Relations between Characters in the Selected Novels by Saul Bellow

master
dc.abstract.enThe present thesis concerns Dangling Man (1944), Seize the Day (1956), Herzog (1964), Mr. Sammler’s Planet (1971) and Humboldt’s Gift (1975) written by Saul Bellow. It is an attempt at analyzing relations between the characters in the above novels, with special emphasis on dealing with difficult circumstances the characters find themselves in. Dangling Man presents the story of Joseph, a man considered a failure by his family and friends. Disillusioned with people around him, Joseph causes conflicts. Unable to communicate with everybody and disappointed by his inability to find any purpose in life Josephs decides to join the Army.Seize the Day portrays Tommy, immature and naïve man in his forties, whose life is marked by wrong decisions. Rejected by his father for not being successful Tommy experiences anger and frustration. The promising deal offered by dr Tamkin, who pretends to be Tommy’s friend and advisor, turns out to be a fraud, leaving Tommy broke and depressed. Even more shattering is his father’s hostile reaction to this situation.Herzog tells the story of Moses Herzog, a Jewish intellectual overcome by a desire to write letters in which he explains the reasons for his predicament. Unable to finish his book, deserted by his wife and cheated by his friends, Herzog experiences disillusionment and failure. In order to forge his troubled past he engages in affairs, the most passionate being his relationship with Ramona. However, he finally manages to forgive those who harmed him and to discover a new sense of brotherhood with Ramona’s help. Arthur Sammler, the main protagonist of Mr. Sammler’s Planet, is a Holocaust survivor who suffers a sense of alienation. Yet, he holds the position of authority among people who often come to seek Sammler’s advice. However, much to his chagrin, they fail to listen to him, choosing values which he himself opposes and which he associates with the collapse of the American society. Withdrawal from the society is, therefore, Sammler’s way of being true to himself. Humboldt’s Gift tells the story of Charlie Citrine, a prominent writer whose painful relationship with his late friend, Humboldt von Fleischer, impinges heavily on his life. Before he received a gift from Humboldt, Citrine considered his life wasted due to being untrue to himself and betrayed by others. The gift makes him realize the truth about himself and people around him.The protagonists of all discussed novels have complex and difficult relations with other people, primarily because of betrayal, suffering and guilt.pl
dc.abstract.plPraca pod powyższym tytułem omawia powieści Dangling Man (1944), Seize the Day (1956), Herzog (1964), Mr Sammler’s Planet (1971) oraz Humboldt’s Gift (1975) autorstwa Saul’a Bellow. Stanowi ona próbę analizy stosunków pomiędzy bohaterami wyżej wymienionych powieści ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zaradzenia trudnych sytuacjom.Dabgling Man przedstawia historię Josepha, uważanego za nieudacznika przez rodzinę oraz przyjaciół. Rozczarowany ludźmi, z którymi ma do czynienia, Józefowi doskwiera poczucie alienacji i bezcelowości życia, które stara się przezwyciężyć wszczynając konflikty. W związku z niemożnością nawiązania dialogu z ludźmi oraz znalezienia sensu życia, Józef podejmuje decyzję o wstąpieniu do wojska. Seize the Day ukazuje Tommiego, niedojrzałego i naiwnego czterdziestokilkulatka, którego życie naznaczone jest nietrafnymi decyzjami. Odrzucony przez ojca z powodu braku życiowych sukcesów, bohater odczuwa gniew i frustrację spowodowane niemożnością znalezienia miłości oraz oparcia w swoim ojcu. Obiecująca oferta dr Tamkina, który jawi się Tommiemu jako jego przyjaciel i przewodnik, okazuje się oszustwem, a załamanego bohatera pozostawia bez grosza. Jeszcze bardziej druzgocąca dla Tommiego jest reakcja dr Adlera na wieść o oszustwie. Herzog przestawia historię Moses’a Herzoga, Żydowskiego intelektualisty ogarniętego chęcią pisania listów, w których wyjaśnia przyczynę swoich nieszczęść. Herzog doświadcza rozczarowania i porażki wobec niemożności dokończenia pisania książki, opuszczenia przez żonę oraz bycia oszukanym przez przyjaciół. Chcąc zapomnieć o przeszłości, Herzog angażuje się w romanse, z których najbardziej namiętny jest jego związek z Ramoną. Pomimo goryczy i żalu, Herzog wybacza