Językowo-kulturowy wizerunek wiejskiej gospodyni na przykładzie gwary Bosowic (pow. buski)

licenciate
dc.abstract.enThe work is a description of the linguistic and culture image of rural housewife. The research material was collected in Bosowice (buski district, Poland) and it consists of the lexicon connected with the life and life roles (works, beliefs, occupations, duties) of those housewives.It also presents the housewife stereotype which exists in the consciousness and language of representatives of rural community.The linguistic and culture image of rural housewife descripted in the work consists of a few specific for the housewife life categories. The most important ones are: family environment, work in the field, religion and traditions, health, magical skills and social relationships.The image depicted in the work is only a part of the housewife lingusitic and culture picture.pl
dc.abstract.otherOpracowanie to jest próbą opisu językowo – kulturowego obrazu wiejskiej gospodyni. Materiał badawczy zebrany został w Bosowicach (powiat buski) i obejmuje leksykę związaną z życiem i rolami życiowymi (pracami, wierzeniami, zajęciami, obowiązkami) tamtejszych gospodyń. Niniejsza praca ma także charakter uniwersalnego przedstawienia stereotypu gospodyni, jak funkcjonuje w świadomości i języku przedstawicieli wiejskiej społeczności. Opisywany w pracy językowo-kulturowy wizerunek obejmuje kilka kategorii (faset), charakterystycznych dla życia gospodyń wiejskich. Najważniejsze z nich to: środowisko domowo-rodzinne, praca w polu, religijność i tradycje, zdrowie i umiejętności magiczne oraz stosunki społeczne. Wizerunek zamieszczony w niniejszej pracy, nie jest obrazem pełnym, lecz wycinkiem bardzo rozległego i wartego dalszych badań, językowego i kulturowego obrazu gospodyni.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorSikora, Kazimierz - 131862 pl
dc.contributor.authorCzarnecka, Dorotapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerOchmann, Donata - 131115 pl
dc.contributor.reviewerSikora, Kazimierz - 131862 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:51:18Z
dc.date.available2020-07-15T17:51:18Z
dc.date.submitted2011-07-09pl
dc.fieldofstudynauczycielskapl
dc.identifier.apddiploma-58451-101391pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172512
dc.subject.enlinguistic and culture image, rural housewifepl
dc.subject.otherjęzykowo-kulturowy obraz, gospodyni, dialekt świętokrzyskipl
dc.titleJęzykowo-kulturowy wizerunek wiejskiej gospodyni na przykładzie gwary Bosowic (pow. buski)pl
dc.title.alternativeThe linguistic and culture image of rural housewife based on the example of the dialect of Bosowice in buski districtpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work is a description of the linguistic and culture image of rural housewife. The research material was collected in Bosowice (buski district, Poland) and it consists of the lexicon connected with the life and life roles (works, beliefs, occupations, duties) of those housewives.It also presents the housewife stereotype which exists in the consciousness and language of representatives of rural community.The linguistic and culture image of rural housewife descripted in the work consists of a few specific for the housewife life categories. The most important ones are: family environment, work in the field, religion and traditions, health, magical skills and social relationships.The image depicted in the work is only a part of the housewife lingusitic and culture picture.
dc.abstract.otherpl
Opracowanie to jest próbą opisu językowo – kulturowego obrazu wiejskiej gospodyni. Materiał badawczy zebrany został w Bosowicach (powiat buski) i obejmuje leksykę związaną z życiem i rolami życiowymi (pracami, wierzeniami, zajęciami, obowiązkami) tamtejszych gospodyń. Niniejsza praca ma także charakter uniwersalnego przedstawienia stereotypu gospodyni, jak funkcjonuje w świadomości i języku przedstawicieli wiejskiej społeczności. Opisywany w pracy językowo-kulturowy wizerunek obejmuje kilka kategorii (faset), charakterystycznych dla życia gospodyń wiejskich. Najważniejsze z nich to: środowisko domowo-rodzinne, praca w polu, religijność i tradycje, zdrowie i umiejętności magiczne oraz stosunki społeczne. Wizerunek zamieszczony w niniejszej pracy, nie jest obrazem pełnym, lecz wycinkiem bardzo rozległego i wartego dalszych badań, językowego i kulturowego obrazu gospodyni.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Sikora, Kazimierz - 131862
dc.contributor.authorpl
Czarnecka, Dorota
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Ochmann, Donata - 131115
dc.contributor.reviewerpl
Sikora, Kazimierz - 131862
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:51:18Z
dc.date.available
2020-07-15T17:51:18Z
dc.date.submittedpl
2011-07-09
dc.fieldofstudypl
nauczycielska
dc.identifier.apdpl
diploma-58451-101391
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172512
dc.subject.enpl
linguistic and culture image, rural housewife
dc.subject.otherpl
językowo-kulturowy obraz, gospodyni, dialekt świętokrzyski
dc.titlepl
Językowo-kulturowy wizerunek wiejskiej gospodyni na przykładzie gwary Bosowic (pow. buski)
dc.title.alternativepl
The linguistic and culture image of rural housewife based on the example of the dialect of Bosowice in buski district
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available