Wpływ edukacji przedporodowej na subiektywną ocenę porodu przez rodzącą.

licenciate
dc.abstract.enMany pregnant women participate in antenatal education, hoping they will be able to participate “ fully” in the delivery of their children. Thus, it is worth considering the impact of antenatal education on feelings and experiences of women giving birth.Aim: To analyze relationships between antenatal education and subjective views on the process of labour and birth expressed by women giving birth.Materials and research methods A group of 160 women patients at the Obstetrics Department of Stefan Żeromski Hospital in Cracow, who had spontaneous labour or operative delivery and whose pregnancy course was physiological participated in the study. The group consisted of 69 women who had participated in antenatal education and 91 women who had never attended any childbirth classes. To analyze statistical data, Student’s t-test, U Mann-Whitney test and test χ² have been used.Results: Women who participated in antenatal education classes were less likely to have graduated from high school ( p=0.003) but more likely to have earned post secondary degrees ( p=0.0006). Women who participated in antenatal education during their pregnancies generally declared lower anxiety level during the delivery ( p= 0.0006) and also lower anxiety level both during their natural labour ( p= 0.004) and scheduled C-sections ( p=0.05). Women belonging to the above group more frequently assessed their pain level during their first stage of labour as “ small pain” ( p=0.03 ) or “ average pain” ( p=0.04) and less seldom classified their pain during the first stage of labour as “ intolerable pain” ( p=0.03). Such women more often evaluated their pain level during the second stage of labour as average pain” (p=0.02). During the third stage of labour women participating in antenatal education declared the absence of pain more frequently in comparison with women who failed to attend childbirth classes ( p=0.04). Women participating in antenatal education tended to better comprehend the information given to them by physicians during their labour process ( p= 0.03). These women gave birth more often with the assistance of accompanying persons ( family labour) ( p= 0.0003). The remaining correlations have not been statistically significant.Conclusions: The participation in antenatal education reduces the anxiety of women in labour regardless of whether it is anxiety caused by spontaneous labour or a scheduled C- section. Only the anxiety resulting from emergency C-sections may be comparable. The participation in antenatal education teaches women how to deal with pain, thus making them feel reduced pain during their first, second and third stages of labour. Additionally, women from this group decide to experience family labour more frequently.pl
dc.abstract.plWiele kobiet w czasie ciąży bierze udział w zajęciach edukacji przedporodowej z nadzieją, że dzięki nim będą mogły "w pełni" uczestniczyć w porodzie swojego dziecka. Warto więc zbadać w jaki sposób, tak naprawdę, zajęcia edukacji przedporodowej wpływają na odczucia kobiety rodzącej.Cel: Ocena zależności pomiędzy uczestnictwem w zajęciach edukacji przedporodowej a subiektywną oceną porodu przez rodzącą.Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 160 kobiet, przebywających na oddziale położniczym Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie, po porodzie siłami natury lub porodzie zabiegowym, których ciąża przebiegała w sposób fizjologiczny. 69 kobiet kiedykolwiek uczestniczyło w zajęciach edukacji przedporodowej, natomiast 91 nigdy nie brało udziału w takich zajęciach. W celu statystycznego opracowania danych zastosowano test T Studenta, test U Manna-Whitneya oraz test χ².Wyniki: Kobiety, które uczęszczały na zajęcia edukacji przedporodowej rzadziej miały wykształcenie średnie (p=0,003) natomiast częściej miały wykształcenie wyższe (p=0,0006). Kobiety, które w czasie ciąży uczestniczyły w zajęciach edukacji przedporodowej deklarowały ogólnie mniejszy lęk podczas porodu (p=0,0006) jak również mniejszy lęk podczas porodu siłami natury (p=0,004) oraz porodu przez cięcie cesarskie wykonywane w trybie planowym (p=0,05). Kobiety z tej grupy oceniały częściej swój poziom bólu podczas pierwszego okresu porodu na poziomie "mały ból" (p=0,03) i "średni ból" (p=0,04), natomiast rzadziej oceniały swój poziom bólu podczas pierwszego okresu porodu na poziome "ból nie do zniesienia" (p=0,03). Kobiety z tej grupy oceniały częściej swój poziom bólu podczas drugiego okresu porodu na poziomie "średni ból" (p=0,02). Kobiety z tej grupy