Asymetria struktury tęczówki oka ludzkiego

master
dc.abstract.enThe advancement of biometric systems has made iris and retinal examination of the human eye necessary.The objective of this work is to check whether there are differences in the pigmentation and structure of the iris between right and left eyes in women and men.Research was conducted on a group of 130 people, including 90 women and 40 men. The color of the eyes, the natural color of the hair, eyebrows and eyelashes were subsequently determined, as well as the information on the development of these traits in the parents of the subject. In each of the subjects, the photo of eye was also taken, which was used to analyze the structure of the iris.Regardless of gender, no single pigmentation of the right and left eyes was found. There is a great similarity between the shape of the right and left eye in terms of the appearance of furrows, crypts, rings and mesentery location. However, despite the large similarity of the right and left iris, there are also cases of different shaping of individual structures. Category compliance was more frequently found in women than in men. In both sexes the differences between the left and right eyes did not exceed one category. The frequency of the symmetrical shape of the iris is the same in people with fair eyes and people with dark eyes.There is a large agreement in terms of color and formation of the right and left eyes, which most likely results from genetic factors.pl
dc.abstract.plRozwój systemów biometrycznych spowodował, że konieczne stają się badania tęczówki i siatkówki oka ludzkiego.Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie czy istnieją różnice w pigmentacji i strukturze tęczówki pomiędzy prawym, a lewym okiem u kobiet i u mężczyzn. Przeprowadzono badania na grupie 130 osób, w tym 90 kobiet i 40 mężczyzn. Kolejno określono kolor oczu, naturalny koloru włosów, brwi i rzęs, a także ankietowo zebrano informacje dotyczące ukształtowania tych cech u rodziców badanego. U każdego z badanych wykonano także zdjęcie oka, które posłużyło do analizy struktury tęczówki.Bez względu na płeć nie stwierdzono ani jednego przypadku odmiennej pigmentacji prawego i lewego oka. Obserwuje się duże podobieństwo ukształtowania prawego i lewego oka pod względem występowania bruzd, krypt, pierścieni i lokalizacji krezki. Jednak mimo dużego podobieństwa prawej i lewej tęczówki zdarzają się także przypadki odmiennego ukształtowania poszczególnych struktur. Zgodność kategorii częściej stwierdzano u kobiet niż u mężczyzn. U obu płci różnice pomiędzy prawym i lewym okiem nie przekraczały jednej kategorii. Częstość występowania symetrycznego ukształtowania tęczówki jest taka sama u osób o jasnych oczach, jak i osób o oczach ciemnych. Obserwuje się dużą zgodność pod względem barwy i uksztaltowania prawego i lewego oka, co najprawdopodobniej wynika z czynników genetycznych.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorWronka, Iwona - 132776 pl
dc.contributor.authorFurtak, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerWronka, Iwona - 132776 pl
dc.contributor.reviewerJabłońska, Anna - 128386 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:34:42Z
dc.date.available2020-07-27T13:34:42Z
dc.date.submitted2018-10-19pl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.fieldofstudybiologia człowiekapl
dc.identifier.apddiploma-120860-178483pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225538
dc.languagepolpl
dc.subject.enhuman eye color, human iris structure, asymmetry, biometrypl
dc.subject.plbarwa oka człowieka, struktura tęczówki człowieka, asymetria, biometriapl
dc.titleAsymetria struktury tęczówki oka ludzkiegopl
dc.title.alternativeAsymmetry of structure of the iris of human eyepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The advancement of biometric systems has made iris and retinal examination of the human eye necessary.The objective of this work is to check whether there are differences in the pigmentation and structure of the iris between right and left eyes in women and men.Research was conducted on a group of 130 people, including 90 women and 40 men. The color of the eyes, the natural color of the hair, eyebrows and eyelashes were subsequently determined, as well as the information on the development of these traits in the parents of the subject. In each of the subjects, the photo of eye was also taken, which was used to analyze the structure of the iris.Regardless of gender, no single pigmentation of the right and left eyes was found. There is a great similarity between the shape of the right and left eye in terms of the appearance of furrows, crypts, rings and mesentery location. However, despite the large similarity of the right and left iris, there are also cases of different shaping of individual structures. Category compliance was more frequently found in women than in men. In both sexes the differences between the left and right eyes did not exceed one category. The frequency of the symmetrical shape of the iris is the same in people with fair eyes and people with dark eyes.There is a large agreement in terms of color and formation of the right and left eyes, which most likely results from genetic factors.
dc.abstract.plpl
Rozwój systemów biometrycznych spowodował, że konieczne stają się badania tęczówki i siatkówki oka ludzkiego.Celem niniejszej pracy jest sprawdzenie czy istnieją różnice w pigmentacji i strukturze tęczówki pomiędzy prawym, a lewym okiem u kobiet i u mężczyzn. Przeprowadzono badania na grupie 130 osób, w tym 90 kobiet i 40 mężczyzn. Kolejno określono kolor oczu, naturalny koloru włosów, brwi i rzęs, a także ankietowo zebrano informacje dotyczące ukształtowania tych cech u rodziców badanego. U każdego z badanych wykonano także zdjęcie oka, które posłużyło do analizy struktury tęczówki.Bez względu na płeć nie stwierdzono ani jednego przypadku odmiennej pigmentacji prawego i lewego oka. Obserwuje się duże podobieństwo ukształtowania prawego i lewego oka pod względem występowania bruzd, krypt, pierścieni i lokalizacji krezki. Jednak mimo dużego podobieństwa prawej i lewej tęczówki zdarzają się także przypadki odmiennego ukształtowania poszczególnych struktur. Zgodność kategorii częściej stwierdzano u kobiet niż u mężczyzn. U obu płci różnice pomiędzy prawym i lewym okiem nie przekraczały jednej kategorii. Częstość występowania symetrycznego ukształtowania tęczówki jest taka sama u osób o jasnych oczach, jak i osób o oczach ciemnych. Obserwuje się dużą zgodność pod względem barwy i uksztaltowania prawego i lewego oka, co najprawdopodobniej wynika z czynników genetycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Wronka, Iwona - 132776
dc.contributor.authorpl
Furtak, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Wronka, Iwona - 132776
dc.contributor.reviewerpl
Jabłońska, Anna - 128386
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:34:42Z
dc.date.available
2020-07-27T13:34:42Z
dc.date.submittedpl
2018-10-19
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.fieldofstudypl
biologia człowieka
dc.identifier.apdpl
diploma-120860-178483
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225538
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
human eye color, human iris structure, asymmetry, biometry
dc.subject.plpl
barwa oka człowieka, struktura tęczówki człowieka, asymetria, biometria
dc.titlepl
Asymetria struktury tęczówki oka ludzkiego
dc.title.alternativepl
Asymmetry of structure of the iris of human eye
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
52
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Działdowo
2
Katowice
2
Krakow
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Bialystok
1
Charsznica
1
Chorzów
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available