jednak tym, którzy go skrzywdzili oraz z pomocą Ramony na nowo odnajduje sens życia. Ocalały z Holokaustu Artur Sammler, główny bohater Mr. Sammler’s Planet, cierpi z powodu wyobcowania. Pomimo tego, uważany jest za autorytet, w związku z czym ludzie udają się do niego po radę. Jednak ku jego wielkiemu rozczarowaniu, jego rady nie są wcielane życie. Wycofanie się ze społeczeństwa jest zatem dla Sammlera próbą pozostania wiernym swoim ideałom.Humboldt’s Gift przedstawia historią Charlie Citrine’a, wybitnego pisarza, którego bolesny związek z jego nieżyjącym już przyjacielem, Humboldtem von Fleischerem, bardzo wpływa na jego życie. Do momentu otrzymania tytułowego daru, niewierny swym ideałom oraz zdradzony przez innych, Citrine uważa swoje życie za zmarnowane. Dar Humboldta uświadamia mu prawdę o nim samym oraz o otaczających go ludziach. Bohaterowie wszystkich omawianych powieści utrzymują złożone i trudne stosunki z innymi ludźmi, głównie z powodu zdrady, cierpienia i poczucia winy, które im towarzyszy.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorPrzemecka, Irenapl
dc.contributor.authorKos, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerHauzer, Katarzyna - 160088 pl
dc.contributor.reviewerPrzemecka, Irenapl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:46:33Z
dc.date.available2020-07-21T23:46:33Z
dc.date.submitted2011-12-15pl
dc.fieldofstudyfilologia angielskapl
dc.identifier.apddiploma-63181-106062pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176677
dc.languageengpl
dc.subject.enstosunki bohaterowie powieści Saul Bellowpl
dc.subject.plstosunki bohaterowie powieści Saul Bellowpl
dc.titleRelations between Characters in the Selected Novels by Saul Bellowpl
dc.title.alternativeStosunki między bohaterami wybranych powieści Saula Bellowpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The present thesis concerns Dangling Man (1944), Seize the Day (1956), Herzog (1964), Mr. Sammler’s Planet (1971) and Humboldt’s Gift (1975) written by Saul Bellow. It is an attempt at analyzing relations between the characters in the above novels, with special emphasis on dealing with difficult circumstances the characters find themselves in. Dangling Man presents the story of Joseph, a man considered a failure by his family and friends. Disillusioned with people around him, Joseph causes conflicts. Unable to communicate with everybody and disappointed by his inability to find any purpose in life Josephs decides to join the Army.Seize the Day portrays Tommy, immature and naïve man in his forties, whose life is marked by wrong decisions. Rejected by his father for not being successful Tommy experiences anger and frustration. The promising deal offered by dr Tamkin, who pretends to be Tommy’s friend and advisor, turns out to be a fraud, leaving Tommy broke and depressed. Even more shattering is his father’s hostile reaction to this situation.Herzog tells the story of Moses Herzog, a Jewish intellectual overcome by a desire to write letters in which he explains the reasons for his predicament. Unable to finish his book, deserted by his wife and cheated by his friends, Herzog experiences disillusionment and failure. In order to forge his troubled past he engages in affairs, the most passionate being his relationship with Ramona. However, he finally manages to forgive those who harmed him and to discover a new sense of brotherhood with Ramona’s help. Arthur Sammler, the main protagonist of Mr. Sammler’s Planet, is a Holocaust survivor who suffers a sense of alienation. Yet, he holds the position of authority among people who often come to seek Sammler’s advice. However, much to his chagrin, they fail to listen to him, choosing values which he himself opposes and which he associates with the collapse of the American society. Withdrawal from the society is, therefore, Sammler’s way of being true to himself. Humboldt’s Gift tells the story of Charlie Citrine, a prominent writer whose painful relationship with his late friend, Humboldt von Fleischer, impinges heavily on his life. Before he received a gift from Humboldt, Citrine considered his life wasted due to being untrue to himself and betrayed by others. The gift makes him realize the truth about himself and people around him.The protagonists of all discussed novels have complex and difficult relations with other people, primarily because of betrayal, suffering and guilt.