podczas trzeciego okresu porodu częściej deklarowały brak odczuwania bólu, w porównaniu do kobiet, które nie chodziły na zajęcia edukacji przedporodowej (p=0,04). Kobiety z tej grupy lepiej rozumiały informacje udzielane im przez lekarza podczas porodu (p=0,03). Kobiety, które uczęszczały na zajęcia edukacji przedporodowej częściej rodziły przy asyście osoby towarzyszącej (poród rodzinny) (p=0,0003). Pozostałe testowane zależności nie były statystycznie istotne. Wnioski: Uczestnictwo w zajęciach edukacji przedporodowej zmniejsza lęk rodzących podczas porodu niezależnie, czy jest to lęk spowodowany porodem siłami natury, czy porodem przez cięcie cesarskie wykonane w trybie planowym. Jedynie lęk spowodowany porodem przez cięcie cesarskie wykonane ze wskazań nagłych jest porównywalny. Uczestnictwo w zajęciach edukacji przedporodowej uczy kobiety radzenia sobie z bólem porodowym, dzięki czemu odczuwają mniejszy ból podczas pierwszego, drugiego i trzeciego okresu porodu. Dodatkowo kobiety z tej grupy częściej decydują się na poród rodzinny.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.contributor.authorSokołowski, Mikołajpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerHuras, Hubert - 129736 pl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:25:05Z
dc.date.available2020-07-23T22:25:05Z
dc.date.submitted2012-07-11pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-64136-63534pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177719
dc.languagepolpl
dc.subject.enantenatal education, labour /delivery, assessment of labor.pl
dc.subject.pledukacja przedporodowa, poród, ocena porodupl
dc.titleWpływ edukacji przedporodowej na subiektywną ocenę porodu przez rodzącą.pl
dc.title.alternativeTHE IMPACT OF ANTENATAL EDUCATION ON THE SUBJECTIVE EVALUATION OF LABOUR BY WOMEN GIVING BIRTHpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Many pregnant women participate in antenatal education, hoping they will be able to participate “ fully” in the delivery of their children. Thus, it is worth considering the impact of antenatal education on feelings and experiences of women giving birth.Aim: To analyze relationships between antenatal education and subjective views on the process of labour and birth expressed by women giving birth.Materials and research methods A group of 160 women patients at the Obstetrics Department of Stefan Żeromski Hospital in Cracow, who had spontaneous labour or operative delivery and whose pregnancy course was physiological participated in the study. The group consisted of 69 women who had participated in antenatal education and 91 women who had never attended any childbirth classes. To analyze statistical data, Student’s t-test, U Mann-Whitney test and test χ² have been used.Results: Women who participated in antenatal education classes were less likely to have graduated from high school ( p=0.003) but more likely to have earned post secondary degrees ( p=0.0006). Women who participated in antenatal education during their pregnancies generally declared lower anxiety level during the delivery ( p= 0.0006) and also lower anxiety level both during their natural labour ( p= 0.004) and scheduled C-sections ( p=0.05). Women belonging to the above group more frequently assessed their pain level during their first stage of labour as “ small pain” ( p=0.03 ) or “ average pain” ( p=0.04) and less seldom classified their pain during the first stage of labour as “ intolerable pain” ( p=0.03). Such women more often evaluated their pain level during the second stage of labour as average pain” (p=0.02). During the third stage of labour women participating in antenatal education declared the absence of pain more frequently in comparison with women who failed to attend childbirth classes ( p=0.04). Women participating in antenatal education tended to better comprehend the information given to them by physicians during their labour process ( p= 0.03). These women gave birth more often with the assistance of accompanying persons ( family labour) ( p= 0.0003). The remaining correlations have not been statistically significant.Conclusions: The participation in antenatal education reduces the anxiety of women in labour regardless of whether it is anxiety caused by spontaneous labour or a scheduled C- section. Only the anxiety resulting from emergency C-sections may be comparable. The participation in antenatal education teaches women how to deal with pain, thus making them feel reduced pain during their first, second and third stages of labour. Additionally, women from this group decide to experience family labour more frequently.
