Opieka nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej

licenciate
dc.abstract.enAdmission: Diabetic foot syndrome is a chronic complication of diabetes. The long duration of diabetes and metabolic misalignment leads to the occurrence of changes in the structure of the foot. Causes of diabetic foot syndrome is damage to nerve fibers and changes in the blood vessels. Direct factors causing the appearance of ulcers are primarily mismatched shoes or mechanical shock. Ulcers in diabetic foot syndrome carry a high risk of amputation. Treatment of diabetic foot includes systemic treatment and local action. Educational activities should be directed to the proper foot care and diabetes self-management skills.Purpose: The aim of this study was to present health problems of the patient with diabetic foot syndrome and plan, implementation of the nursing care.Materials and methods: At the thesis they used the method of the case study of the patient who was treated for metabolic decompensation of diabetes and diabetic foot syndrome.Results and conclusions: The main health problems of a patient during hospitalization are: the possibility of developing complications associated with distal portion of the finger ulcers caused by metabolic misalignment diabetes type II, ,the possibility of diabetic coma caused by hyperglycemia, pain of sore finger, the possibility of complications associated with uncontrolled diabetes caused by insufficient knowledge of the self-control, self-care deficit. Planned care activities were carried out. The health status of the patient after discharge from the hospital requires further treatment and consultation in the diabetic foot clinic.pl
dc.abstract.plWstęp: Zespół stopy cukrzycowej jest przewlekłym powikłaniem cukrzycy. Długi czas trwania i niewyrównanie metaboliczne cukrzycy prowadzi do wystąpienia zmian w obrębie struktur stopy. Przyczynami powstania zespołu stopy cukrzycowej są uszkodzenie włókien nerwowych i zmiany w naczyniach krwionośnych. Czynnikami bezpośrednimi powodującymi pojawienie się owrzodzenia są przede wszystkim niedopasowane obuwie lub uraz mechaniczny. Owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej są obarczone dużym ryzykiem amputacji kończyny. Leczenie zespołu stopy cukrzycowej obejmuje leczenie ogólnoustrojowe oraz postępowanie miejscowe. Działania edukacyjne powinny być skierowane na właściwą pielęgnacje stóp oraz umiejętność samokontroli cukrzycy. Cel: Celem pracy było przedstawienie problemów zdrowotnych pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej oraz planu i realizacji opieki pielęgniarskiej.Materiał i metody: W pracy posłużono się metodą studium przypadku pacjenta, który był leczony z powodu niewyrównania metabolicznego cukrzycy oraz zespołu stopy cukrzycowej.Wyniki i wnioski: Główne problemy zdrowotne u chorego w czasie hospitalizacji to: możliwość rozwoju powikłań związanych z owrzodzeniem dystalnej części palca II spowodowanego niewyrównaniem metabolicznym cukrzycy typu II, możliwość wystąpienia śpiączki cukrzycowej z powodu hiperglikemii, ból spowodowany owrzodzeniem palca, możliwość wystąpienia powikłań związanych z niewyrównaną cukrzycą spowodowaną niewystarczającą wiedzą na temat samokontroli, deficyt samoopieki. Zaplanowane czynności pielęgnacyjne zostały zrealizowane. Stan zdrowia pacjenta po wypisie ze szpitala wymaga dalszego leczenia i konsultacji w Poradni Stopy Cukrzycowej.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.authorGibadło, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerGawor, Anna - 129472 pl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T17:12:21Z
dc.date.available2020-07-24T17:12:21Z
dc.date.submitted2013-07-08pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-75889-129840pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188600
dc.languagepolpl
dc.subject.endiabetic foot syndrome, ulceration, nursing care.pl
dc.subject.plzespół stopy cukrzycowej, owrzodzenie, opieka pielęgniarska.pl
dc.titleOpieka nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowejpl
