Tränenpalast besteht.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy dyplomowej przedstawiono i poddano analizie językowej tekst przewodnika muzealnego typu audioguide, uwzględniając jego cechy charakterystyczne, wyróżniające go spośród innych rodzajów tekstu, a ponadto wyróżniono cechę komunikacyjną.W pierwszym rozdziale przedstawiono ogólny zarys lingwistyki tekstu, oprócz krótkiej historii opisano również najważniejsze pojęcia związane z tą dziedziną nauki, jakimi są: tekst, cechy tekstualności według de Beaugrande’a i Dresslera, funkcje tekstu według Brinkera oraz rodzaje tekstów. W kolejnym podrozdziale uwagę poświęcono pojęciu „Kunstkommunikation”, które może być rozumiane jako komunikacja nie tylko o sztuce, ale przede wszystkim poprzez sztukę. Ten rodzaj komunikacji ma miejsce tylko wówczas, gdy recepcja następuje w tym samym czasie co słuchanie tekstu przewodnika – audioguide’a. Podstawę rozważań na temat komunikacji o sztuce i poprzez sztukę stanowiły prace Hausendorfa oraz Müllera.Tematem drugiego rozdziału jest audioguide jako rodzaj tekstu. Uwzględniono tutaj jego funkcję, strukturę oraz cechy charakterystyczne języka. Audioguide okazał się być tekstem o funkcji informującej oraz instruującej, co oznacza, że nagrania słuchane podczas wizyty w muzeum, nie tylko przekazują jakieś informacje, ale także wskazują odbiorcy w jaki sposób ma odbierać sztukę. Struktura audioguide’a przybiera charakterystyczną formę, ponieważ nagrania podzielone są na wiele tekstów, dzięki czemu recepcja jest ułatwiona. Cechy językowe charakterystyczne dla tego rodzaju tekstu zostały opisane w kolejnym podrozdziale, a są nimi: stosowanie zaimka ‘my’, zadawanie pytań, orientacja w przestrzeni, elementy negujące, przydawki, specjalistyczne wyrażenia oraz cechy charakterystyczne dla tekstu mówionego.W rozdziale trzecim analizie poddano audioguide z wystawy: Alltag der deutschen Teilung w Tränenpalast w Berlinie. We wstępie opisano z jakich elementów składa się powyższy audioguide oraz o czym traktuje. W podrozdziałach makro- i mikrostruktura przedstawiono funkcję, strukturę, cechę komunikacyjną oraz cechy charakterystyczne języka, które poparto przykładami z transkrypcji stworzonej przeze mnie. Schemat analizy został zaczerpnięty z książki Fandrych i Thurmair: Textsorten im Deutschen: Linguistische Analysen aus sprachdidaktischer Sicht. Do pracy załączono transkrypcję analizowanego audioguide’a.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Duś, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Musiała, Kamila
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Vogelgesang-Doncer, Agnieszka - 132499
dc.contributor.reviewerpl
Duś, Magdalena
dc.date.accessioned
2020-07-27T07:19:10Z
dc.date.available
2020-07-27T07:19:10Z
dc.date.submittedpl
2017-07-03
dc.fieldofstudypl
filologia germańska
dc.identifier.apdpl
diploma-114852-198933
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/220236
dc.languagepl
ger
dc.subject.enpl
Audioguide, art, communication, text, function, communication, art, text linguistics, recipient, text type
dc.subject.otherpl
audioguide, kunstkommunikation, text, funktion, kommunikation, kunst, textlinguistik, rezipient, textsorte
dc.subject.plpl
audioguide, komunikacja poprzez sztukę, tekst, funkcja, komunikacja, sztuka, lingwistyka tekstu, odbiorca, rodzaje tekstu
dc.titlepl
: Audioguides als Texte der Kunstkommunikation am Beispiel von Audioguide der Dauerausstellung im Tränenpalast
dc.title.alternativepl
Audioguides jako teksty komunikacji poprzez sztukę na przykładzie Audioguide stałej wystawy w Pałacu Łez
dc.title.alternativepl
Audioguides as texts of art communication with the example of Audioguide of the permanent exhibition in the Tearful Palace
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
32
Views per month
Views per city
Cairo
8
Berlin
4
Giza
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Frankfurt am Main
1
Hamburg
1
Munich
1
Opole
1
Potsdam
1

No access

No Thumbnail Available