dc.abstract.plpl
Wiele kobiet w czasie ciąży bierze udział w zajęciach edukacji przedporodowej z nadzieją, że dzięki nim będą mogły "w pełni" uczestniczyć w porodzie swojego dziecka. Warto więc zbadać w jaki sposób, tak naprawdę, zajęcia edukacji przedporodowej wpływają na odczucia kobiety rodzącej.Cel: Ocena zależności pomiędzy uczestnictwem w zajęciach edukacji przedporodowej a subiektywną oceną porodu przez rodzącą.Materiały i metody: Grupę badaną stanowiło 160 kobiet, przebywających na oddziale położniczym Szpitala im. S. Żeromskiego w Krakowie, po porodzie siłami natury lub porodzie zabiegowym, których ciąża przebiegała w sposób fizjologiczny. 69 kobiet kiedykolwiek uczestniczyło w zajęciach edukacji przedporodowej, natomiast 91 nigdy nie brało udziału w takich zajęciach. W celu statystycznego opracowania danych zastosowano test T Studenta, test U Manna-Whitneya oraz test χ².Wyniki: Kobiety, które uczęszczały na zajęcia edukacji przedporodowej rzadziej miały wykształcenie średnie (p=0,003) natomiast częściej miały wykształcenie wyższe (p=0,0006). Kobiety, które w czasie ciąży uczestniczyły w zajęciach edukacji przedporodowej deklarowały ogólnie mniejszy lęk podczas porodu (p=0,0006) jak również mniejszy lęk podczas porodu siłami natury (p=0,004) oraz porodu przez cięcie cesarskie wykonywane w trybie planowym (p=0,05). Kobiety z tej grupy oceniały częściej swój poziom bólu podczas pierwszego okresu porodu na poziomie "mały ból" (p=0,03) i "średni ból" (p=0,04), natomiast rzadziej oceniały swój poziom bólu podczas pierwszego okresu porodu na poziome "ból nie do zniesienia" (p=0,03). Kobiety z tej grupy oceniały częściej swój poziom bólu podczas drugiego okresu porodu na poziomie "średni ból" (p=0,02). Kobiety z tej grupy podczas trzeciego okresu porodu częściej deklarowały brak odczuwania bólu, w porównaniu do kobiet, które nie chodziły na zajęcia edukacji przedporodowej (p=0,04). Kobiety z tej grupy lepiej rozumiały informacje udzielane im przez lekarza podczas porodu (p=0,03). Kobiety, które uczęszczały na zajęcia edukacji przedporodowej częściej rodziły przy asyście osoby towarzyszącej (poród rodzinny) (p=0,0003). Pozostałe testowane zależności nie były statystycznie istotne. Wnioski: Uczestnictwo w zajęciach edukacji przedporodowej zmniejsza lęk rodzących podczas porodu niezależnie, czy jest to lęk spowodowany porodem siłami natury, czy porodem przez cięcie cesarskie wykonane w trybie planowym. Jedynie lęk spowodowany porodem przez cięcie cesarskie wykonane ze wskazań nagłych jest porównywalny. Uczestnictwo w zajęciach edukacji przedporodowej uczy kobiety radzenia sobie z bólem porodowym, dzięki czemu odczuwają mniejszy ból podczas pierwszego, drugiego i trzeciego okresu porodu. Dodatkowo kobiety z tej grupy częściej decydują się na poród rodzinny.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.contributor.authorpl
Sokołowski, Mikołaj
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Huras, Hubert - 129736
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:25:05Z
dc.date.available
2020-07-23T22:25:05Z
dc.date.submittedpl
2012-07-11
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-64136-63534
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177719
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
antenatal education, labour /delivery, assessment of labor.
dc.subject.plpl
edukacja przedporodowa, poród, ocena porodu
dc.titlepl
Wpływ edukacji przedporodowej na subiektywną ocenę porodu przez rodzącą.
dc.title.alternativepl
THE IMPACT OF ANTENATAL EDUCATION ON THE SUBJECTIVE EVALUATION OF LABOUR BY WOMEN GIVING BIRTH
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
48
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Wroclaw
4
Bydgoszcz
3
Czerwionka-Leszczyny
3
Poznan
3
Dublin
2
Krakow
2
Lodz
2
Olsztyn
2
Ruda Śląska
2

No access

No Thumbnail Available