dc.title.alternativeCare of patient with diabetic foot syndromepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Admission: Diabetic foot syndrome is a chronic complication of diabetes. The long duration of diabetes and metabolic misalignment leads to the occurrence of changes in the structure of the foot. Causes of diabetic foot syndrome is damage to nerve fibers and changes in the blood vessels. Direct factors causing the appearance of ulcers are primarily mismatched shoes or mechanical shock. Ulcers in diabetic foot syndrome carry a high risk of amputation. Treatment of diabetic foot includes systemic treatment and local action. Educational activities should be directed to the proper foot care and diabetes self-management skills.Purpose: The aim of this study was to present health problems of the patient with diabetic foot syndrome and plan, implementation of the nursing care.Materials and methods: At the thesis they used the method of the case study of the patient who was treated for metabolic decompensation of diabetes and diabetic foot syndrome.Results and conclusions: The main health problems of a patient during hospitalization are: the possibility of developing complications associated with distal portion of the finger ulcers caused by metabolic misalignment diabetes type II, ,the possibility of diabetic coma caused by hyperglycemia, pain of sore finger, the possibility of complications associated with uncontrolled diabetes caused by insufficient knowledge of the self-control, self-care deficit. Planned care activities were carried out. The health status of the patient after discharge from the hospital requires further treatment and consultation in the diabetic foot clinic.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Zespół stopy cukrzycowej jest przewlekłym powikłaniem cukrzycy. Długi czas trwania i niewyrównanie metaboliczne cukrzycy prowadzi do wystąpienia zmian w obrębie struktur stopy. Przyczynami powstania zespołu stopy cukrzycowej są uszkodzenie włókien nerwowych i zmiany w naczyniach krwionośnych. Czynnikami bezpośrednimi powodującymi pojawienie się owrzodzenia są przede wszystkim niedopasowane obuwie lub uraz mechaniczny. Owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej są obarczone dużym ryzykiem amputacji kończyny. Leczenie zespołu stopy cukrzycowej obejmuje leczenie ogólnoustrojowe oraz postępowanie miejscowe. Działania edukacyjne powinny być skierowane na właściwą pielęgnacje stóp oraz umiejętność samokontroli cukrzycy. Cel: Celem pracy było przedstawienie problemów zdrowotnych pacjenta z zespołem stopy cukrzycowej oraz planu i realizacji opieki pielęgniarskiej.Materiał i metody: W pracy posłużono się metodą studium przypadku pacjenta, który był leczony z powodu niewyrównania metabolicznego cukrzycy oraz zespołu stopy cukrzycowej.Wyniki i wnioski: Główne problemy zdrowotne u chorego w czasie hospitalizacji to: możliwość rozwoju powikłań związanych z owrzodzeniem dystalnej części palca II spowodowanego niewyrównaniem metabolicznym cukrzycy typu II, możliwość wystąpienia śpiączki cukrzycowej z powodu hiperglikemii, ból spowodowany owrzodzeniem palca, możliwość wystąpienia powikłań związanych z niewyrównaną cukrzycą spowodowaną niewystarczającą wiedzą na temat samokontroli, deficyt samoopieki. Zaplanowane czynności pielęgnacyjne zostały zrealizowane. Stan zdrowia pacjenta po wypisie ze szpitala wymaga dalszego leczenia i konsultacji w Poradni Stopy Cukrzycowej.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.authorpl
Gibadło, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Gawor, Anna - 129472
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.date.accessioned
2020-07-24T17:12:21Z
dc.date.available
2020-07-24T17:12:21Z
dc.date.submittedpl
2013-07-08
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-75889-129840
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188600
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
diabetic foot syndrome, ulceration, nursing care.
dc.subject.plpl
zespół stopy cukrzycowej, owrzodzenie, opieka pielęgniarska.
dc.titlepl
Opieka nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej
dc.title.alternativepl
Care of patient with diabetic foot syndrome
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
251
Views per month
Views per city
Warsaw
47
Poznan
13
Wroclaw
12
Lublin
11
Lodz
9
Katowice
7
Krakow
7
Zabrze
6
Żywiec
6
Gdansk
5

No access

No Thumbnail Available