dc.abstract.plpl
Praca pod powyższym tytułem omawia powieści Dangling Man (1944), Seize the Day (1956), Herzog (1964), Mr Sammler’s Planet (1971) oraz Humboldt’s Gift (1975) autorstwa Saul’a Bellow. Stanowi ona próbę analizy stosunków pomiędzy bohaterami wyżej wymienionych powieści ze szczególnym uwzględnieniem sposobów zaradzenia trudnych sytuacjom.Dabgling Man przedstawia historię Josepha, uważanego za nieudacznika przez rodzinę oraz przyjaciół. Rozczarowany ludźmi, z którymi ma do czynienia, Józefowi doskwiera poczucie alienacji i bezcelowości życia, które stara się przezwyciężyć wszczynając konflikty. W związku z niemożnością nawiązania dialogu z ludźmi oraz znalezienia sensu życia, Józef podejmuje decyzję o wstąpieniu do wojska. Seize the Day ukazuje Tommiego, niedojrzałego i naiwnego czterdziestokilkulatka, którego życie naznaczone jest nietrafnymi decyzjami. Odrzucony przez ojca z powodu braku życiowych sukcesów, bohater odczuwa gniew i frustrację spowodowane niemożnością znalezienia miłości oraz oparcia w swoim ojcu. Obiecująca oferta dr Tamkina, który jawi się Tommiemu jako jego przyjaciel i przewodnik, okazuje się oszustwem, a załamanego bohatera pozostawia bez grosza. Jeszcze bardziej druzgocąca dla Tommiego jest reakcja dr Adlera na wieść o oszustwie. Herzog przestawia historię Moses’a Herzoga, Żydowskiego intelektualisty ogarniętego chęcią pisania listów, w których wyjaśnia przyczynę swoich nieszczęść. Herzog doświadcza rozczarowania i porażki wobec niemożności dokończenia pisania książki, opuszczenia przez żonę oraz bycia oszukanym przez przyjaciół. Chcąc zapomnieć o przeszłości, Herzog angażuje się w romanse, z których najbardziej namiętny jest jego związek z Ramoną. Pomimo goryczy i żalu, Herzog wybacza jednak tym, którzy go skrzywdzili oraz z pomocą Ramony na nowo odnajduje sens życia. Ocalały z Holokaustu Artur Sammler, główny bohater Mr. Sammler’s Planet, cierpi z powodu wyobcowania. Pomimo tego, uważany jest za autorytet, w związku z czym ludzie udają się do niego po radę. Jednak ku jego wielkiemu rozczarowaniu, jego rady nie są wcielane życie. Wycofanie się ze społeczeństwa jest zatem dla Sammlera próbą pozostania wiernym swoim ideałom.Humboldt’s Gift przedstawia historią Charlie Citrine’a, wybitnego pisarza, którego bolesny związek z jego nieżyjącym już przyjacielem, Humboldtem von Fleischerem, bardzo wpływa na jego życie. Do momentu otrzymania tytułowego daru, niewierny swym ideałom oraz zdradzony przez innych, Citrine uważa swoje życie za zmarnowane. Dar Humboldta uświadamia mu prawdę o nim samym oraz o otaczających go ludziach. Bohaterowie wszystkich omawianych powieści utrzymują złożone i trudne stosunki z innymi ludźmi, głównie z powodu zdrady, cierpienia i poczucia winy, które im towarzyszy.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Przemecka, Irena
dc.contributor.authorpl
Kos, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Hauzer, Katarzyna - 160088
dc.contributor.reviewerpl
Przemecka, Irena
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:46:33Z
dc.date.available
2020-07-21T23:46:33Z
dc.date.submittedpl
2011-12-15
dc.fieldofstudypl
filologia angielska
dc.identifier.apdpl
diploma-63181-106062
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176677
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
stosunki bohaterowie powieści Saul Bellow
dc.subject.plpl
stosunki bohaterowie powieści Saul Bellow
dc.titlepl
Relations between Characters in the Selected Novels by Saul Bellow
dc.title.alternativepl
Stosunki między bohaterami wybranych powieści Saula Bellow
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Van
3
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available